Суть теорії суспільства П. Друкера:

магниевый скраб beletage

а)       економічні теорії будуються на дідівській презумпції економічного еквілібріуму та ідеалу його збереження;

б)       суть інновацій і підприємництва полягає у тому, щоб зірвати еквілібріум;

в)       прибуток — показник успіху в цій справі, показник прориву у майбутнє, «ціна» цього майбутнього;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б);

є) вірні відповіді б) і в);

ж)      вірні відповіді а) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

П. Друкер в своїх теоріях визначає нову економіку як:

а)       економіку знань;

б)       економіку розвитку;

в)       інноваційну економіку;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б);

є) вірні відповіді б) і в);

ж)      вірні відповіді а) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Суть теорії «великого й хворого суспільства» П. Друкера:

а)       «роздута» держава, яка перевантажена «чужими функціями»;

б)       бізнес — єдиний соціальний інститут, який безперервно «виробляє» інновації і потребує для цього знань;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

Згідно з теорією «розриву з минулим» А. Тоффлера, «шок майбутнього» — це:

а)       розкриття прихованого змісту важких економічних і соціальних потрясінь перехідного періоду як часу абсолютно необхідного, величезного й багатогранного розвитку переважної більшості населення;

б)       втрата багатьма людьми віри у себе, енергії і життєвих сил, розпад сімей, різне зростання стресів, захворювань і смертності, алкоголізму, наркоманії, злочинів;

в)       очікуваний масовий катастрофічний прояв перерахованих соціальних бід і деформацій;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

Суть теорії індустріально-технократичного суспільства Д. Белла:

а)       підпорядкування економічних функцій політичному порядку;

б)       незалежність економічного порядку від політики поступово зникає;

в)       втрата приватною власністю соціальної ролі визначення функцій людей;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і в);

є) вірні відповіді б) і в);

ж) усі відповіді не вірні.

Згідно з концепцією Д. Белла, майбутнє постіндустріальне суспільство характеризують такі ознаки:

а)       прихід індустрії на місце промисловості;

б)       панування переважно професійної і технічної праці, працівників якої Белл називає ієрархічно побудованим класом;

в)       фундаментальні теоретичні знання (як джерело нововведень і заходів соціальної політики);

г)       контроль над новою технологією і доступ до неї;

д)       застосування інтелектуальної технології прийняття рішень;

є) усі відповіді вірні;

ж)      вірні відповіді а), б) і в);

з)       вірні відповіді б), г) і д);

і) вірні відповіді а), б), г) і д);

к) усі відповіді не вірні.

Згідно з концепцією Д. Белла, перехід до післякапіталіс- тичного суспільства породжує нові уявлення про феномен рідкісності, подолання котрого потребує великих витрат на:

а)       інформацію, важливість якої достатньо велика («інформаційне суспільство»);

б)       координацію діяльності багатьох людей і організацій, включаючи планування й регулювання;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

Д. Белл відмічає наступні напрями трансформації суспільства:

а)       наукові відкриття породжують нову техніку й необхідні для її втілення величезні корпорації, вирішальна сила — це еліта вчених і технократів корпорацій;

б)       зростаюче масове споживання найрізноманітніших матеріальних благ породжує прагнення до насолоди й особистої самоцін- ності, соліпсизм і принципово «антибуржуазний» підхід до світу, суспільства й свого становища в ньому;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.