1.1. МІСЦЕ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ У ГЕНЕЗІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ