Автором неокейнсіанської теорії циклу є:

магниевый скраб beletage

а)       Дж. Хікс;

б)       Р. Харрод;

в)       Е. Хансен;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

 Е. Хансен (1887—1975) є розроблювачем:

а)       концепції множинності циклів;

б)       теорії інвестиційних коливань;

в)       теорії економічного зростання;

г)       теорії конкуренції нововведень;

д)       усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а) і б);

ж)      вірні відповіді б) і в);

з)       вірні відповіді а), б) і г); і) усі відповіді не вірні.

У своїй монографії «Економічні цикли й національний дохід» (1951) Е. Хансен розглядає:

а)       природу економічних циклів;

б)       теорію доходу і зайнятості;

в)       теорію економічних циклів;

г)       взаємозв'язок між економічними циклами і державною політикою;

д)       усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а) і б);

ж)      вірні відповіді а), б) і г);

з)       вірні відповіді а), б) і в); і) усі відповіді не вірні.

Головною причиною автономних інвестицій у теорії інвестиційних коливань Е. Хансена виступає:

а)       демографічні зрушення, що викликають зміни в пропозиції праці на ринку;

б)       відкриття нових корисних копалин;

в)       залучення в оборот нових господарських площ;

г)       науково-технічний прогрес;

д)       усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а), б) і в);

ж)      вірні відповіді б), в) і г);

з)       усі відповіді не вірні.

Механізм повороту від підйому до спаду у відповідності до теорії Е. Хансена пов'язаний із низкою причин:

а)       вичерпанням автономних інвестицій;

б)       скороченням граничної схильності до споживання;

в)       розвитком НТП;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б); є) вірні відповіді а) і в);

ж)      вірні відповіді б) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Відповідно до антициклічної програми Е. Хансена, міри антициклічного характеру включають:

а)       вбудовані механізми гнучкості (вбудовані стабілізатори);

б)       автоматично діючі контрзаходи, що компенсують;

в)       керовані програми компенсування;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б); є) вірні відповіді б) і в);

ж)      вірні відповіді а) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

До основних теорій посткейнсіанства відносять:

а)       теорію економічного зростання Р. Харрода;

б)       теорію циклу Е. Хансена;

в)       теорію нагромадження капіталу Дж. Робінсон;

г)       теорію вартості і ціноутворення П. Сраффи;

д)       усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а) і б);

ж)      вірні відповіді в) і г);

з)       вірні відповіді а), б) і в); і) вірні відповіді б), в) і г); к) усі відповіді не вірні.

Прихильники лівого кейнсіанства (Н. Калдор, П. Сраффа, Дж. Робінсон):

а)       надавали важливого значення зросту заробітної плати як фактору розширення ефективного попиту;

б)       виступали за обмеження влади монополій;

в)       виступали за проведення соціальних реформ;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б); є) вірні відповіді а) і в);

ж)      вірні відповіді б) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Для з'ясування закономірностей нагромадження Дж. Робінсон у своїй теорії припускає ряд обмежувальних умов:

а)       відсутність державного втручання в економіку;

б)       наявність тільки двох класів — робітників і підприємців;

в)       відсутність споживання з прибутку, що цілком йде на нагромадження капіталу;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б);

є) вірні відповіді б) і в);

ж)      вірні відповіді а) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Дж. Робінсон у своїй теорії нагромадження капіталу робить висновок про те, що ринкове господарство може випробувати стагнацію:

а)       викликану недоліком технічного прогресу;

б)       викликану насиченням, апатією, небажанням вкладати капітал;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

Глобальне співвідношення між прибутком, заробітною платою і зайнятістю Дж. Робінсон досліджує у своїй теорії під впливом:

а)       зросту народонаселення й зміни пропозиції робочої сили;

б)       співвідношення монополії і конкуренції;

в)       технічного прогресу;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б);

є) вірні відповіді б) і в);

ж)      вірні відповіді а) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Відповідно до теорії Дж. Робінсон ідеальними умовами економічного розвитку (умовами «золотого століття») є:

а)       нейтральний технічний прогрес, в умовах якого продуктивність праці, заробітна плата на одну людину і капіталоозброєність підвищуються в однаковій пропорції, а норма прибутку залишається сталою;

б)       гнучкість і рухливість реальної заробітної плати робочого класу, що підвищуються разом зі зростанням виробництва на душу населення;

в)       вільна конкуренція, що є неодмінною й обов'язковою умовою саме такого зросту заробітної плати;

г)       нагромадження капіталу в умовах «золотого століття» залежить тільки від темпів технічного прогресу й приросту зайнятого населення;

д)       усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а) і б);

ж)      вірні відповіді б), в) і г);

з)       вірні відповіді а), в) і г);

і) усі відповіді не вірні.

На думку критиків, П. Сраффа розвиває:

а)       теорію вартості К. Маркса;

б)       теорію вартості Д. Рікардо;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.