Особливості економічної теорії пропозиції:

магниевый скраб beletage

а)       скорочення податків з метою стимулювання інвестицій;

б)       приватизація державних підприємств;

в)       бюджетне оздоровлення;

г)       «заморожування» соціальних програм;

д)       усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а) і б);

ж)      вірні відповіді в) і г);

з)       усі відповіді не вірні.

Основна ідея податкової реформи А. Лаффера полягає у тому, що:

а)       зниження граничних ставок має значний стимулюючий вплив на виробництво;

б)       збільшується база оподатковування, яка здатна компенсувати втрати в надходженнях податків, викликані зменшенням податкових ставок;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

Теорія раціональних очікувань близька до:

а)       монетаристської концепції;

б)       кейнсианської концепції;

в)       ортодоксальної концепції;

г)       усі відповіді не вірні.

Автором теорії раціональних очікувань є:

а)       А. Лаффер;

б)       М. Фелдстайн;

в)       Р. Ріган;

г)       Р. Лукас;

д)       усі відповіді не вірні.

В економічній науці відомий ряд підходів до оцінки очікувань:

а)       теорія адаптивних очікувань;

б)       теорія раціональних очікувань;

в)       теорія кон'юнктурних очікувань;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б);

є) вірні відповіді б) і в);

ж) усі відповіді не вірні.

В теорії очікувань:

а)       акцентується увага на поводженні, вчинках, устремліннях людей, які необхідно враховувати при виробленні економічної політики;

б)       споживачі і підприємці екстраполюють динаміку цін у минулому на те, що відбудеться завтра;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

Теорія адаптивних очікувань виходить з того, що:

а)       фірми коректують свої дії виходячи з подій минулого, з тенденцій і підтверджень або помилок минулих прогнозів;

б)       фірми коректують свої чекання, виходячи з подій поточного періоду;

в)       чекання спираються на минулі «траєкторії» у руслі перемінних параметрів;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і в);

є) вірні відповіді б) і в);

ж) усі відповіді не вірні.

Теорія раціональних очікувань відзначає розходження в підходах:

а)       кейнсіанців і монетаристів;

б)       кейнсіанців і лібералів;

в)       монетаристів і неолібералів;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

Теорія раціональних очікувань припускає, що фірми у своїх прогнозах виходять з наступних питань:

а)       як функціонує існуюча економічна модель;

б)       яка була минула динаміка цін, витрат, рівня відсотка і т. д.;

в)       які ймовірні наслідки прийнятих урядом рішень;

г)       як змінюються основні показники макроекономіки (розміри національного продукту, темпи економічного росту, зайнятість, попит, валютний курс);

д)       усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а) і в);

ж)      вірні відповіді б) і г);

з)       усі відповіді не вірні.

Основні передумови теорії раціональних очікувань, здатні забезпечити адекватну реакцію фірм і населення:

а)       учасники господарської діяльності повинні бути заздалегідь сповіщені про зміни в грошово-кредитній і фінансовій політиці;

б)       учасники господарської діяльності повинні довіряти офіційній інформації, прогнозам і оцінкам державних органів;

в)       учасники господарської діяльності вважають небажаною регулюючу роль держави;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б); є) вірні відповіді а) і в); ж) усі відповіді не вірні.

Крива Філіпса відбиває зворотний зв'язок між:

а)       рухом цін (і заробітної плати) і рівнем безробіття;

б)       рухом рівня податкової ставки й рівнем безробіття;

в)       рухом рівня цін і рівнем податкової ставки;

г)       усі відповіді не вірні.

Неоконсервативний напрямок поєднує найбільш відомі концепції ряду шкіл:

а)       монетаризм;

б)       економічну теорію пропозиції;

в)       теорію раціональних очікувань (нова класика);

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б); є) вірні відповіді б) і в);

ж)      вірні відповіді а) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Теоретичною основою кількісної теорії грошей чиказької школи є:

а)       концепція перманентного доходу;

б)       концепція номінального доходу;

в)       концепція споживчої корисності;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.