Суть кількісної теорії грошей:

магниевый скраб beletage

а)       активна й причинна роль грошей у визначенні рівня цін, а отже, номінального національного доходу;

б)       нейтральність грошей в умовах довгострокової рівноваги, тобто довгострокова пропорційність між грішми й цінами, заснована на стабільності грошового попиту або зворотної йому величини — швидкості обігу;

в)       відсутність нейтральності грошей у короткостроковому і се- редньостроковому періодах;

г)       екзогенність пропозиції грошей;

д)       недовіра до дискреційного управління пропозицією грошей; є) усі відповіді вірні;

ж)      вірні відповіді а) і б);

з)       вірні відповіді б) і в);

і) вірні відповіді а), в) і г); к) вірні відповіді в), г) і д); л) усі відповіді не вірні.

Автором чистої теорії попиту на гроші є:

а)       І. Фішер;

б)       М. Фрідмен;

в)       Р. Лукас;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

В довгостроковому плані, на думку теоретиків економіки пропозиції, тимчасовий негативний ефект від зниження рівня оподатковування повинний бути перекритий:

а)       позитивною динамікою заощаджень;

б)       посиленням інвестиційного процесу;

в)       скороченням безробіття;

г)       збільшенням обсягу податкових надходжень;

д)       зниженням темпів інфляції; є) усі відповіді вірні;

ж)      вірні відповіді а) і б);

з)       вірні відповіді б) і в);

і) вірні відповіді а), г) і д); к) вірні відповіді в) і д); л) усі відповіді не вірні.

Теоретичним обґрунтуванням позитивних наслідків зниження рівня податкових ставок (скорочення бюджетного дефіциту, стабілізація інфляційного процесу і, як наслідок, економічний підйом) є:

а)       рівняння обміну І. Фішера;

б)       крива А. Лаффера;

в)       ефект К. Вікселля;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

На відміну від монетаристської концепції, центральне місце в теорії пропозиції займає:

а)       проблема заощаджень;

б)       проблема грошового обігу;

в)       проблема інфляції і безробіття;

г)       проблема податкової політики;

д)       проблема заощаджень, що розглядається в найтіснішому зв'язку з податковою політикою держави;

є) усі відповіді вірні;

ж)      вірні відповіді а) і б);

з)       вірні відповіді в) і г);

і) вірні відповіді а), в) і д);

к) усі відповіді не вірні.

21 На момент появи нової класики в економічній науці оформився наступний підхід до проблеми формування очікувань суб'єкта, що хазяює:

а)       умови визначеності, засновані на концепції загальної економічної рівноваги;

б)       умови невизначеності, засновані на концепції Дж. Кейнса;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

22 Автором теорії недосконалої інформації є:

а)       Р. Лукас;

б)       Дж. Кейнс;

в)       И. Шумпетер;

г)       А. Лаффер;

д)       усі відповіді вірні;

є) усі відповіді не вірні.

Відповідно до теорії недосконалої інформації Р. Лукаса, товаровиробник, що діє в умовах обмеженого ринкового простору, схильний пояснювати підвищення ціни:

а)       як наслідок загального росту цін;

б)       як результат зміни відносної ціни товару;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

Гранично суб'єктивно-психологічні пояснення природи циклічних коливань кон'юнктури з позицій концепції недосконалої інформації нові класики спробували заповнити:

а)       концепцією реального бізнесу-циклу;

б)       концепцією індустріальної системи;

в)       концепцією постіндустріального суспільства;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.