10.6. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

магниевый скраб beletage

Між двома світовими війнами українська література в еміграції зросла і змужніла. Вона поповнилась іменами таких поетів і письменників, як Олег Ольжич, Юрій Клен, Леонід Мосендз, Олена Те- ліга, Євген Маланюк, Оксана Лятуринська. Ці майстри знаменували блискучий період і в історії української літератури взагалі.

Пожвавленню літературного життя Канади 20-х років сприяв і Мирослав Ірчан (справжні ім'я та прізвище — Андрій Баб'юк), який в 1923 р. приїхав до Канади, де розгорнув літературно- видавничу діяльність. Нарис «За океаном», драматичні твори «Родина щіткарів», «Підземна Галичина» присвячені зображенню життя, соціально-політичного становища західноукраїнських трудящих у цей період. 1929 р. він все ж повернувся в Україну: у Харкові очолив письменницьку організацію «Західна Україна», був редактором журналу. Розстріляний у 1937 р.

1929 р. до США емігрував Василь Авраменко і згодом організував школу української народної хореографії. За короткий період він створив понад 50 ансамблів, які діяли по всій країні.

Парижу віддав увесь свій творчий геній світової слави артист, хореограф, реформатор балету Сергій Лифар, уродженець Києва, нащадок славного козацького роду Лифарів. Після смерті провідного танцівника і балетмейстера (до речі уродженця Києва) Вацлава Ніжинського Серж Лифар очолив балетну трупу паризької «Гранд- опера». Він став основоположником нового напряму в балеті — неокласицизму. Створений С.Лифарем балет «Ікар» — став визначною подією, мав безпосередній вплив на появу таких визначних митців цього жанру як Моріса Бежара, Роллана Петі, Ноймаєра, Форсайта, Кіліана, Макмілана... У 1947 p. С. Лифар заснував у Парижі Інститут хореографії, а з 1955 р. вів курс історії та теорії танцю в Сорбонні, був ректором Університету танцю, професором вищої школи музики та почесним президентом Національної ради танцю при ЮНЕСКО.

Помітний внесок до музичної культури свого часу здійснили теоретики музики Федір Стешко і Василь Барвінський, композитори Нестор Нижанківський і Федір Якименко, Віра Березовська. У Празі творила модерну європейську музику перша українська жінка композитор Стефанія Туркевич. Не можна не згадати відому родину Колесс: Філарета Колессу, Олександра Колессу і Миколу Колес- су, життя і творчість яких були тісно пов'язані з Прагою.

1923 р. до США приїздить Олександр Архипенко, до історії мистецтва він увійшов як один з основоположників культури модернізму. Мав індивідуальні виставки в Німеччині, Франції, Англії.

1971 р. у Чикаго було створено Український інститут модерного мистецтва і здійснює діяльність у двох напрямах: 1) гуртує молодих українських митців, які досі були осторонь українського культурного життя, та популяризує сучасну мистецьку творчість в українській громаді; 2) ставить завдання проникнення українських митців до тих культурно-творчих осередків американського довкілля, куди українці досі дістатися не мали можливості.

Леонід Молодожанин (Лео Мол, 1915, уродженець с. Долонного на Хмельниччині) — видатний український скульптор, живописець, академік Королівської канадської академії мистецтв. У його творчому доробку — пам'ятники Т. Шевченкові у Вашингтоні (1964) та Буенос-Айресі (1971), Володимиру Великому у Лондоні (1990), близько ста скульптурних портретів, понад 80 вітражів у храмах тощо. Окремі твори зберігаються у Ватиканському музеї: різьблені погруддя пап Іоанна XXIII, Павла VI, Івана Павла II, кардинала Йосипа Сліпого. У Вінніпезі відкрито Парк скульптур Лео Мола. Свого часу митець був знайомий з визначним діячем української культури Іваном Огієнком і виконав його скульптурний портрет, який подарував місту Львову (1992). Одна з вулиць Львова носить ім'я Івана Огієнка, де і встановлено скульптурне погруддя вченого.

У травні 1952 р. у Нью-Йорку було створено Об'єднання мит- ців-українців в Америці, з відділом у Філадельфії, де у вересні 1952 р. відкрито Українську мистецьку студію. З 1963 р. у США почав виходити друкований орган Об'єднання митців-українців в Америці — журнал «Нотатки з мистецтва», до якого тяжіли українські митці з усього світу.

Плеяда блискучих імен Марії Башкирцевої і Святослава Гор- динського, Олександра Архипенка і Сержа Лифаря, Олекси Грищенка і Якова Гніздовського вписані до пам'ятних сторінок історії мистецького Парижу. Серед них особливе місце належить видатній художниці з України Софії Левицькій, яка була членом комітету «Осіннього салону», що є великим досягненням іноземця в Парижі та визнанням його таланту. Ще одним членом комітету «Осіннього салону» є визначний український маляр і мистецтвознавець Олекса Грищенко — всесвітньо відомий пейзажист.

З Парижем пов'язана творча діяльність українських художників А.Сологуба, О.Мазурика, музикознавця А.Вірста. до творчих здобутків О.Мазурика належать численні пейзажі, портрети, модерні гравюри, ікони; він розписав іконостаси для церкви св. Володимира на бульварі Сен-Жермен у Парижі та каплиці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка у Сарселі. У Празі творила ціла плеяда знаменитих поетів, серед яких: Олександр Олесь, Євген Маланюк, Юрій Дараган, Оксана Лятуринська, Олекса Стефанович, Леонід Мо- сендз, Олена Теліга.

Непрості умови розвитку української літератури на американському континенті привели літературознавців і письменників усієї діаспори до об'єднання творчих сил. 26 червня 1954 р. в Нью-Йорку було засноване об'єднання українських письменників в еміграції «Слово». До його основоположників належали В.Барка, І.Багряний,

Б.Бойчук, В.Гайдарівський, С.Гординський, И.Гірняк, П. Голубен- ко, Г.Костюк, І.Кошелівець, Н.Лівицька-Холодна, Є.Маланюк, Т.Осьмачка, У.Самчук та ін. Поступово сформувалися два осередки організованого культурного життя з кількома друкарнями, часописами та журналами у Вінніпезі та Торонто.

Фундатором українського співу в Америці називають композитора, диригента і хормейстера Олександра Кошиця, який своєю творчістю пропагував українську культуру, знайомив широкий загал іноземців з мистецтвом українського хорового співу.

Окрасою європейських оперних сцен і музичних фестивалів до історії музичної культури увійшло ім'я Ірини Маланюк, яка після студій у Віденські Музичній Академії стала примадонною оперних театрів Відня, Ґраца, Цюріха, а у Баварській державній опері у Мюнхені отримала високе відзначення з титулом «камерзенґерін».

Процес культуротворення, що тривє в українській діаспорі, є вагомою складовою українського культурного простору. Його головною метою була духовна консолідація українців усього світу в інтересах відродження, збереження та примноження національно- культурних традицій власного народу. Це сприяє збереженню цілісності української культури, а в умовах незалежності й активізації державотворчого потенціалу, зміцненню позицій українських організацій у країнах поселення, а Української держави — у світовому співтоваристві.

Список рекомендованої літератури до 10 розділу

Абліцов В. Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті. — Київ, 2007. — С. 299—300.

Енциклопедія Української діаспори. — Київ — Нью-Йорк — Чикаго — Мельбурн, 1995. — Т.4 (Австралія — Азія — Африка). — С. 9—10.

Ільницький М. М. Леонід Білецький — історик українського літературознавства // Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики // К: «Либідь», 1998. — С. 7-26.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. 4.1. — Прага, 1942. — 372 с.

Рогожа М. М. Цілісність українського культурного простору: культура діаспори // Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. Видання 2-ге, перероб. та доп. / За ред. І. І. Тюрменко. — К: ЦУЛ, 2005. — С. 348—356.

Трощинський В. В. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / НАН України. Ін-т соціології: Відп. ред. В.Б. Євнух. — Київ: Інтел. 1994. — 260 с.

Чубіна Т. Д. Українська діаспора: поняття, класифікація, перспективи розвитку // http://www.rusnauka.com/29_DWS_2009/Istoria/53701.doc.htm

Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. Олександра Галича. — К.: Либідь, 2001. — 488 с.

Горбатюк Н. П. Роль української діаспори Канади в формуванні українсько-канадських відносин (1991—1997 pp.). Автореферат...дис. канд.. історичних наук. — Одеса, 1999. — 29 с.

Євтух В. Б. Українська діаспора: шляхи формування та сучасні процеси // Український географічний журнал. — 1993. № 1. — С. 53—57.

Заставний Ф. Д. Східна українська діаспора. — Львів: Світ, 1992.

Заставний Ф. Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах. — Львів: Світ, 1991.

Лавер О. Динаміка чисельності східної українськоідіаспори в ХХстолітгі та її роль в майбутньому україни. Дослідження динаміки чисельності українського народ // http://www.history.org.ua/JournALL/ pro/12/14.pdf

Наєнко М. К. Дмитро Чижевський і його «Історія української літератури» // Чижевський Д. І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Худож. оформл. В. М. Штогрина. — Тернопіль: Ml IIІ «Презент», за участю ТОВ «Феміна», 1994. — С. 3—15.

Україна незалежна / Довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України // http://history.vn.ua/book/ ukrzno/171.html

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Абросимов П         241

Августин Блаженний        75

Агапіт (лікар)        125, 134, 139

Аліпій (іконописець)        151

Альоша Попович    139

Альошин П   240

Андрухович Ю       248, 264

Антонович В          51, 263

Антонович Д         14, 238, 242

Арутюнов С 59

Архипенко 0 242, 283

Аскольд       129

Баталій Д     234

Багряний 1   248, 284

Бажан М       244, 245

Баранник П  234

Барка В        248, 284

Баторій С     160

Бенюк Б       266

Білаш О       248, 256

Білик 1         266

Білозір 0      266

Білокур К     250

БоголюбовМ 234

Бойчук М     231, 241, 243

Бойчук Т      285

Болеслав      141

Борецький Іов        171

Бородай В    249

Боян   155

Буйко П       234

БурачекМ     241

Бучек           250

БучмаА        238

ВакарчукС    266, 269

Васильківський С    215

Вебер М       56, 61

Винниченко В        230, 236

Винський Г   182

Вишенський 1        173

Вишня Остап          235, 243

Вінграновський М   245

Власов О      248

Волнухін С   242

Володимир Василькович... 130, 142

Володимир Мономах        125, 130

Вороний М   230

Гаврилюк О  236

Гаккебуш Л  238

Галан Я        236

Гамалія М     234

Ганна 134

ГардінВ        239

Георгій Амартол    132, 136

Георгій Писида      131

Георгій Синкела     136

Гірник П       264

Гліб(Володимирович)       151

Глушков В    245

Глущенко М 250

Гнилицький О        265, 266

Годованець М        257

Голембієвська Т     250

Головко А    236

Гомоляка 1   249

Гончар О     246

Гопкало В    249

Городинський С     236

Горська А     245

Граве Д        234

Гречина М    249

Грушевський М       51

Гуссерль Е    325

Гуцало Є      245

даВіньола, Джакомо        159

Даміан (ченець)     134

Даниїл (ігумен)      139

Данилевський В     234

Данькевич К 245

де лаБарка Кальдерон, Педро ..159

делла Порта, Джакомо    159

Демокріт      131

Дерегус М    250

ДзюбаІ         245

Дичко Л       248

Дір     129

Дмитрієв О  240

Добровольський Н 248

Довженко О 244

Донськой М  244

Дорошенко Д         52

Досвітній О  237

Драгоманов М        243

Драч 1         245, 250

Дрогобич Юрій      275

Дуглас М      76

Дяченко Д    240

Екстер О      241

Еллан В        235

Епік Г 237

Епікур          131

Єлізаров В    248

Єфрем Сирін          135

Єфремов С   192

Жолдак А     266

ЖолдакБ      248

Заболотний В        241

Заболотний Д        234

Забужко О   248, 264

Заваров О    248

Загул Д        235

Заньковецька М     226

Зарецький В 245

ЗеровМ        235

Зизаній Лаврентій  171

Зінкевич В    266

ЗнобаВ         265

Іваничук Р   247

Івасюк В       256

ІвасюкМ       219

Ігор Святославович         138

Ізяслав (Ярославович)     151

Іларіон        131, 226

Ілля Муромець       139

Іоанн Дамаскін       131

Іоанн Екзарх          136

Іоанн Златоуст      136

Ірчан М        283

їжакевич 1   241

Кавалерідзе 1        239

Каганович Л 232

Калиновська В       276

Касіян В       250

Кирило Туровський         130

Климент Смолятич 130

Кобилянський В     235

Ковтун В      276

Козельський Я       274

Козланюк П  236

Козьма Індикоплов 130

Комісаренко В        234

Копиленко О         234

Копистенський Захарія     173

Корнійчук О 244

Костанді К   241

Костенко Л  245, 244

Костомаров М        51

Котляревський 1    54

Коцюбинський М    230

Кочерга 1    276

Кошиць 0     242

Красицький Ф        241

Кримський А          234

Кричевський Ф       240

Кулик 1        243

Кулик П       265

Куліш П       237

Куманченко П        276

Курбас Л      238

Курчатов 1   234

Кущ А          265

Ладний В     249

ЛангбардІ    240

Леві-Строс К          42

Леонов Л     244

Леонтович М         238, 257

Лепкий Б      236

Лижичко Р   268

Ликов С       266

Липинський В        51, 53

Липка Р       250

Липківський В        235

Липський В  234

Лисенко М    226

Лисяк-Рудницький 1        54, 55

Лифар С      283

Лодій П        182

Лорак А       226

Луцький О   167

ЛюбимовМ   238

Людкевич С 238, 255

Лятошинський Б     238, 255

Майборода Г          248

Майнекке Ф  63

Маланюк Є   248

Малиновський О    248

Малишенко О         249

Малишко А   246

Малкович 1  264

Маринченко Є        249

Марчук 1      265

МасловС       118

Матвієнко Н 256

Митуса (поет)        155

Михайлів Ю  243

Мікула Селянинович        139

Мілютенко Д          238

Мірошниченко Є    255

Мороз В       245

Мстислав Володимирович 226

Мурашко О   219

Наливайко Дем'ян  171

НарбутГ       230

Неборак В    248, 264

Нестеренко Л         266

Нестор(літописець)          139

Нізіанзин Григорій 135

Нікітін Добриня     139

Новаківський О      241

Огієнко 1     263

Оглоблин О 52

Олесь О       284

Олійник Б    245

Ольга(княгиня)      126

Ольжич О    236

Ортега-і-Гассет X   78

Острозький клірик 173

Павленко О  241

Павличко Д  245

Павлов Г      249

ПадалкаІ      241

Палладій О  245

ПанчП          236

Патон Є       234, 245

Пашковський Є      248

Петриненко Т        256

Печерський Феодосій       130

Підлісний 3  249

Підмогильний В     243

Пінчук О      265

Піфагор       131

Платон        9

Плужник Є   236

Повалій Т     266

Поліщук В    243

Полтавець В 265

Пономарьов О       266

Попович 1    266

Приймак Б    248

Прокопович Ф       172

Ревуцький Л 238, 255, 257

Риков В        240

Рильський М          244

Рогатинець Ю        171

Роговцева А 266

Ротару С      266

Рубенс Пітер (Пауль)       159

Рябченко В   266

Савадов А    266

Садовський М        226

Саксаганський П    238

СамокишМ    239

Самчук У      248, 250

Сапєгін А     234

Сверстюк Є  245

Світличний 1         245

Святополк    130

Святослав (Ярославович) 130

Седляр В      241

СеменкоМ    235

Сенченко Г   266

Сетон-Вотсон Г      64

Симеон (болгарський цар)         151

Симоненко В          244, 245

Симонов К   244

Скляренко В 238

Сковорода Г 172

Скорик М     248, 255

Скрипка О    266

Скрипник М  281

Слісаренко О         235

Смолич Ю    245

Смотрицький Г       171

Смотрицький М      173

Соломко Ю  265

СосюраВ      236, 244

Спесівцева В 266

Ставровецький (Транквіліон)... 171

Станкович Є 248, 255, 256

Старицький М        238

Стельмах М  246

Степовий Я  238

Стеф'юкМ     276

Стефаник В  230

Стражеско М          234

Студит Ф     136

СтусВ 244, 254

ТаційО         249

ТелігаО        284

Тимошенко С         240

Тичина П     236

ТільбергЯ    242

Тойнбі А      26, 27

Токарєв В    265

Томашівський С     52

ТрушІ 241

Тудор С       236

Тулуб 3        246

Турчак С      255

Тютюнник Т 246

УжвійН         238

Українка Леся        217

Ульяненко О 248

Федецький А          238

Федор Тирон         136

Федоров 1    171

Фельгер М    240

Филипович П         235

ФілалетХ      171

Філон 131

Філянський М         230

Фіоль (Fiol) Швайпольт    273

Фомін 1        241

Франко 1     266

Фрейд 3       272

Хавкін О       249

Хантінгтон С          76

Харченко В   266

Хвильовий М          237

Хвостенко-Хвостов О       241

Холодний М 234

Хостікоєв А  266

Цвінглі Ульріх        330

Чардинін П   239

Чебикін А     265

Чепелик В    265

Чепелик О    265

Чижевський Д        242

Чичкан І      264, 265

Чорновіл В   245

Чорноризець Храбр         127

Чумак В        235

Чуприна В    249

Чупринка Г   230

Шамо 1        248

Шахматов 0  141

Шевченко Т  240

Шовкуненко 0        241

Шпенглер О 14

ЩербакЮ     247

Юр'євВ         234

ЮраГ  275

Яблонська Т 275

Яворницький Д      234

Якубович 1  240

Якутович С  266

Яловий М     237

Яновський Ф 234

Яновський Ю         236

Ярослав Мудрий     129

Абсида         302

Авангардизм          263, 302, 320

Академія      162, 172

Антропоцентризм  304

Апсида         302

Архітектура 142, 214

Асиміляція   52, 60

Барельєф     147

Бароко         159, 174

Бієнале        264, 306

Гаптування   152, 308

Гіперреалізм 265, 308

Гносеологія  309

Графіка                 265, 309

Гривна, торквес     309

Декор 147, 310

Диференціація       316

Діадема        311

Діалог          47, 75

Діаспора      273, 311

Експресіонізм         266, 312

Епоха Відродження          12, 313

Есхатологія  313

Етнокультурна       64

Етнос 65, 313

Європоцентризм    26, 313

Єзуїтів орден, єзуїти        314

Живопис      72, 314

Звичай         76, 314

Індустріальне суспільство          36

Інквізиція     159, 316

Інсталяція    263

Інтелігенція 39, 316

Інтер'єр       316

Історія         7, 8, 14, 317

Капітель      148, 318

Кіномистецтво       319

Колти 319

Конкурси     267

Конструктивізм      235, 319

Контрреформація   158, 320

Культура      8, 22, 320

Культурна політика         231, 272

Литовські статути  161, 321

Лінійність     28, 43

Література   134, 173, 321

Літопис        322

Мадригал     322

Майоліка      322

Масова культура    32, 322

Містобудування      142, 241

Міфологія    69, 323

Модернізм    235, 324

Мозаїка        324

Музика         118, 175

Нава, також Неф    325

Народність   59, 325

Натюрморт  314

Наука 13, 325

Національна культура      64, 326

Нація  54, 64, 326

Неокласицизм        240, 327

Неоплатонізм         327

Неоромантизм       327

Обряд          76, 77, 327

Оранта        149, 328

Освіта          9, 127

Осьмогласіє 328

Патерики     136, 329

Пейзаж        143, 329

Пілястр        330

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКЖЧИК

Плем'я         59, 330

Посад 142, 331

Постмодернізм       263, 266

Поступ         43

Протестантизм       175, 332

Псалтир       130, 163, 332

Раціоцентризм       44

Риторика     333

Ритуал         76, 333

Романський стиль  165, 334

Русифікація  245

Символізм    235, 336

Скульптура  147, 192

Служебник   138, 336

Соц-Арт       266

Соціалістичний реалізм    241

Стилізація    336

Супрематизм          337

Сюрреалізм  265, 338

Театр 14, 119

Текстиль      338

Теологія      43, 338

Толерантність        75, 76

Травестія     338

Традиція      12, 76, 166

Требник       138, 339

Тридентський собор        339

Українізація  231, 232

Унісон          340

Фактура       177, 340

Фасад 340

Фестивалі     253

Фреска         143, 169, 341

Футуризм     235, 341

Хепенінг       263, 341

Хроніка        341

Цивілізація   12, 25, 342

Циклічність  43

Часослов      342

Шістдесятники       247

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Структура основних понять історії культури

Проблема універсальності та локальності культурно- історичного процесу

Теоретпко-методологічні підходи до принципів класифікації культури

Історія господарських типів культури

Роль національної культури в процесі націотворення України

Ґенеза культурологічної думки в Україні

«Вплив християнської релігії на розвиток давньоруської культури»

«Зародження писемності та розвиток шкільної справи у період Київської Русі»

«Особливості розвитку музично-театрального мистецтва у добу Київська Русь»

Еволюція значення етнічних назв «Русь», «Мала Русь», «Мала Росія» в другій поло-вині XIII—XVII ст.

Взаємодія національних культур в Речі Посполитій в епоху Відродження.

Перші українські гуманісти та їх внесок у розвиток європейської культури (Ю. Дрогобич, П. Русин, С. Ожеховський та ін. за вибором студентів).

Литовська, українська, польська, білоруська культури в період Реформації в Речі Посполитій (за вибором студентів).

Культура і мистецтво у формуванні єдиного культурного простору в другій половині XIII — XVII ст. в Речі Посполитій (архітектура, живопис, освіта, друкарство, література — за вибором студентів). Діалог культур.

Християнська культура і мистецтво в Речі Посполитій в часи контрреформації. Мистецтво бароко.

Українська література в другій половині XIII — XVII ст.

Острозький православний культурно-освітній центр «Острозька академія» та її значення для розвитку української культури.

Історія створення та діяльності Києво-Могилянської колегії.

Просвітительські гуртки на Україні у XVIII — на початку XIX ст.

Життя і діяльність українських просвітителів (Г. С. Сковороди, Я. П. Козельського, Г. С. Винського, І.П.Котляревського, В.В.Капніста, О.О.Паліцина, В.Н.Каразіна, П.Д.Лодія та ін. за вибором студентів)

Історія утворення перших університетів на Україні (Львівського, Харківського, Київського, Новоросійського та ін.)

Становлення освітньої системи на Україні.

Історія створення та діяльності навчальних закладів Києва у XVIII — на початку XIX ст. (за вибором студентів).

Середні спеціальні навчальні заклади на Україні у XVIII — на початку XIX ст. (за вибором студентів).

Українська архітектура XVIII — початку XIX ст. (за вибором студентів).

Українське образотворче мистецтво XVIII — початку XIX ст. (за вибором студентів).

Козацько-старшинські літописи.

Українське професійне музичне мистецтво.

Український культурний ренесанс 20-30-х pp. XX ст.

Українська література — невід'ємна складова світового культурного процесу.

Український мистецький авангард початку XX ст.

Українська культура за умов тоталітаризму.

Інтеграція сучасної української освіти у загальноєвропейський освітній простір.

Постмодернізм в українській літературі та образотворчому мистецтві на рубежі ХХ-ХХІ ст.

Проблеми українського мовно-культурного середовища на сучасному етапі.

Збереження української етнічної культури в умовах глобалізації

Сергій Лифар — реформатор балету

Українці в Італії. Економічна хвиля еміграції

Діяльність Української православної та Української греко- католицької церкви у процесі духовно-культурної консолідації українців в еміграції

Українські жіночі громадські організації в діаспорі

ТЕСТИ

Приведіть у відповідність назви підходів до розуміння природи культурно-історичного процесу з їх представниками:

А Локально-

1

Н. Данілевский

цивілізаційний

 

 

Б Універсально-

2

І. Кант

лінійний

 

 

 

3

І. Гердер

 

4

0. Шпенглер

 

5

К. Ясперс

 

6

А. Тойнбі

Виберіть види культури з даного переліку:

Народна культура

Висока культура

Субкультура

Масова кульутра

Контркультура

Закінчить речення: зміна у якості життя у зв'язку з переходом від пересувного способу існування до осілого, що стає можливим лише з виникненням сільського господарства — це

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним терміном) Приведіть у відповідність типи культури та їх теоретиків:

А А. Фергюсон

1

землеробство

Б Ж. Кондорсе

2

дикість

 

3

скотарство

 

4

варварство

 

5

цивілізація

 

6

полювання й рибальство

Виберіть з-поміж вказаних теоретиків української культури представників діаспори:

Д. Антонович

Г. Сковорода

П. Чижевський

І.Лисяк-Рудницький

М. Костомаров

Закінчіть речення: базисною для культури України є...

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним терміном)

Культурні традиції якої країни мали великий вилив на культуру Київської Русі?

Греції

Риму

Візантії

Болгарії

З'єднайте попарно назву твору та його жанр:

«Повість минулих літ»     А       Поетичний твір

«Слово о полку Ігоревім»          Б        Літопис

«Києво-Печерський патерик»    В        Проповідь

«Слово о законе і благодаті»     Г        Агіографічний твір

Назвати попарно види образотворчого мистецтва та їх характерні ознаки:

А Мозаїка     1 Скульптурне зображення на площині

Б Фреска      2 Композиція, виконана із каменю, смаль

ти або керамічних плиток

В Рельєф      3 Живопис, виконаний водяними фарбами

по свіжій штукатурці

Приведіть у відповідність терміни та їх визначення:

Гуманізм

Теоцентризм

В

Антропоцентризм

Філософське вчення, за яким людина є центром Всесвіту і метою всіх подій, які в ньому відбуваються, що вона створена богом «за своїм образом і подобою»

Визнання людини найвищою цінністю в світі, повага до її гідності та розуму.

Визнання цінності людини як особистості, його права на вільний розвиток і прояв власних здібностей, утвердження добробуту людини як критерію оцінки суспільних явищ.

Відповідь на яке запитання шукали гуманісти в античній культурі?

Про кінець світу

Про місце людини в природі

Про причини природних катаклізмів

Серед нижчезгаданих осіб визначте організатора кириличного друкарства на початку XVI ст. у Празі та Вільно:

Й.Гутгенберг

Ш.Фіоль

Ф. Скорина

І.Федоров

П.Мстиславець

Визначте рік відкриття Києво-Могилянської колегії:

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним терміном)

До якої з нижчезгаданих категорій можна віднести нижчезгаданих діячів української культури за своїми ідейними переконаннями?

Г.С. Сковорода      1 Просвітителі

я. П. Козельський   2 Церковні реформатори

Г. С. Вінський         3 Соціалісти

Дайте відповідь на запитання: Хто був автором першої друкованої граматики старослов'янської мови «Граматика словенської» (1619):

Мелетій Смотрицький

Лаврентій Зизаній

Памво Беринда

Іван Вишенський

Петро Могила

Закінчить речення одним із запропонованих варіантів: Основоположником нової української мови був...

А       Є.Гребінка

Б        І. Котляревський

В        А.Метлинський

Г        Т. Шевченко

Д       В.Капніст

В якому році була заснована Острозька академія?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним терміном)

Назвіть імена князів-меценатів засновників православних шкіл у Речі Посполитій:

А       Памво Беринда, Л.Зизаній, М. Смотрицький

Б        Ю.Дрогобич, С.Ожеховський, П.Русин

В        Ю.Слуцький, А.Курбський, К.Острозький

Г        Самовидець, Г.Граб'янка, С.Величко

Д       Ф.Прокопович, Г.Сковорода, О.Безбородько, П.Завадовський

Напрями модернізму, характерні для української літератури початку XX ст.:

а)       символізм, футуризм;

б)       неокласицизм;

в)       кубізм, дадаїзм;

г)       абстракціонізм, сюрреалізм.

Назвіть найвищу державну відзнаку України в галузі літератури і мистецтва:

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним терміном)

Творчим методом українського мистецтва за часів тоталітаризму був...

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним терміном)

Розташуйте назви архітектурних стилів XX ст. у хронологічній послідовності:

Функціоналізм

Конструктивізм

Модерн

Назвіть видатних українських художників XX ст.:

А. Представники станкового жи- 1 Г. Нарбут

Т. Яблонська

О. Мурашко

Г. Якутович

В. Касіян

М. Глущенко

вопису

Б. Графіки

І. Труш

Назвіть представників українського мистецтва XX ст.:

В. Ковтун

Д. Гнатюк

М. Стеф'юк

Г. Майборода

Є. Станкович

Є. Мірошниченко

Т. Таякіна

І. Козловський

С. Турчак

В. Калиновська

А Композитори

Б Оперні співаки

В Артисти балету

Г Диригенти

М. Скорик

Назвіть українських театральних діячів XX ст.:

А

Режисери

1

0. Корнійчук

 

 

2

Л. Курбас

 

 

3

М. Куліш

Б

Драматурги

4

І. Кочерга

 

 

5

С. Данченко

 

 

6

Г. Юра

В

Актори

7

Є. Пономаренко

 

 

8

Б. Ступка

 

 

9

А. Роговцева

 

 

10

П. Куманченко

Закінчіть речення:

Представництво етнічних одиниць за межами материнського етнічного регіону, яке ідентифікує та усвідомлює свою генетичну або духовну єдність з нею це:

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним терміном)

Визначте періоди, які традиційно виділяють в історії української еміграції:

трудова емігра- А ція

політична інтелектуальна

1

Б В

4

економічна

період між двома світовими віинами

від 1980-тихрр. до сьогодення

з останньої чверті XIX ст. до початку Першої світової війни

період після Другої світової війни до середини 1950-х pp.

Назвіть українських театральних діячів XX ст.:

Олександр Кошиць А

Сергій Лифар         Б

Олександр Архипенко      В

Олекса Грищенко   Г

Маляр, мистецтвознавець

Композитор, хормейстер

Артист, хореограф

Художник, основоположник культури модернізму

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ

У чому полягає сутність гуманізму як ідеологічної константи епохи Відродження?

Що таке Реформація і які причини її виникнення?

У чому полягає ідейна сутність мистецтва бароко?

Які перехресні культурні явища литовської, української та польської культур визначилися в XIV—XVII ст.?

Яких перших українських вчених-гуманістів ви знаєте?

Як називалися навчальні заклади, утворені Орденом єзуїтів в Речі Посполитій?

Назвіть українських мовознавців — авторів перших лексикографічних праць із слов'яно-руської мови?

Де і в якому році було відкрито перший православний культурно- освітній центр?

Хто був засновник першого навчального закладу підвищеного типу у Києві у 1632 p.?

Хто був основоположником силабічного віршування в українській літературі?

Яких ви знаєте українських богословів-полемістів, які виступили проти католицької експансії в XVI—XVII ст.?

Які українські поети-лірики XVII ст. вам відомі?

Що таке Просвітництво?

Яких українських просвітителів XVIII — початку XIX ст. ви знаєте?

Хто був першим ректором Київського університету?

Хто був засновником Харківського університету та ініціатором утворення Міністерства народної освіти Російської імперії?

Кого з визначних українських просвітителів-карпаторосів ви знаєте?

Назвіть основні хвилі української еміграції.

Що входить у сферу діяльності мережі громадських шкіл, відомих під назвою «рідні школи»?

Назвіть вихідців з України, які здійснили значний внесок у культуру Франції.

Словник

А

Абсида — апсида (грец. склепіння) — виступ будівлі, здебільшого півкруглий в плані (зовні іноді багатокутний або квадратний), перекритий півкуполом або зімкнутим півсклепінням. Вперше абсиди з'явились в давньоримських базиліках. У християнських церквах абсида — вівтарна частина, яка орієнтована зазвичай на схід.

Абсолют — те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне. У філософії під абсолютом розуміють Бога, субстанцію, ідею (Гегель). Абсолютне протилежне відносному (зумовленому, залежному).

Абсолютизм (лат. absolutus — необмежений) — форма державного правління, за якої верховна влада повністю належить монархові (імператору, царю, королю тощо).

Абстракціонізм (лат. abstractus — відокремлений, відірваний) — напрям у модерністському мистецтві XX ст., що цілком відмовляється від реалістичного зображення предметів і явищ.

Абстракція — мислене відокремлення окремих властивостей предметів і перетворення їх у самостійні об'єкти (наприклад, електропровідність, твердість, вартість і т. п.). Більшість наукових понять утворені в такий спосіб.

Абсурд — нісенітниця, позбавлена сенсу дія. У філософії Кам'ю одне з головних понять, яке характеризує життя людини.

Авангардизм (фр. avante-garde — передовий загін) — узагальнюючий термін для позначення новаторських напрямів у художній культурі XX ст., для яких характерний пошук нових, нетрадиційних засобів вираження.

Автохтонний — місцевий, приналежний за походженням до певної території.

Академія — найменування наукових організацій, чи установ, академій наук, а також навчальних закладів. Слово «академія» походить від назви філософської школи, що була створена

Платоном близько 395 p. до н.е. і розташовувалася в маслиновому гаї біля Афін, названої на честь героя Академа.

Акмеїзм (rp.akme — вершина, розквіт, вищий ступінь чого- небудь) — модерністська течія в російській поезії початку XX ст. Акмеїсти проголосили відхід від символізму з його містицизмом, зашифрованою багатозначністю слова, прагненням повернутися до світу реальності. Для поетів-акмеїстів характерна філософська проблематика і відмова від соціальних проблем.

Аксіологія — вчення про цінності. Окрема філософська дисципліна, яка вивчає ціннісне ставлення людини до світу — етичне, естетичне, релігійне та ін.

Аксіома — твердження, яке при побудові теорії приймається за очевидну істину, на якій ґрунтуються інші твердження.

Алогізм — непослідовність у міркуваннях, зумовлена порушенням законів логіки.

Альманах — неперіодична літературна збірка творів різних авторів.

Альтернатива — вибір між двома суперечливими можливостями.

Альтруїзм — моральний принцип, в основі якого лежить бажання блага іншому; альтруїзм протилежний егоїзму.

Аморалізм — нігілістичне ставлення до моральних норм.

Ампір (від франц. empire — імперія) — стиль в архітектурі та декоративному мистецтві, який виник наприкінці XVIII — на початку ХіХ у Франції при Наполеоні І, служив втіленню ідей державної могутності, заснований на наслідуванні античних зразків.

Аналіз — метод пізнання, який полягає в розчленуванні цілого на частини.

Аналогія — умовивід, в якому на основі схожості предметів за одними ознаками робиться висновок про їх можливу схожість за іншими ознаками. Аналогія лежить в основі моделювання.

Андеґраунд (англ. underground — підпілля) — нелегальне, яке не підтримується або, навіть, переслідується офіційною владою, явище художньої культури. У 40-х pp. XX ст. термін вживався для означення некомерційних фільмів. Пізніше почав використовуватися до певних напрямів інших видів художньої культури.

Анімізм (від лат. anima — душа, дух) — уявлення про душу, в основі якого лежить уявлення про природу як живу основу; одухотворення неживої природи.

Антропогенез — процес формування людини, переходу від тварини до розумної істоти.

Антропотеокосмізм — нероздільність людської, божественної і природної сфер діяльності; сприйняття світу як ніким не створеного, світу — як вічно живого вогню. Таке світосприйняття було характерним для світогляду стародавніх слов'ян.

Антропоцентризм (грец. бнисщрпт — людина і лат. centrum — центр) — різновидність телеології, філософське вчення, за яким людина є центром Всесвіту і метою всіх подій, які в ньому відбуваються, що вона створена богом «за своїм образом і подобою». Це також принцип, відповідно до якого людина є завершенням еволюції світобудови. Сам термін був вперше вжитий в добу Відродження. Суть його полягає в тому, що центр Всесвіту переноситься від проблем світобачення до конкретних проблем людини.

Апокрифи (від грец. apokryphos — таємний, прихований) — книги, твори на біблійні теми, проте вони не увійшли до складу біблійного канону, офіційно не визнані, близькі до житійної літератури.

Апостеріорі — знання, набуте в процесі досвіду.

Апріорі — ідеї чи форми пізнання, які, на думку деяких мислителів, наявні в свідомості до досвіду, не набуті з досвіду. У філософії Канта категорії проголошуються апріорними формами мислення. Апріоризм близький до концепції природжених ідей. Протилежним до апріорі є поняття апостеріорі.

Архетип (гр. arche — початок і typos — образ) — прообраз, початкова форма, зразок, модель культурно значимої дії, відносин, процесу, що передається від покоління до покоління на несвідомому рівні. Архетипи становлять результат історичного розвитку людства.

Аскетизм — моральне вчення, яке пропагує крайнє обмеження потреб людини, відмову від життєвих благ. Протилежне гедонізмові.

Атман — дух, душа, активний свідомий первень в індійській ведичній традиції.

Б

Балада — ліро-епічний пісенний твір з гостро драматичним сюжетом, що виражає з точки зору народної моралі трагічні конфлікти, породжені надзвичайними чи фантастичними подіями, вчинками та фатальними збігами обставин в особистому, сімейному чи суспільному житті звичайних людей.

Барельєф (фр. bas — низький і фр. relief) — скульптурна композиція виконана на площині і пов'язана з тлом. Відповідно до висоти розрізняють високий рельєф (горельєф) і низький (барельєф або плоскорізьба).

Бароко (від італ. barocco — вигадливий, дивний) — мистецький та архітектурний напрям, який зародився в Італії та Іспанії у середині XVI ст., поширився на інші європейські країни, існував протягом XIV — XV ст., для якого характерні грандіозність, декоративна пишність, мальовничість, багатство контрастів світла і тіні, вигнутість ліній в архітектурі. Виник в Італії. Порівняно із Західною Європою стиль бароко в Україні поширився із значним запізненням (друга половина XVII- XVIII ст.). українське бароко характеризується поєднанням європейського бароко з національними рисами. Українське бароко ще називають мазепинським, козацьким бароко. Мазепинське бароко — новий тип церкви, архітектура якої виражає ідею української державності.

Билини — героїчний епос Київської Русі, який виник за княжої доби. У змісті билин відображено зміни у світогляді древніх русичів: співіснування двох світоглядних систем — міфологічної і християнської.

Біблія — священна книга християнства та іудаїзму (Старий Заповіт), що створена протягом І тис. до н. е. та ІІ-ІІІ ст. н. е. шляхом відбору, редагування та канонізації текстів, які іудейські, а пізніше християнські традиції вважали богонатхненними. Біблія складається із двох частин — Старого Заповіту, визнаного іудеями та християнами, та Нового Заповіту, котрий визнається священним лише християнами. Мовами Біблії є давньоєврейська та арамейська у Старому Заповіті та грецька (койне) — у Новому. Біблія містить сакралізовану історію світу та людства, наголошує на їх залежності від волі Бога — творця і промислителя. Основою людського життя, за Біблією, є правдиве боговшанування та богопоклоніння. За своєю суттю Біблія — одна-єдина книга, хоча й складена вона з багатьох книг, а тому характеризується величезною жанровою та тематичною різноманітністю: виклади міфологічних систем, історичні оповіді, релігійна публіцистика, філософсько- моралістичні твори, лірична поезія, зразки релігійної містики. Ось чому це зумовило не лише безпосереднє використання біблійних текстів у богослужбовій та богословській практиці іудейської та християнської релігій, а й мало значний вплив на розвиток літератури, образотворчого мистецтва, філософської думки. Сьогодні Біблія перекладена майже всіма мовами світу. Загалом з неканонізованими книгами Старого Заповіту Біблія нараховує 77 книг.

Бієнале — виставка, фестиваль і т