Автором теорії сукупного попиту й циклу є:

магниевый скраб beletage

а)       Й. Шумпетер (1883—1950);

б)       Е. Ліндаль (1891—1960);

в)       Е. Лундберг (1907—1987);

г)       К. Вікселль (1851—1926);

д)       М. Калецькн (1899—1970); є) О. Ланге (1904—1965);

ж)      В. Леонтьєв (1906—1999);

з)       усі відповіді вірні;

і) вірні відповіді б) і в); к) вірні відповіді д) і г); л) усі відповіді не вірні.

Методологічною основою аналізу, проведеного М. Кале- цьки у його «теорії сукупного попиту і циклу», слугує:

а)       розходження між заощадженнями окремого індивіда й наслідками для суспільства;

б)       процес «поглинання» заробітною платою заощаджень і нагромаджень;

в)       рівень процентних ставок;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б); є) вірні відповіді а) і в);

ж)      вірні відповіді б) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Щоб обрисувати механізм економічного циклу, М. Кале- цьки у своїй теорії сукупного попиту й циклу аналізував процес взаємодії:

а)       обраних компонентів економічної моделі, спираючись на реальні величини параметрів;

б)       усіх компонентів економічної моделі, спираючись на реальні величини параметрів;

в)       обраних компонентів економічної моделі, спираючись на грошові величини параметрів;

г)       усіх компонентів економічної моделі, спираючись на грошові величини параметрів;

д) усі відповіді вірні; є) усі відповіді не вірні.

Відповідно до концепції М. Калецьки основним фактором циклічних коливань послугували:

а)       зміни темпів приросту інвестицій;

б)       зміни рівня заощаджень;

в)       зміни темпів нововведень;

г)       зміни рівня процентних ставок;

д)       усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а) і б);

ж)      вірні відповіді б), в) і г);

з)       вірні відповіді б) і г); і) усі відповіді не вірні.

Кого варто назвати засновником традиційної галузі кем- бріджської наукової школи, органічно пов'язаної з концепцією класиків:

а)       И. Шумпетера;

б)       Дж. Кейнса;

в)       П. Сраффа;

г)       М. Калецьки;

д)       О. Ланге;

є) усі відповіді вірні;

ж)      вірні відповіді б) і г);

з)       вірні відповіді в) і г); і) усі відповіді не вірні.

Модель М. Калецьки може бути представлена у вигляді:

а)       AY = S /k + u - a;

б)       G = S / k;

в)       Y =.f (L, K);

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

Представниками монетарного кейнсіанства були:

а)       Р. Клауер;

б)       А. Лейонхуфвуд;

в)       X. Мінски;

г)       Дж. Робінсон;

д)       П. Сраффа;

є) усі відповіді вірні;

ж)      вірні відповіді а), б) і в);

з)       вірні відповіді г) і д);

і) усі відповіді не вірні.

Нове кейнсіанство об'єднує з посткейнсіанством і відрізняє від неокласичної школи визнання:

а)       наявності стійких факторів макроекономічної нестабільності ринкової економіки;

б)       необхідності вдосконалення коригуючого впливу державного регулювання економіки;

в)       всі відповіді вірні;

г)       всі відповіді не вірні.

У центрі уваги нового кейнсіанства знаходиться:

а)       аналіз проблем, породжених активним впливом фінансової сфери та грошового сектора на макроситуацію;

б)       аналіз структури інвестицій;

в)       аналіз впливу інфляційних процесів на стан економіки;

г)       всі відповіді вірні;

д)       всі відповіді не вірні.

СУЧАСНИМ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА НОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТЕОРІЯ