ТЕМА 10. Сюрреалізм — одна із найзначніших авангардистських течій у французькій і світовій літературі

«Маніфест сюрреалізму» А.Бретона. Переорієнтація поезії на «глибинні психічні механізми», на «надреальність», що відкривається у підсвідомому. «Автоматичне письмо» як засіб «реального функціонування думки» і вивільнення її від контролю розуму. Спонтанність і несподіваність образів, що виринають із підсвідомого. Поль Елюар один із провідних поетів французького сюрреалізму. Еволюція творчості митця. Ліричний характер його сюрреалістичної поезії. Лірика Елюара періоду Опору («Свобода»). Аналіз поезій «Мова», «Земля вся синя», «Ми є».

література

Богословский В.Н., Гражданская З.Т. История зарубежной литературьі 1917—1943 гг. — М., 1969

ІІІ. 4. Коригуючі матеріали:

тести, орієнтовні запитання для заліку та іспиту

Питання до заліку з історії зарубіжної літератури І пол. XIX ст. (Романтизм)

Історичні передумови виникнення романтизму.

Різноманітні течії романтизму.

Характерні риси романтизму.

Романтизм як художній метод XIX ст.

Романтизм як художній напрямок XIX ст.

Життя і творчість В.Скотта. Створення жанру історичного роману.

Характеристика творчості Жорж Санд.

Життєвий і творчий шлях Жорж Санд.

Історія написання роману В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Композиційна роль Собору в романі В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Антиклерикальна ідея роману В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Образ Квазімодо ( за романом В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»).

Образ Есмеральди ( за романом В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»).

Характеристика творчості Гофмана.

Життєвий і творчий шлях Гофмана.

Натаніель Готорн і його час.

Зіставлення сюжетно-композиційного плану міфу про Мідаса і казки Готорна «Золото царя Мідаса». Ідея казки.

Характеристика творчості В.Гюго.

Життєвий і творчий шлях В.Гюго.

Байрон і Україна.

Втілення найкращих рис народу в образах Гурта, Вамби, розбійників Робін Гуда (за романом В.Скотта «Айвенго»).

Жіночі образи в романі В.Скотта «Айвенго».

Айвенго — шляхетний лицар (за романом В.Скотта «Айвенго»).

Епоха правління Річарда І в романі В.Скотта «Айвенго».

Зображення норманських завойовників в романі В.Скотта «Айвенго».

Новелістика Е.По.

Психологічні новели Е.По.

Художні особливості новел Е.По.

Протиставлення творчої людини і бездуховного філістера (за казкою Гофмана «Крихітка Цахес...»).

Характеристика поезії Дж. Байрона «Прометей».

«Логічні» новели Е.По. Характеристика новели «Вбивство на вулиці Морг».

Суттєві особливості «логічних» новел і детективної літератури.

Чим схожі і чим відрізняються романи В.Гюго і В.Скотта?

Чому Прометей має бути взірцем для всіх, хто прагне захистити свій народ, здобути для нього волю?

Як у романі В.Скотта «Айвенго» поєднуються два плани — історичний і особистий?

Чим схожі і чим відрізняються два Мідаси (за міфом і казкою Готорна)?

Яким творчим методом написано роман «Собор Паризької Богоматері»? Доведіть своє твердження.

Чи можна «Собор Паризької Богоматері» Гюго вважати історичним романом?

Назвіть ті сцени казки «Малюк Цахес», які ви читали з найбільшим інтересом. Чому?

Яку позицію в казці «Малюк Цахес» займає автор?

Яке значення для розвитку світової літератури мала творчість В.Скотта?

Чи цікаво вам було читати новели Е.По? Які почуття вони у вас викликали?

Який головний метод Леграна?

Який головний метод Дюпена?

Доповніть друкований ряд детективів: Дюпен, Легран, Едгар По, ..., які стоять на варті загального порядку?

Питання до іспиту з історії зарубіжної літератури

Теоретичні

Критичний реалізм у французькій літературі XIX століття.

Проспер Меріме — представник критичного реалізму у Франції.

Розвиток французького реалістичного роману XIX століття, його характерні ознаки.

Ф.Стендаль — майстер французького реалістичного роману.

Панорама суспільного життя Франції часів Реставрації у романі Стендаля «Червоне і чорне».

Життя і творчість О. де Бальзака. О. де Бальзак і Україна.

Задум і обґрунтування О. де Бальзаком змісту та структури «Людської комедії».

Проблема життєвих цінностей і людських пристрастей у повісті О. де Бальзака «Гобсек».

Г.Флобер — викривач буржуазно-обивательського середовища.

Ч.Діккенс — видатний англійський романіст XIX століття. Витоки творчості Ч. Діккенса.

Історія написання та проблематика роману Ч.Діккенса «Домбі і син».

Показ Ч.Діккенсом деградації особистості у «Різдвяній пісні у прозі».

Історія створення та ідейно-тематичний аналіз роману Г.Флобера «Пані Боварі».

Загальна характеристика новелістики Гі де Мопассана: «Симонів батько», «Пампушка», «Два товариші».

Характеристика англійської реалістичної літератури XIX століття.

Художній світ Вільяма Теккерея.

«Ярмарок суєти» В.Теккерея — «роман без героя».

Філософська течія трансценденталізму: витоки, характерні риси, представники.

Уолт Уїтмен — поет-трансценденталіст.

Збірка У.Уїтмена «Листя трави»: назва, побудова, провідні мотиви, образ ліричного героя.

Течія натуралізму у французькій літературі XIX століття, її характерні риси.

Е.Золя — теоретик натуралізму в художній літературі.

Шарль Бодлер — предтеча символізму, його життєвий шлях.

Збірка Ш.Бодлера «Квіти зла» — вияв протиставлення Добра і Зла, символічний зміст поезій збірки.

Особливості розвитку літератури кінця XIX — початку XX століття.

Поняття модернізму та авангардизму, їх особливості та течії.

Загальна характеристика творчості французьких поетів-символістів.

Філософські питання про сенс життя і всемогутність людини у п'єсі М.Метерлінка «Синій птах».

Практичні та творчі

Визначте характерні особливості новелістики Проспера Меріме.

Подумайте, з ким із героїв світової літератури можна порівняти Гобсека. Чи можна цей образ назвати вічним?

Поясніть назву роману Ф.Стендаля «Червоне і чорне».

Порівняйте образи Кармен і Хосе (за новелою П.Меріме «Кармен»).

Подумайте, чим відрізняється новела XIX століття від новели доби Відродження.

Поясніть назву підзаголовка роману Г.Флобера «Пані Боварі».

Проблематика роману Ф.Стендаля «Червоне і чорне».

Подумайте, яке авторське ставлення до Гобсека. Як оцінюєте цього героя ви?

Порівняйте образи Гобсека і Скруджа. Чим вони схожі і чим відрізняються?

Дайте визначення напряму реалізму, у чому його суть, які його основні риси?

Подумайте, чи можна назвати повість «Гобсек» ключовим твором «Людської комедії» О. де Бальзака.

Доведіть, що роман Ф.Стендаля «Червоне і чорне» є реалістичним.

Образ Жюльєна Сореля у зіткненні з дійсністю (за романом Ф.Стендаля «Червоне і чорне»).

Визначте характерні особливості французького реалістичного роману XIX століття.

Подумайте, в ім'я чого Гобсек немилосердно мучить людей? Чи є в нього будь-які ідеали?

Подумайте і поясніть, яка роль фірми «Домбі і син» у композиції роману Ч. Діккенса і в долі головних героїв.

Покажіть схематично розвиток літературного процесу XIX — поч. XX століття.

Подумайте, які суспільно-політичні події вплинули на французьку культуру XIX століття.

Подумайте, чи логічним буде таке поєднання: В.Скотт, В.Гюго, Жорж Санд, Ф.Стендаль. Відповідь обґрунтуйте.

Охарактеризуйте образ Кармен (за новелою П.Меріме «Кармен»).

Дайте тлумачення поняттю «боваризм».

Дайте тлумачення підзаголовку «Провінційні звичаї» з роману «Пані Боварі» Г.Флобера.

Простежте етапи деградації лихваря Гобсека за однойменною повістю О. де Бальзака.

Охарактеризуйте ставлення героїв (подружжя Луазо, Карре-Ламадон, де Бревіль, Корнюде, черниці) до Пампушки (за новелою Гі де Мопассана).

Виділіть епізоди переродження Скруджа як реакцію на осмислення свого життя (Ч.Діккенс «Різдвяна пісня у прозі»).

Виділіть художні особливості творчості У.Уїтмена.

Поясніть назву збірки Ш.Бодлера «Квіти зла».

Поясніть назву збірки У.Уїтмена «Квіти зла».

Доведіть, що «Голосівки» А.Рембо — новий етап у розвитку світової поезії.

Зробіть ідейно-тематичний аналіз поезії П.Верлена «Осіння пісня».

Подумайте, яку мету переслідує Ф.Стендаль, використовуючи в романі «Червоне і чорне» мову символів.

Поясніть, який зміст вкладає Жульєн Сорель у поняття «прокласти дорогу» на різних етапах свого просування по соціальній драбині.

Доведіть, аналізуючи роман Г.Флобера «Пані Боварі», що маленьке провінційне місто зберігає соціальну структуру і класову ієрархію всієї буржуазної Франції.

Подумайте, чи можна назвати диліжанс символом (новела «Пампушка» Гі де Мопассана).

Подумайте, з ким із героїв світової літератури можна порівняти Гобсека? Чи можна цей образ вважати вічним?

Обміркуйте, як через сімейні відносини розкривається характер взаємин людей у буржуазному суспільстві (за романом Ч.Діккенса «Домбі і син»).

Подумайте, як в описі будинку-фортеці Домбі (на початку і в кінці роману) передано зміни долі (за романом Ч.Діккенса «Домбі і син»).

Обміркуйте, чим пояснити те, що в назву повісті про Різдво внесено слово «пісня» (Ч.Діккенс «Різдвяна пісня у прозі»).

Подумайте, яке авторське ставлення до Емми Боварі. Як оцінюєте цю героїню ви?

Порівняйте образи Леона і Рудольфа (роман Г.Флобера «Пані Боварі»).

Подумайте, яке авторське ставлення до Пампушки. Як оцінюєте поведінку цієї героїні ви?

Виділіть причини трагізму Емми Боварі.

Охарактеризуйте зв'язок О. де Бальзака і України.

Виділіть і охарактеризуйте структурні частини «Людської комедії» О. де Бальзака.

Охарактеризуйте риси трансценденталізму як напряму літератури.

Охарактеризуйте поезію зі збірки У.Уїтмена «Листя трави» (на вибір).

Поясніть, як Е.Золя використовує риси натуралізму у своєму романі «Жерміналь».

Визначте особливості збірки Ш.Бодлера «Квіти зла».

Дайте визначення поняттям «модернізм» та «авангардизм», виділіть їх риси.

Назвіть течії модернізму та авангардизму.

Подумайте, чим відрізняється новела В.Ірвінга та П.Меріме.

Охарактеризуйте поезію У.Уїтмена «Пісня про себе».

Подумайте, як Ш.Бодлер протиставляє Добро і Зло у своїй збірці «Квіти зла».

Подумайте, у чому подібність і чим відрізняються романи В.Гюго і В. Скотта?

Визначте філософські мотиви п'єси-казки М.Метерлінка «Синій птах».

Визначте характерні риси натуралізму як напряму французької літератури XIX століття.

Тести 3-х рівнів

І рівень

Виконати тестову роботу:

Поняття «Література XIX століття» включає два напрямки у мистецтві:

романтизм і критичний реалізм;

Б) сентименталізм і критичний реалізм;

натуралізм і романтизм.

Назва терміна романтизм вказує на зв'язок з:

Середніми віками; Б) Античним періодом;

Відродженням.

Термін романтизм походить із французької і означає:

химерне, вибагливе; Б) реальне, справжнє;

таємне, дивне, нереальне.

Суть романтизму:

Типовий герой у типових обставинах;

Б) Незвичайний герой у незвичайних обставинах;

Вигаданий герой у вигаданих обставинах.

Засновником гротескно-фантастичної течії романтизму був:

Гофман; Б) В. Скотт;

Шеллі.

Важливе значення для становлення німецького романтизму мала творчість:

Гете і Шіллера; Б) Гете і Гофмана;

Гофмана і Міллера;

Німецький романтизм у своєму розвитку пройшов:

2 етапи; Б) 3 етапи;

4 етапи.

Гофман поділяє своїх героїв на два типи:

Позитивні і негативні; Б) Філістери і ентузіасти;

Дворяни і селяни.

Події у казці «Золотий горщик» відбуваються у:

Парижі; Б) Лондоні;

Дрездені;

У реальному житті Ансельм закоханий у:

Вероніку; Б) Серпентину;

Лізу.

Другий світ, у якому час від часу опиняється Ансельм — це:

Америка; Б) Австрія;

Атлантида.

Дівчина, яка проживала у чарівному світі — це:

Серпентина; Б) Вероніка;

Ліза.

Французький романтизм поділяється у своєму розвитку на:

2 періоди; Б) 4 періоди;

5 періодів.

Хронологічно французький романтизм охоплює:

1795—1848; Б) 1795—1846;

1790—1848.

До французьких романтиків належать:

Альфред Мюссе, Дж.Байрон, Жорж Санд; Б) В.Гюго, Е.По, Жорж Санд;

Альфред Мюссе, В.Гюго, Жорж Санд.

Творча діяльність Віктора Гюго охоплює понад:

50 років; Б) 60 років;

70 років.

Дія у романі «Людина, яка сміється» віднесена до:

кінця XVII — поч. XVIII століття; Б) кінця 18 — поч .19 століття;

кінця 16 — поч. 17 століття.

Події у творі відбуваються у:

Франції; Б) Англії;

Німеччині.

Гуінплен і Дея потрапляють до:

Джовіни; Б) на корабель;

Урсуса.

Комедіант Урсус помічає на обличчі хлопця:

застиглу гримасу сміху; Б) одне око;

беззубий рот.

 

Гуінплен виявляється сином:

священика; Б) лорда;

селянина.

Справжнє дівоче прізвище Жорж Санд:

Аврора Дюпен; Б) Аврора Дюдеван;

Жорж Санд.

Чоловік Індіани полковник Дельмар:

набагато старший за неї; Б) набагато менший за неї;

однакові роками.

Індіана у романі кохає:

Дельмара; Б) де Рам'єра;

Ральфа.

Індіана в кінці твору:

покінчує з життям через нещасливе кохання; Б) живе з чоловіком до кінця своїх днів;

пориває із цивілізованим світом і живе на лоні природи з Ральфом.

Події у романах «Консуело» і «Графиня Рудольштадт» відбуваються у:

Німеччині; Б) Англії;

Франції.

Книги із дилогії пов'язані між собою:

історією кохання співачки Консуело і графа Альберта; Б) однією епохою відтворення подій;

ворожнечею між Консуело і графом Альбертом.

Вальтер Скотт — ... письменник.

англійський; Б) ірландський;

німецький.

Вальтера Скотта було обрано почесним громадянином:

Лондона; Б) Дубліна;

Единбурга.

Світову славу Вальтеру Скотту принесли:

соціально-побутові романи; Б) психологічні романи;

історичні романи.

У романі «Айвенго» зображена доба:

короля Артура;

Б) Річарда Левове Серце;

королеви Вікторії.

У замок Седріка Сакса Айвенго проник у вигляді...

блазня; Б) пілігрима;

храмовника.

Сакси в романі Вальтера Скотта «Айвенго» боролися з:

німцями;

Б) сарацинами;

норманами.

Ім'я рицаря Айвенго було:

Уїлфред; Б) Уїльям;

Уїлсон.

Напис «Дездішадо» на щиті Айвенго в перекладі з іспанської означав:

«Вирваний із корінням»; Б) «Позбавлений спадку»;

«Вигнаний з дому».

Переможцем турніру біля Ашбі-де-ла-Зуш було визнано:

Айвенго;

Б) Фрон де Беф;

Бріан де Буагільбер.

Найвизначніше творіння Оноре де Бальзака:

«Людська трагедія». Б) «Людська комедія».

«Божественна комедія».

Слово «Гобсек» у перекладі з голландської означає:

Скнара. Б) Лихвар.

Живоїд.

За походженням Жюльєн Сорель був:

Сином священика. Б) Сином селянина.

Сином аристократа.

Перша сходинка Жюльєна Сореля на соціальній драбині:

Секретар. Б) Семінарист.

Гувернер.

Кумир Жюльєна Сореля:

Наполеон. Б) Абат Шелан.

Жан-Жак Руссо.

Чарльз Діккенс почав своє трудове життя.

у редакції газети; Б) на фабриці вакси;

у          конторі адвоката.

 

Чарльз Діккенс — це... письменник:

німецький; Б) англійський;

французький.

Одним із найвідоміших романів Чарльза Діккенса був:

«Пітер Пен»; Б) «Том Сойєр»;

«Олівер Твіст».

Головним героєм «Різдвяної пісні...» Ч.Діккенса є:

Кретчит; Б) Скрудж;

Марлей.

Скільки духів Різдва з'явились до Скруджа?

три; Б) два;

чотири.

Скрудж у подорожі з третім духом побачив власну смерть. Вона викликала в людей...

співчуття; Б) втіху;

горе.

Компаньйона Скруджа, чий привид явився йому перед Різдвом, звали...

Кретчит; Б) Фред;

Марлей.

З одежі другого Духа Різдва вийшло двійко дітей, яких звали...

Радощі та Веселощі; Б) Горе і Туга;

Бідність і Темнота.

«Тільки заради великого Свята хтось може пити за здоров'я такого скупого, злого, безжалісного чоловіка». Так сказала про Скруджа...

дружина Фреда; Б) Мері Кретчит;

пані Кретчитова.

Смерть Скруджа стурбувала тільки:

його ділових партнерів; Б) його племінника;

сім'ю злидарів, які заборгували Скруджеві.

Ключовим твором у збірці У.Уїтмена «Листя трави» є:

«Пісня про самого себе».

Б) «Я співаю про тіло електричне».

«Йдучи травою степовою».

Трагічну несумісність дійсності та ідеалу показано у збірці:

А) Уїтмена «Листя трави».

Б) Бодлера «Квіти зла».

В) Тютчева «Вірші, надіслані з Німеччини».

З останньої третини XIX ст. у європейській, і насамперед у французькій, літературі поряд з реалістичним утверджується новий літературний напрям. Він постав як логічне продовження і водночас заперечення основних принципів реалістичного відображення життя. Це

Експресіонізм; Б) Натуралізм;

Імпресіонізм; Г) Модернізм.

Його вважають визнаним майстром імпресіонізму, однак він став і зачинателем символізму у французькій поезії, хоча постійно заперечував свій зв'язок із символістами. Своєю творчістю він визначив подальший розвиток лірики не тільки Франції, а й усієї Європи. У постаті письменника А.Франс убачав «найбільш оригінального, грішного, містичного, найбільш натхненного і справжнього серед сучасних поетів».

А.Рембо; Б) П.Верлен;

Ш. Бодлер; Г) Е.Верхарн.

Його вважають головним ідеологом символізму та засновником «інтелектуального» його відгалуження, адже на відміну, скажімо, від інших поетів, творчість яких ґрунтувалася на уявленні про спонтанне ірраціональне «осяяння», він обстоював інтелектуалізм та продуманість вірша.

А.Рембо;

Б) С. Малларме;

Т.Готьє; Г) П.Верлен.

На думку дослідників, лебідь у однойменній поезії С. Малларме є символічним образом поета. У творчості якого поета образ поета також є символічним?

Ш.Бодлер; Б) У.Уїтмен;

Е.Верхарн; Г) А.Рембо.

Засновником якого театру був М.Метерлінк?

«Театру мовчання»; Б) «епічного театру»;

«аналітичного театру»; Г) театру Станіславського.

Поет, творчість якого названа критиками «поезією ясновидіння»:

А.Рембо; Б) П.Верлен;

С. Малларме; Г) Е.Верхарн.

Розташуйте у хронологічній послідовності етапи модернізму:

Авангардизм, декаданс, сюрреалізм, модернізм; Б) Власне модернізм, декаданс, постмодернізм;

Декаданс, власне модернізм, авангардизм, постмодернізм; Г) Авангардизм, декаданс, постмодернізм.

Який із названих напрямків не належить до періоду авангардизму?

експресіонізм; Б) сюрреалізм;

символізм;

Г) неоромантизм.

Роман Гі де Мопассана, у якому розповідається про чоловіка, котрий досяг успіхів у кар'єрі завдяки особливому ставленню до жінок:

«Життя»;

Б) «Жіноче щастя»;

«Любий друг»; Г) «Нана».

Поет, представник напряму сюрреалізм, життєвий шлях якого пов'язаний із Україною:

А.Рембо;

Б) Гійом Аполлінер;

р.М.Рільке; Г) Ш. Бодлер.

У якому місті народився Гійом Аполлінер?

у Парижі;

Б) у Новогрудку;

у Римі.

Виникнення якого з цих термінів пов'язують з ім'ям Гійома Аполлінера?

символізм; Б) футуризм;

сюрреалізм.

Дружба з яким видатним художником XX ст. вплинула на становлення Гійома Аполлінера як митця?

Сальвадором Далі; Б) Пабло Пікассо;

Клодом Моне.

Яку назву мала перша поетична збірка Гійома Аполлінера?

«Бестіарій, або Кортеж Орфея»; Б) «Алкоголі»;

«Каліграми. Вірші війни та миру».

У якому вірші Гійом Аполлінер застерігає людство від небезпек війни?

«Міст Мірабо»;

Б) «Молочна Путь, сяйлива сестро...»;

«Зарізана голубка й водограй».

У якій поетичні формі створено вірш Гійома Аполлінера «Зарізана голубка й водограй»?

Акровірша; Б) каліграми;

сонета.

Як по-іншому називають поему Гійома Аполлінера «Пісня нелюбого»?

А) «Молочна путь, сяйлива сестро...»;

Б) «Відповідь запорожців турецькому султанові»; В) «Рейнські вірші».

У якій поетичній збірці Аполлінер порушує тему війни і миру?

«Алкоголі»;

Б) «Бестіарій, або Кортеж Орфея»;

«Каліграми».

У якій поеми Гійом Аполлінер звертається до української тематики?

«Зона»;

Б) «Пісня нелюбого»;

«Узвишшя».

Яку давню поетичну форму відродив Гійом Аполлінер у «Віршах Миру і Війни»?

Акровірш; Б) каліграми;

паліндром.

II рівень

Охарактеризуйте соціально-історичні передумови виникнення романтизму.

Розкрийте суть народно-фольклорної течії романтизму.

Назвіть представників романтизму і жанри літератури, у яких вони працювали.

Назвіть періоди розвитку романтизму.

Розкрийте суть «байронічної» течії романтизму.

Виділіть риси романтизму як напряму.

Простежте проблему емансипації жінки у романі «Консуело».

Дайте визначення поняттю антитеза. Як її використовує у романі «Людина, яка сміється» В.Гюго?

Простежте проблему емансипації жінки у романі «Графиня Рудольштадт».

Охарактеризуйте основні етапи розвитку німецького романтизму.

Розкрийте поняття «історичний роман» у творчості В. Скотта.

Розкрийте особливості історичного роману В. Скотта у романі В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Доведіть, що твір В.Скотта «Айвенго» за жанровими ознаками належить до історичного роману.

Назвіть, які реальні події покладено в основу роману Стендаля «Червоне і чорне»?

Назвіть причини загибелі Ж.Сореля.

Розкрийте поняття «епопея». Обґрунтуйте, чому «Людська комедія» Бальзака є епопеєю.

Назвіть головних героїв повісті Оноре де Бальзака «Гобсек».

Проаналізуйте вірш Уїтмена, який став поетичним маніфестом збірки «Листя трави».

«Скрудж був старий грішник — заздрісний, жадний, твердий, як кремінь, але ніяке кресало не могло викресати з нього благородної ікри...». Розкрийте, за допомогою яких художніх засобів твориться портрет Скруджа.

Визначте, з якою метою Ч.Діккенс наводить інтер'єр контори і помешкання Скруджа. Про які риси характеру власника свідчить його помешкання?

Проаналізуйте роль образу Тайні Тімау «Різдвяній пісні...» Ч.Діккенса.

Визначте особливість трактування назви, тему, ідейне спрямування роману Гі де Мопассана «Життя».

Простежте за втіленням принципів символізму в поезії А.Рембо «Голосівки». Поясність асоціативний характер поезії.

З'ясуйте, яке значення для розвитку символізму мала творчість Ш.Бодлера.

Доведіть новаторський характер драматургії Моріса Метерлінка, визначте основні положення його «театру смерті».

Визначте, чому у своїй поезії Гійом Аполлінер уникав розділових знаків.

Розкрийте вплив Першої світової війни на творчість Гійома Аполлінера.

Поясніть, у яких віршах Гійома Аполлінера відчувається вплив кубізму.

Назвіть поетичні збірки Гійома Аполлінера й окресліть їхні провідні мотиви.

Розтлумачте назви поетичних збірок Гійома Аполлінера: «Бестіарій», «Алкоголі», «Каліграми. Вірші Війни і Миру».

Висвітліть джерела каліграм Гійома Аполлінера.

Розкрийте символіку образів голубки, водограю та сонця у вірші Гійома Аполлінера «Зарізана голубка і водограй».

Висвітліть авангардистські та модерністські тенденції в поезії початку XX ст.

Ill рівень

Поміркуйте і дайте відповідь, Вамба — блазень чи герой (за романом Вальтера Скотта «Айвенго»).

Висловіть власне ставлення до жіночих образів роману В.Скотта «Айвенго». Відповідь обґрунтуйте.

Доведіть, що «Червоне і чорне» Стендаля є соціально-психологічним романом.

Проаналізуйте роль портрета в повісті Бальзака «Гобсек».

Розкрийте символіку назви роману Стендаля «Червоне і чорне».

Проаналізуйте композицію роману Стендаля «Червоне і чорне». Як вона сприяє створенню панорамної картини часу і суспільного життя Франції доби Реставрації.

Окресліть основні конфлікти, що складають сюжетну основу роману Стендаля «Червоне і чорне».

Проаналізуйте композицію повісті О. де Бальзака «Гобсек».

Поміркуйте письмово над запитанням, чи актуальна сьогодні життєва філософія Гобсека (за романом Бальзака «Гобсек»).

Розкрийте поняття «психологізм у літературі». Проілюструйте його на прикладі романів Флобера та Стендаля.

Розкрийте значення художньої деталі у створенні образу Гобсека.

«Листя трави» — це переважно спроба виразити мою власну емоційну та особисту природу». Як ви розумієте зміст цих слів Уїтмена.

Розкрийте художні особливості поезії Уїтмена «Пісня про самого себе».

Розкрийте ідейно-художній задум автора у вірші Ш. Бодлера «Альбатрос».

Розкрийте проблему співвідношення краси та зла у поезіях Ш. Бодлера.

Дайте визначення поняття «символізм». Доведіть, що поезію А. Рембо можна вважати символічною.

Зробіть ідейно-художній аналіз поезії П.Верлена «Сентиментальна прогулянка».

Доведіть або спростуйте твердження про те, що «Поетичне мистецтво» П.Верлена — це віршований маніфест символізму.

Дослідіть символічні образи у вірші А.Рембо «П'яний корабель».

Розкрийте новаторство Гійома Аполлінера.

Проаналізуйте метафорику та символіку поезії Гійома Аполлінера «Міст Мі- рабо».

Розкрийте власні враження від каліграми Гійома Аполлінера «Зарізана голубка й водограй».

Поясніть, як у збірці «Каліграми. Вірші війни та миру» Гійома Аполлінера використовується прийом монтажу.

Розкрийте візуальний та образний плани вірша Гійома Аполлінера «Зарізана голубка й водограй».

Проілюструйте синтез мистецтв у творчості Гійома Аполлінера.

Подумайте і дайте письмову відповідь, чи могло б переродження Скруджа відбутися в реальному житті.

Розкрийте власне розуміння слів Фреда про Скруджа (за Ч.Діккенсом «Різдвяна пісня...»): «Те зло, що він робить, карає його самого».

ІІІ. 5. Критерії оцінювання знань студентів

критерії

оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів за п'ятибальною шкалою

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Викладання предмета «Зарубіжна література» ставить такі завдання:

Навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу;

Давати їм літературознавчі поняття, розвивати мислення;

Розвивати гуманітарну культуру студентів, повагу до духовних надбань людства, творче сприйняття естетичної і духовної ваги текстів.

Об'єктом вивчення в літературі є художній твір, що має вивчатися як мистецтво слова, а не як «підручник життя» або ілюстрація для пояснення тих чи інших історичних подій. Студенти повинні сприймати твір за законами естетичного мислення, розуміти його художню природу, опановувати технологію тематично-естетичного аналізу художнього твору. Саме усний підхід до вивчення літературного твору і вміння аналізувати твір в єдності форми та змісту забезпечить формування знань і умінь студентів. Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з інших дисциплін («Української літератури», «Всесвітньої історії») та видів мистецтва, щоб найефективніше сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

Процес роботи з текстами художньої літератури ґрунтується на питаннях, пов'язаних з аналізом їхньої структури, проблематики, системи образів, поетики, естетичних принципів різних літературних напрямів тощо.

Вивчення художньої літератури має позитивно впливати на формування творчої особливості за умови активної співпраці зі студентами на шляху залучення до найкращих зразків культурно-мистецьких надбань людства.

Перевірка та встановлення досягнутого рівня знань та вмінь є важливою складовою навчального процесу. З метою забезпечення ефективних вимірників якості навчальних досягнень та їх об'єктивного оцінювання необхідно дотримуватися п'ятибальної шкали оцінювання. При цьому обов'язково мають враховуватися програмні вимоги до знань, умінь і навичок студентів.

Пропонується така шкала критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів із зарубіжної літератури.

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

«Незадовільно»

Студент відповідає на елементарні запитання викладача;

Відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи окремі факти;

Розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням;

Розуміє навчальний матеріал і за допомогою викладача дає відповідь у формі висловлювання.\

«Задовільно»

Студент за допомогою викладача відтворює матеріал, володіє елементарними навичками аналізу літературного твору;

Студент володіє матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, за допомогою викладача та студентів відтворює матеріал і наводить приклади з тексту;

Відтворює значну частину тексту, за допомогою викладача знаходить потрібні приклади

«Добре»

Студент володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим викладачем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень;

Студент володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом викладача виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження та висновку;

Студент володіє матеріалом, навичками аналізу художнього твору, систематизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження

«Відмінно»

Студент володіє матеріалом, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює з різними джерелами інформації, систематизує та творчо використовує дібраний матеріал;

Студент на високому рівні володіє матеріалом, висловлює свої думки, самостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, виявляє власну позицію до них;

Вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень, різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації

На практичних заняттях із зарубіжної літератури домінуючою формою навчання та здійснення контролю досягнутих результатів є діалог, до якого студентів залучає викладач, спонукаючи узагальнювати вивчений матеріал, висловлювати власні думки, при цьому здійснюється перевірка та поточне оцінювання навчальних досягнень студентів. Обов'язковим є контроль за прочитанням студентами творів для обов'язкового та додаткового (самостійного) читання. Ці результати будуть впливати на підсумкову оцінку.

ІІІ.6. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА З КУРСУ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ - початку ХХ СТ.»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ГЛУХІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра зарубіжної літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри

«__»   2006 р.

Давиденко Г. Й.

РЕГЛАМЕНТ впровадження МРС із дисципліни: «Історія зарубіжної літератури XIX — початку XX ст.»

для студентів III курсу денної форми навчання філологічного факультету Спеціальності: 6.010100

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська. Українська мова та література»,

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська». Кафедра зарубіжної літератури

Семестр

Загальний обсяг

У тому числі аудиторних

СРС

Підсумковий контроль

годин

кредит

Усього

Лекцій

Практичних

V

54

2

28

18

10

26

залік

VI

108

1, 5

58

34

24

50

Іспит

Викладачі, відповідальні за навчальну дисципліну            Чайка О.М.

Розглянуто на засіданні кафедри, протокол №       від «   »          2006 р.

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

 

Модуль І. Романтизм, його особливості

 

І

Теоретичний матеріал:

 

 

 

 

(обсяг лекційного матеріалу — 4 години)

 

 

 

 

Лекція 1. Естетика і поетика романтизму

Соціально-історичні передумови розвитку романтизму.

Поняття романтизму. Основні етапи розвитку та течії романтизму.

Мистецтво і мода доби романтизму

 

 

 

 

Лекція 2. Німецький романтизм. Е. T. А. Гофман. Г.Гейне.

Загальна характеристика німецького романтизму. Життєвий шлях Е.Т.А. Гофмана. Характеристика творчості. «Життєва філософія кота Мурра», «Золотий горнець», «Мадемуазель де Скюдері». Життєвий і творчий шлях Г.Гейне. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму. Народно — пісенна основа віршів. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму. Народно-пісенна основа віршів

 

 

 

 

 

 

тестування

(9—12)

II

Практичні заняття:

 

 

 

 

(обсяг практичних занять — 2 години)

 

 

 

 

Практична робота № 1. Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Механічні відносини між людьми, засновані на диктатурі матеріальних цінностей.

Сатирико-метафоричний зміст казки.

Добрі сили (фея Розабельверде, лікар Проспер

Альпанос) і їхня роль у казці.

Світ філістерів (Фабіан, Кандіда, Мош Терпін,

князь, барони).

Образ князя Панфутія.

Протиставлення творчої людини і бездуховного філістера (Бальтазар і Цахес). Завдання для підготовчого періоду: Подумайте, яку позицію в повісті займає автор. Повторіть відомості з теорії літератури про травестію, пародію, гротеск та романтичну іронію. Повість-казка як жанр романтичної літератури. Складіть ЛС, ребуси, кросворди, вірші, літературні ігри.

Дайте тлумачення словам: Цахес, альраун, ком- пендіум, пумпернікель, реферандарій, лінєєва мавпа, Вельзевул, філістер

 

 

 

 

 

 

тестування

(6—13)

Усього по модульному циклу І

15—25

 

Ill

Теми і завдання для СРС

з/п

Теми для самостійного Вивчення

К-ть год

Опорні знання

Види навч. завдань

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

1

Німецький романтизм. Проблема національної своєрідності романтичного напряму

2

Романтизм як літературний напрям. Періодизація, головні течії, представники та їх твори

Написання рефератів

Визначити гене- зу терміна, ознаки романтизму

Перевірка і захист рефератів

Ванслов В.В. Зстетика романтизма. — М., 1966

2

Жанрова своєрідність та проблематика роману Е.Т.А. Гофмана «Життєва філософія Кота Мурра»

2

Композиція твору, проблематика

Самостійне вивчення теми

Аналізувати твір в єдності його змісту і форми

Усне опитування

Берковский романтизм в Германии.

Л, 1973. История немецкой литературьі. В 5- ти т. — Т.З, Т.4.

М., 1966

3

Романтична іронія, химерна вигадка і реальність у казці Е.Т.А. Гофмана «Золотий гор- нець»

2

Жанрова своєрідність, проблематика, ідейний зміст

Розробка тез

Визначити проблеми, дати їм загальну характеристику

Співбесіда

Берковский романтизм в Германии.

Л., 1973. История немецкой литературм. В 5-ти т.

Т.З, Т.4. — М., 1966

4

Збірка «Книга пісень» Г.Гейне — один із найбільших здобутків німецької лірики

2

Поняття про фольклор, музич- ність, іронічність поезій

Розробка конспекту

Визначити композицію, розкрити образну складність віршів, ідейний зміст, тематику

Усна бесіда за змістом прочитаного

История всемир- ной литературм в 9 томах. - М., 1994. История зарубежной ли- тературьіХІХ ве- ка/Под ред. Михальской Н.П. — М., 1991

 

Контрольні питання для самоконтролю

Тема 1

Які передумови виникнення романтизму?

У чому полягає суть романтизму?

Дайте визначення поняттю «романтизм».

Назвіть представників романтизму.

Тема 2

Які факти з життя Е.Т.А. Гофмана вам найбільше сподобалися і запам'яталися?

Назвіть основні теми творчості письменника і найвидатніші твори.

Визначте, у чому різниця між філістерами та ентузіастами.

Яке місце в житті Г.Гейне займали жінки?

Із скількох циклів складається збірка Гейне «Книга пісень»?

Опишіть образ ліричного героя збірки.

Рекомендована література

Тема 1

Аникин Г.В., Михальская H. История английской литературьі. — М, 1975.

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. — Л., 1973

История зарубежной литературьі XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского и С.В.Тураева. — М, 1982.

История зарубежной литературьі XIX века / Под ред. А.С.Дмитриева. — 4.1, 4.2.

История немецкой литературьі, Т. 3. — М., 1966; М., 1979—1983.

Typaee С.В. От Просвещения к романтизму. — М., 1983.

Чернееич М.Н. и др. История французской литературьі. — М., 1965.

Тема 2

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. — Л., 1973.

История немецкой литературьі, T.3. — М., 1966.

Лобода О. 20 запитань класові // Зарубіжна література. — 2003. — № 46. — С. 2—3.

Остапчук В. Е.Т.А.Гофман «Малюк Цахес на прізвисько Ціннобер». Урок- загадка // Зарубіжна література. — 2001. — № 11. — С. 3.

Поколодний Л., Вечірко О. Е.Т.А.Гофман «Малюк Цахес на прізвисько Ціннобер» (Матеріали до одного з варіантів уроку) 8 кл. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2002. — № 1. — С. 21—22.

Саечук О. Фантастична історія злету і падіння Цахеса. Е.Т. А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». 8 кл. // Зарубіжна література. — 2004. — № 47. — С. 8—9.

Середюк T. Комічне в казці Е.Т.А.Гофмана «Крихітка Цахес» // Зарубіжна література. — 2001. — № 40. — С. 40.

Художественньїй мир Гофмана: Сб. статей. — М., 1983.

МК (модульний контроль)

Тема № 1—2

Варіант 1

Охарактеризуйте соціально-історичні передумови виникнення романтизму.

Розкрийте світ міщанства і філістерства у романі Е.Т.А. Гофмана «Малюк Цахес...». Які герої твору уособлюють його?

Виконати тестову роботу.

Поняття «Література XIX ст.» включає два напрями у мистецтві:

а)         романтизм і критичний реалізм;

б)         сентименталізм і критичний реалізм ;

в)         натуралізм і романтизм.

Е.Т.А.Гофман поділяє своїх героїв на два типи:

а)         позитивні і негативні;

б)         філістери і ентузіасти;

в)         дворяни і селяни.

У присутності Цахеса завжди відбувалося:

а)         усі були зачаровані його справжнім талантом;

б)         ніхто не звертав на нього ніякої уваги;

в)         він присвоював собі заслуги інших людей.

Варіант 2

Розкрийте суть народно-фольклорної течії романтизму.

Охарактеризуйте, які суспільні і людські вади викриває Е.Т.А. Гофман у повісті «Малюк Цахес...».

Виконати тестову роботу.

Назва терміна «романтизм» вказує на зв'язок з:

а)         Середніми віками;

б)         Античним періодом;

в)         Відродженням.

Події у казці «Золотий горщик» відбуваються у:

а)         Парижі;

б)         Лондоні;

в)         Дрездені.

Князь Барсануф зробив Цахеса:

а)         доктором усіх наук;

б)         герцогом;

в)         таємним радником.

Варіант 3

Назвіть представників романтизму і жанри літератури, у яких вони працювали.

Розкрийте зовнішню і внутрішню потворність Цахеса (за повістю-казкою Е.Т.А. Гофмана «Малюк Цахес...»).

3. Виконати тестову роботу.

Термін «романтизм» походить із французької і означає:

а)         химерне, вибагливе;

б)         реальне, справжнє;

в)         таємне, дивне, нереальне.

У реальному житті Ансельм закоханий у:

а)         Вероніку ;

б)         Серпентину;

в)         Лізу.

До кого звернувся за допомогою Бальтазар:

а)         до студента Фабіана;

б)         до коханої Кандіди;

в)         до доктора Проспера Альпаноса.

Варіант 4

Назвіть періоди розвитку романтизму.

Охарактеризуйте риси характеру Бальтазара. У чому сила героя, що він виявився не підвладним впливові чарівних волосин Цахеса.

Виконати тестову роботу.

Суть романтизму:

а)         типовий герой у типових обставинах;

б)         незвичайний герой у незвичайних обставинах;

в)         вигаданий герой у вигаданих обставинах.

Другий світ, у якому час від часу опиняється Ансельм — це:

а)         Америка;

б)         Австрія;

в)         Атлантида.

Ціннобер на своєму ордені мав ... ґудзиків:

а)         3;

б)         20; в) 10.

Варіант 5

Розкрийте суть «байронічної» течії романтизму.

Поміркуйте, чи можна проблеми, порушені Гофманом у повісті «Малюк Цахес...», віднести до категорії вічних.

Виконати тестову роботу.

Засновником гротескно-фантастичної течії романтизму був:

а)         Е.Т.А. Гофман;

б)         В.Скотт;

в)         П.Б.Шеллі.

Дівчина, яка проживала у чарівному світі (за казкою Гофмана «Золотий горщик»):

а)         Серпентина;

б)         Вероніка;

в)         Ліза.

III. Успіх Цінно беру приносить:

а)         його горб;

б)         три золоті волосини;

в)         амулет.

Варіант 6

Виділіть риси романтизму як напряму.

Охарактеризуйте значення і місце «Книги пісень» Г.Гейне у творчій спадщині поета.

Виконати тестову роботу.

Важливе значення для становлення німецького романтизму мала творчість:

а)         Гете і Шіллера;

б)         Гете і Гофмана;

в)         Гофмана і Шіллера.

Твір Е.Т.А. Гофмана «Малюк Цахес...» належить до жанру:

а)         повість;

б)         оповідання;

в)         роман.

Ціннобер хотів одружитися з:

а)         Рожою-Гожою;

б)         Лізою;

в)         Кандідою.

Варіант 7

Охарактеризуйте основні етапи розвитку німецького романтизму.

Чому Г.Гейне називають творцем «вільної пісні романтизму»? Обґрунтуйте свої міркування.

Виконати тестову роботу.

Німецький романтизм у своєму розвитку пройшов:

а)         2 етапи;

б)         3 етапи;

в)         4 етапи.

Рожа-Гожа, яку ми зустрічаємо на початку твору, була:

а)         чорна чаклунка;

б)         звичайна жінка;

в)         фея.

Фабіана через довгі поли його фраку сприймали за:

а)         сектанта;

б)         священика;

в)         актора.

Варіант 8

Визначте найприкметніші особливості творчого стилю Е.Т.А. Гофмана.

Розкрийте майстерність і новаторство Г.Гейне у відтворенні інтимних почуттів свого героя.

Виконати тестову роботу.

До німецьких романтиків належать:

а)         В. Скотт, Г.Гейне. Е.Т. А. Гофман;

б)         Новаліс, Г.Гейне, Е.Т.А. Гофман;

в)         В.Скотт, Новаліс, Е.Т.А. Гофман.

Матір Цахеса звали:

а)         Рожа-Гожа;

б)         Кандіда;

в)         Ліза.

Заручинам Ціннобера та Кандіди завадив:

а)         Рожа-Гожа;

б)         Фабіан;

в)         Балтазар.

Варіант 9

Визначте генезу терміна та ознаки романтизму.

Проаналізуйте вірші зі збірки «Книга пісень» Г.Гейне, спробуйте визначити основні конфлікти збірки.

Виконати тестову роботу.

Романтизм як новий літературно-художній напрям виник і розвивався:

а)         на межі XVIII—XIX ст.;

б)         на межі XIX—XX ст.;

в)         у середині XIX ст.

Цахеса на виховання взяв:

а)         продавець магазину;

б)         пастор;

в)         аптекар.

Причина смерті Ціннобера:

а)         повісився;

б)         його стратили;

в)         задихнувся, коли намагався сховатися.

Варіант 10

Назвіть течії романтизму та дайте їх загальну характеристику.

Окресліть новітні мотиви, якими Г.Гейне збагатив світову поезію XIX ст.

Виконати тестову роботу.

Особливо яскравими були здобутки письменників-романтиків у жанрах:

а)         роману, ліричної поеми, фантастичної повісті;

б)         роману, ліричної поеми, байки;

в)         байки, ліричної поеми, поезії.

Студент Балтазар зажди до нього ходив на чай:

а)         до вченого Птоломеуса Філадельфуса;

б)         до професора Моша Терпіна;

в)         до Цахеса.

Три золоті волосини у Цахеса символізують:

а)         силу мистецтва;

б)         силу та владу краси;

в)         владу грошей.

 

Модуль II. Англійський романтизм

 

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

I

Теоретичний матеріал:

 

 

 

 

(обсяг лекційного матеріалу — 4 години)

 

 

 

 

Лекція 3. Англійський романтизм. Дж. Г. Байрон. П.Б.Шеллі.

Особливості розвитку англійського романтизму. Короткі відомості про життя і творчість П.Б.Шеллі. Гармонія людини з природою — провідна тема лірики поета.

Дж. Г.Байрон — видатний англійський поет- романтик, фундатор епохи нової поезії. «Українська» та «східна» теми у творчості Дж.Г.Байрона: «Мазепа», цикл «Східні поеми». Роман у віршах «Дон Жуан». Лекція 4. Вальтер Скотт — засновник жанру історичного роману. Життєвий шлях В.Скотта.

Жанр історичного роману, його ознаки та особливості.

Широка панорама життя Середньовічної Англії в історичних романах письменника: «Роб Рой», «Уеверлі», «Квентін Дорвард»

 

 

 

 

 

 

контрольна

(15—20)

II

Практичні заняття:

 

 

 

 

(обсяг практичних занять — 2 години)

 

 

 

 

Практична № 2. В.Скотт «Айвенго». Об'єктивність зображення історичного процесу і соціальних відносин у романі. Історична основа роману.

Втілення найкращих рис народу в образах Вамби

і Гурта, розбійників Робін Гуда.

Річард І — ідеалізований герой автора.

Айвенго — шляхетний лицар.

Жіночі образи в романі.

Викриття лицемірства служників церкви.

Завдання для підготовчого періоду:

Подумайте, як у романі поєднано два плани —

історичний і особистий.

Дайте тлумачення слів: Франкліни, йомени.

Складіть ЛС, ребуси, кросворди, вірші, тести,

чайнворди

 

тестування

(3—5)

Усього по модульному циклу II

18—25

 

III.

Теми і завдання для СРС

з/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Види навч. завдань

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

5

Англійський романтизм. Романтичний тип творчості поетів

4

Розвиток і періодизація англій- ськогоро мантиз-

му

Самостійне вивчення теми

Визначити романтичний тип творчості поетів «озерної школи»

Усне опитування

Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблеми Зстетики. — М., 1978

6

Змалювання внутрішнього розладу героя в романі у віршах Дж.Байрона «Дон Жу- ан»

2

Поняття про ліричного героя. «Байроні ний» герой. Роман у віршах

Самостійне вивчення теми

Визначити риси героя -романтика

Усне опитування

Павличко С.Д. Дж. Байрон: Життя і творчість. — К., 1988

7

«Українська» та «східна» теми у творчості Дж. Байрона. Поема «Мазепа». Цикл «Східні поеми»

4

Ідейно-тематич- ний зміст, проблематика поеми

Написання конспекту

Визначити художні засоби, якими користується автор для передачі романтичної поетики циклу

Співбесіда

Павличко С.Д. Дж.Байрон: Життя і творчість. — К., 1988. Неупо- коева И.Г. Роман- тическая позма І пол. XIX века. — М., 1971

 

Контрольні питання для самоконтролю

Тема 3

Розкрийте чому своєрідні особливості розвитку англійського романтизму?

У чому полягає багатогранність і тематичне розмаїття лірики П.Б.Шеллі?

У чому полягає оригінальність Дж. Байрона як особистості і як поета?

Розкрийте поняття «байронізм» і «байронічний герой».

Які специфічні особливості «східних» поем можна виділити?

Тема 4

До яких літературних жанрів у своїй творчості звертався В.Скотт?

У чому полягає новаторство письменника?

Які своєрідні особливості історичного роману В.Скотта?

На які тематичні групи можна поділити всі історичні романи прозаїка?

Розкрийте основні риси художнього методу В.Скотта?

Рекомендована література

Тема 3

Алексеев М.П. Из истории английской литературм. — М. — Л., 1960.

Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературм. — М., 1975.

Великий романтик. Байрон и мировая литература. — М., 1991.

Дьяконоеа Н.Я. Лондонские романтики и проблеми английского романтизма. — Л., 1970.

Дьяконоеа Н.Я Английский романтизм. Проблеми зстетики. — М., 1978.

Жерлицьін М. Кольридж и английский романтизм. — О., 1914.

Тема 4

Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературм. — М., 1975

Бельский А. Вальтер Скотт. — М., 1958

Мельниченко ОМ. Запитання до вікторини за романом «Айвенго» (7 кл.) // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2004. — № 10. — С.45

Наша міні-хрестоматія. Вальтер Скотт (7 кл.) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2004. — № 4. — С.16

Оесейко Л. За доблестньїм рицарем Айвенго. Система уроков по роману В.Скотта «Айвенго». 7 кл. // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. — 2001. — № 5. — С.25—28.

Пожар Т. Історична тема в художній прозі. Вальтер Скотт «Айвенго» // Зарубіжна література. — 2004. — № 38. — С.16—21.

Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. — М., 1965.

МК (модульний контроль)

Тема № 3 — 4

Варіант 1

Розкрийте поняття «історичний роман» у творчості В.Скотта.

Поміркуйте і дайте відповідь, Вамба — блазень чи герой (за романом В.Скотта «Айвенго»).

Виконати тестову роботу.

Вальтер Скотт — ... письменник:

а)         англійський;

б)         ірландський;

в)         німецький.

У романі «Айвенго» зображена доба:

а)         короля Артура;

б)         Річарда Левове Серце;

в)         королеви Вкторії.

Принц Джон дозволив захопити маєток Айвенго:

а)         Фрон де Бефу;

б)         Морісу де Брасі;

в)         Бріану де Буагільберу.

Варіант 2

Доведіть, що твір В.Скотта «Айвенго» за жанровими ознаками належить до історичного роману.

Висловіть своє власне ставлення до жіночих образів роману В.Скотта «Айвенго». Відповідь обґрунтуйте.

Виконати тестову роботу.

Вальтера Скотта було обрано почесним громадянином :

а)         Лондона;

б)         Дубліна;

в)         Единбурга.

У замок Седріка Сакса Айвенго проник у вигляді:

а)         блазня;

б)         пілігрима;

в)         храмовника.

Смертельний ворог Айвенго:

а)         Фрон де Беф;

б)         Моріс де Брасі;

в)         Бріан де Буагільбер.

Варіант 3

Дайте загальну характеристику творам В.Скотта, написаним у жанрі історичного роману.

Зробіть порівняльну характеристику образів Річарда Левове Серце і його брата — принца Джона. Як вони зображені письменником?

3. Виконати тестову роботу.

Світову славу В.Скотту принесли:

а)         соціально-побутові романи;

б)         психологічні романи;

в)         історичні романи.

Сакси в романі В.Скотта «Айвенго» боролися з:

а)         німцями;

б)         сарацинами;

в)         норманами.

«Вона була дивовижно гарної статури, і східне вбрання не риховувало її фігури. Жовтий шовковий тюрбан гармоніював зі смаглявим відтінком її шкіри...». Це портрет:

а)         Ровени ;

б)         Ребекки;

в)         Алісі.

Варіант 4

Розкрийте своєрідні особливості розвитку англійського романтизму.

Охарактеризуйте історичні події, які набули відображення у романі «Айвенго» В.Скотта.

Виконати тестову роботу.

Історичний колорит — це:

а)         незвичайна, екзотична атмосфера у книзі;

б)         зображення своєрідного побуту і звичаїв народу;

в)         передача характерних ознак епохи.

Ім'я рицаря Айвенго було:

а)         Уїлфред;

б)         Уїльям;

в)         Уїлсон.

Захисником стародавніх звичаїв і традицій у романі виступає:

а)         король Річард;

б)         Ательстан;

в)         Седрик.

Варіант 5

Розкрийте оригінальність Дж. Байрона як особистості і як поета.

Опишіть, яким постає Седрік Сакс у романі «Айвенго». Яка його роль?

Виконати тестову роботу.

Головні герої історичного роману В. Скотта — це:

а)         видатні історичні діячі;

б)         вигадані автором персонажі;

в)         маловідомі історичні особи.

Напис «Дездішадо» на щиті Айвенго в перекладі з іспанської означає:

а)         «Вирваний із корінням»;

б)         «Позбавлений спадку»;

в)         «Вигнаний з дому».

III. У романі сказано: «Ніколи вінець лицарства не був покладений на більш достойне чоло», — про:

а)         Айвенго;

б)         Седрика Сакса;

в)         Річарда Левине Серце.

Варіант 6

Розкрийте роль історичного колориту в романі «Айвенго» В.Скотта.

Спробуйте з'ясувати ставлення В. Скотта до Тріана де Буагільбера. Як письменник змальовує представників ордену Храму, розвінчує їхню дволикість?

Виконати тестову роботу.

Дж. Г. Байрон поему «Паломництво Чайльд Гарольда» розпочинає писати в:

а)         Греції;

б)         Іспанії;

в)         Албанії.

Переможцем турніру біля Ашбі-де-ла-Зуш було визнано:

а)         Айвенго;

б)         Фрон де Бефа;

в)         Бріана де Буагільбера.

Цю деталь у змалюванні зовнішності Вамби і Гурта автор не міг уникнути:

а)         браслети;

б)         нашийник;

в)         кандали.

Варіант 7

Розкрийте історію створення поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда». Як ви розумієте її назву?

Поміркуйте, чи відповідає зовнішня краса Ромени красі внутрішній. Які вчинки та слова героїні дають підстави для такого твердження?

Виконати тестову роботу.

«Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Байрона за жанровими ознаками:

а)         епічна поема;

б)         лірична поема;

в)         ліро-епічна поема.

Роман «Айвенго» В.Скотта написаний на основі подій:

а)         історії Шотландії;

б)         історії Англії;

в)         історії Франції.

Йомен Локслі назвав замок Фрон де Бефа:

а)         «родинним гніздом»;

б)         «гніздом тиранів»;

в)         «гніздом розпусти».

Варіант 8

Поміркуйте, наскільки тотожними є характер і життєва позиція самого Байрона до романтичного героя його творів.

Доведіть, що Айвенго заслуговує на звання лицаря. Які вчинки героя вас у цьому переконують?

3. Виконати тестову роботу.

Головна тема 1—2 пісень «Паломництва Чайльд Гарольда» Дж. Байрона:

а)         тема народного повстання;

б)         тема бездуховного життя;

в)         тема багатства суспільства.

Епізоди зустрічі короля з відлюдником і розбійником Локслі запозичені автором із:

а)         англійських балад;

б)         арабських народних казок;

в)         лицарських романів.

Він попросив Седрика Сакса пробачити синові:

а)         Річард Левине Серце;

б)         Гурт;

в)         Локслі.

Варіант 9

Розкрийте значення термінів «байронізм» і «байронічний

Спробуйте розмежувати у творі реальні і вигадані події, них осіб і персонажів, створених уявою автора.

Виконати тестову роботу.

Ідея боротьби в четвертій частині «Паломництва Чайльд в образі:

а)         неба;

б)         ланів;

в)         моря.

Тема роману «Айвенго»:

а)         боротьба англосаксів із завойовниками, феодальні чвари;

б)         повернення королем Річардом та його васалом Айвенго своїх прав та маєтків;

в)         боротьба шотландців проти англосаксів за незалежність.

Він став причиною нещасть Ребекки і поставив під сумнів дівочу честь:

а)         Айвенго;

б)         Фрон де Беф;

в)         Бріан де Буагільбер.

Варіант 10

Визначте провідні мотиви творчості Байрона.

Розкрийте основний конфлікт роману «Айвенго» В.Скотта. Спробуйте умовно поділити героїв на 2 табори — англосаксів і норманів. Як ви гадаєте, кому симпатизує автор?

Виконати тестову роботу.

Історичні події в романі «Айвенго» В.Скотта:

а)         визначають долі персонажів;

б)         є фоном для розгортання сюжету;

в)         є засобом розкриття проблеми сучасного авторові життя Англії.

Головною причиною позбавлення Айвенго батьківської прихильності було те, що:

герой».

конкретних історич-

Гарольда» виражена

а) він став васалом короля;

б)         вирушив у хрестовий похід;

в)         закохався у Ровену.

III. Захисником Ребекки під час Божого суду у Темплстоу став:

а)         Річард Левине Серце;

б)         Айвенго;

в)         Локслі.

Модуль III. Французький романтизм

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

І

Теоретичний матеріал:

 

 

 

 

(обсяг лекційного матеріалу — 4 години)

 

 

 

 

Лекція 5. Французький романтизм. В.Гюго. Розвиток романтичної літератури Франції XIX ст.

В.Гюго — видатний французький письменник - романтик.

Особливості романтизму і новаторство В.Гюго. Романна творчість В.Гюго: «Людина, яка сміється», «93», «Знедолені»

 

 

 

 

Лекція 6. Жорж Санд — письменниця- феміністка.

Життєвий шлях Жорж Санд. Витоки феміністичної теорії. Роман «Індіана» — літературний дебют французької письменниці.

Образ сильної і незалежної жінки в дилогії «Консуело», «Графиня Рудольштадт»

 

усне опитування

(9—20)

 

 

 

 

 

II

Практичні заняття: (обсяг практичних занять — 2 години)

Практична № 3. В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Процес вивільнення людської свідомості з-під влади церковно-аскетичних догм. Пробудження третього стану. Історія написання і проблематика роману. Композиційна роль образу Собору Паризької Богоматері.

Образ Квазімодо. Історія його взаємин з Есмераль- дою. Антиклерикальна ідея роману (Клод Фролло). Тема народу в романі. Завдання для підготовчого періоду:

Поясніть, чому автор сконцентровує всі дії і всіх персонажів навколо Собору Паризької Богоматері. Повторіть літературознавчі поняття: гротеск, контраст, гіпербола, історичний роман. Складіть ЛС, ребуси, кросворди, вірші, тести, чайнворди

 

тестуванння

(3—5)

Усього по модульному циклу III

 

12—25

 

Uj

ю tn

III. Теми і завдання для СРС

з/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Види навч. завдань

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

8

Національна своєрідність французького романтизму.

2

Головні етапи розвитку

Написання конспекту

Визначити особливості художнього методу французьких письменників — романтиків

Співбесіда

Реизов Б.Г. Французский исторический роман в зпоху романтиз- ма. — Л., 1958

9

Співчуття автора жертвам соціальної несправедливості у романі В.Гюго «Людина, яка сміється».

2

Композиція і сюжет роману, проблематика твору. Антитеза як засіб побудови роману

Самостійне вивчення теми

Проаналізувати боротьбу двох світів (доброго і злого) у романі, визначити реальні факти і їх романтичне осмислення

Усне опитування

Наливайко Д.С. В.Гюго. Життя і творчість. — К., 1976 Наливайко Д.С., Шахова К. Зарубіжна література XIX ст. Доба романтизму. — К., 1997

10

Проблема емансипації жінки в романах Жорж Санд: «Індіана», «Лілея»

4

Проблема емансипації, творчий стиль романістки

Самостійне вивчення теми

Проаналізувати характер оповіді у романі, образи жінок, дати власну оцінку художнього твору

Усне опитування

Наливайко Д.С., Шахова К. Зарубіжна література XIX ст. Доба романтизму. — К., 1997

11

Своєрідність романтичного конфлікту і образ романтичної героїні в дилогії Жорж Санд «Консуело», «Графиня Рудольштадт»

4

Поняття дилогії,

романтичний

конфлікт

Написання конспекту

Визначити роль системи образів, сюжету, композиції, та художніх засобів у їх єдності

Перевірка конспектів

Наливайко Д.С., Шахова К. Зарубіжна література ХЇХ ст. Доба романтизму. — К., 1997

 

Контрольні питання для самоконтролю

Тема 5

Які характерні особливості французького романтизму?

У чому полягає новаторство В.Гюго?

Поясніть суть реформи французької поезії письменника?

Які специфічні риси драматургії В.Гюго?

Чому в історію світової літератури В.Гюго ввійшов як письменник-романіст? У чому його заслуга?

Тема 6

Які витоки феміністичної теорії Жорж Санд?

Чому Аврора Дюпен обрала собі чоловічий псевдонім?

Який новий жанр у французькій літературі XIX ст. розробила письменниця. Його сутність.

Чому Жорж Санд називала себе «Спартаком серед рабинь»? Як це знайшло відображення у її творчості?

Розкрийте образ сильної і незалежної жінки на прикладі романів письменниці.

Рекомендована література

ТЕМА 5

Гопало Л. «Собор Паризької Богоматері» — романтична палітра людських почуттів // Зарубіжна література. — 2004. — № 47. — С. 5—7.

Достоєеський Ф. З передмови до публікації перекладу роману В.Гюго «Собор Паризької Богоматері» // Зарубіжна література. — 2004. — № 47. — С. 1.

Евнина Е.М. Виктор Гюго. — М., 1976.

Жук Є.Л. Залучати набуті раніше знання. Традиції історичного роману

Скотта          у творчості В.Гюго // Всесвітня література в середніх начальних закладах України. — 2006. — № 3. — С. 35—36.

Ковальчук Р.Ф. В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»: матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2006. — № 3. — С. 28—35

КовальчукР.Ф. Мозаїка завдань за романом В.Гюго «Собор Паризької Богоматері» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2006. — № 3. — С. 37.

Паламарчук Л. Образ Собору // Зарубіжна література. — 2004. — № 47. —

4.

Рогозинський В. В.Гюго і його «кам'яна симфонія». Система уроків з вивчення роману «Собор Паризької Богоматері» // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. — 2001. — № 5. — С. 33—41.

Саржевський С.В. Собор... без Бога (Що засвідчує компаративний аналіз творів В.Гюго, О.Гончара, І.Багряного) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 12. — С. 25—27.

ТЕМА 6

Европейский романтизм. — М., 1973.

Жанровьіе разновидности романа в зарубежной литературе XIX — XX вв. — К., 1985.

Зарубежная зстетпка и теория литературм XIX—XX вв. Трактати, статьи, зс- се. — М., 1987.

История французской литературм. — Т. П. — М., 1963.

Литературньїе манифестьі западноевроиейских романтиков. — М., 1980.

Романтизм глазами итальянских писателей. — М., 1984.

Трескунов М. Жорж Санд. — М., 1976.

Трескунов М.С. Виктор Гюго. — Л., 1965.

МК (модульний контроль)

Тема № 5—6

Варіант 1

Охарактеризуйте основні етапи розвитку французького романтизму.

Розкрийте особливості історичного роману В.Скотта у романі В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Виконати тестову роботу.

Французький романтизм поділяється у своєму розвитку на:

а)         2 періоди;

б)         4 періоди;

в)         5 періодів.

Гуінплен і Дея потрапляють до:

а)         Джовіни;

б)         на корабель;

в)         Урсуса.

Клод Фролло за допомогою алхімії хотів:

а)         отримати ще один учений ступінь;

б)         винайти лікувальний апарат від згубного кохання;

в)         зробити багато золота.

Варіант 2

Дайте визначення поняття антитези. Як його використовує В.Гюго у романі «Собор Паризької Богоматері».

Простежте проблему емансипації жінки у творчості французької письменниці Жорж Санд.

Виконати тестову роботу.

І. Хронологічно французький романтизм охоплює:

а)         1795—1848;

б)         1795—1846;

в)         1790—1848.

Комедіант Урсус помічає на обличчі хлопця:

а)         застиглу гримасу сміху;

б)         одне око;

в)         беззубий рот.

«Нещасний горбань пролив першу у своєму житті сльозу»:

а)         у келії Собору, тому що Есмеральда не відповіла на кохання;

б)         на даху Собору, звідки спостерігав за стратою Есмеральди;

в)         біля ганебного стовпа, коли танцівниця дала йому води.

Варіант 3

Проаналізуйте, наскільки тотожними є характер і життєва позиція Жорж Санд до жіночих образів її творів.

Доведіть, що Собор паризької Богоматері є одним із головних образів твору. Чому автор надає такої великої уваги опису цього храму?

Виконати тестову роботу.

До французьких романтиків належать:

а)         Альфред Мюссе, Дж. Байрон, Жорж Санд;

б)         В.Гюго, Е.По, Жорж Санд;

в)         Альфред Мюссе, В.Гюго, Жорж Санд.

Гуінплен виявляється сином:

а)         священика;

б)         лорда;

в)         селянина.

Тортура, якій було піддано Есмеральда на допиті:

а)         «французький чобіт»;

б)         «іспанський чобіт»;

в)         «італійський чобіт».

Варіант 4

Розкрийте духовну еволюцію Клода Фролло. Хто, на вашу думку, винен у його моральному падінні?

Поміркуйте, чому саме Квазімодо духовно злився із Собором.

Виконати тестову роботу.

Творча діяльність Віктора Гюго охоплює понад:

а)         50 років;

б)         60 років;

в)         70 років.

Чоловік Індіани полковник Дельмар:

а)         набагато старший за неї;

б)         набагато менший за неї;

в)         однакові роками.

Квазімодо заховав Есмеральду в Соборі, бо:

а)         більше нікуди було;

б)         Собор — священний і недоторканий притулок;

в)         був упевнений, що зможе тут її захистити.

Простежте долю Квазімодо. Яку роль у змалюванні цього образу відіграє його зовнішня потворність.

Визначте і охарактеризуйте руйнівну і шляхетну силу кохання за романом Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Виконати тестову роботу.

Справжнє дівоче прізвище Жорж Санд:

а)         Аврора Дюпен;

б)         Аврора Дюдеван;

в)         Жорж Санд.

Індіана у романі кохає:

а)         Дельмара;

б)         де Рам'єра;

в)         Ральфа.

Клода Фролло подумки сказати: «Вона не дістанеться нікому» змусило:

а)         ревнощі;

б)         кохання;

в)         ненависть.

Варіант 6

Відзначте риси романтизму в романі Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Доведіть, що обрання Квазімодо папою блазнів і милосердя, яке виявила за нього Есмеральда під час екзекуції, є поворотними точками в духовній еволюції горбаня.

Виконати тестову роботу.

Події у романах «Консуело» і «Графиня Рудольштадт» відбуваються у:

а)         Німеччині;

б)         Англії;

в)         Франції.

Індіана в кінці твору:

а)         покінчує з життям через нещасливе кохання;

б)         живе з чоловіком до кінця своїх днів;

в)         пориває з цивілізованим світом і живе на лоні природи з Ральфом.

Образ Квазімодо символізує:

а)         потворність;

б)         духовну і фізичну силу народу;

в)         лицарську відданість і доблесть.

Варіант 7

Доведіть, що роман «Собор Паризької Богоматері» можна вважати історичним. Яким зображено у романі короля Людовіка XI?

Розкрийте власне ставлення до Жеана Фролло дю Мелле і Феба де Шатопера.

Виконати тестову роботу.

І. Книги із дилогії пов'язані між собою:

а)         історією кохання співачки Консуело і графа Альберта;

б)         однією епохою відтворення подій;

в)         ворожнечею між Консуело і графом Альберто.

Собор Паризької Богоматері є будівлею:

а)         періоду Середньовіччя;

б)         періоду Відродження;

в)         перехідного періоду.

Вихованням Квазімодо займався:

а)         Феб де Шатопер;

б)         Клод Фролло;

в)         Жеан Фролло.

Варіант 8

Дайте загальну характеристику образу Есмеральди. Чому духовні «смарагди» ціняться людьми менше, ніж матеріальні?

Проілюструйте на конкретних прикладах тезу: «Квазімодо — морально чиста людина».

Виконати тестову роботу.

Дія у романі «Людина, яка сміється» віднесена до:

а)         кінця XVII — початку XVIII ст.;

б)         кінця XVIII — початку XIX ст.;

в)         кінця XVI — початку XVII ст.

Події у романі «Собор Паризької Богоматері» відбуваються за часів короля:

а)         Людовіка X;

б)         Людовіка XI;

в)         Генріха III.

Автором містерії у першій книзі роману «Собор Паризької Богоматері» під час виступу на сцені був:

а)         Клод Фролло;

б)         П'єр Гренгуар;

в)         Феб де Шатопер.

Варіант 9

Розкажіть про історію створення роману «Собор Паризької Богоматері». Дайте жанрову характеристику цього твору.

Намалюйте словесний портрет Консуело (за дилогією Жорж Санд).

Виконати тестову роботу.

Події у романі В.Гюго «Людина, яка сміється» відбуваються у:

а)         Франції;

б)         Англії;

в)         Німеччині.

Викресліть зайву відповідь. Антиклерикальна ідея роману «Собор Паризької Богоматері» втілена в образі:

а)         кардинала Бурбонського;

б)         прокурора Роберта д'Естутвіля;

в)         Клода Фролло.

Квазімодо через кохання до Есмеральди:

а)         став убивцею Клода Фролло;

б)         став убивцею Феба;

в)         покінчив життя самогубством.

Зробіть ідейно-тематичний аналіз дилогії Жорж Санд «Коенсуело» і «Графиня Рудольштадт». Дайте загальну характеристику головним проблемам творів.

Подайте порівняльну характеристику Клода Фролло і Квазімодо. Свою думку обґрунтуйте.

Виконати тестову роботу.

В основу роману «Собор Паризької Богоматері» покладено:

а)         погляд Гюго на історичний процес як протиборство двох начал — добра і зла;

б)         погляд Гюго на бурхливі політичні події;

в)         філософський погляд Гюго на людину.

«Під впливом Собору формується не тільки тіло, а й душа» у:

а)         Квазімодо;

б)         Клода Фролло;

в)         Есмеральди.

У «щурячій норі» перебували:

а)         винні перед законом;

б)         добровільно ув'язнені;

в)         безвинно засуджені.

Модуль IV. Американський і польський романтизм

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

І

Теоретичний матеріал:

 

 

 

 

(обсяг лекційного матеріалу — 6 годин)

 

 

 

 

Лекція 7. Американський романтизм. В. Ірвінг. Ф.Купер. Н.Готорн. Загальна характеристика американського романтизму. Життєвий шлях В.Ірвінга. Новелістика американського письменника. Ф.Купер — майстер пригодницького роману. Міф і художня творчість Н.Готорна. Проблеми духовності і моралі у романі «Червона літера»

 

 

 

 

Лекція 8. Детективна література. Е.По. А.Конан-Дойль. Е.По — засновник детективного жанру. Поняття про детектив: ознаки, структура, правила, види. Особливості інтелектуального детективу. Ідейно-художній аналіз новел Е.По: «Червоний кіт», «Провалля і маятник», «Лігейя, «Червона смерть», «Окуляри».

А.Конан-Дойль — послідовник Е.По. Детективні твори письменника. їх загальна характеристика

 

 

 

 

Лекція 9. Польський романтизм. Адам Міцкевич. Історичні умови виникнення польського романтизму. Життєвий і творчий шлях поета. Створення романтичного автопортрета у зб. «Кримські сонети». Образи природи Криму

 

 

 

 

 

 

Усне опитування

(5—10)

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

II

Практичні заняття:

(обсяг практичних занять — 4 години)

 

 

 

 

Практична № 4. Натаніель Готорн «Золото царя Мідаса». Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя. Н. Готорн і його час. Міф про Мідаса.

Зміст казки, порівняння сюжетно- композиційного плану міфу і казки. Два Мідаса. Ідея казки.

Завдання для підготовчого періоду

Дайте тлумачення словам: «метаморфоза», сатир,

тамбурін, кефара.

Підготувати переказ міфу про Мідаса. Подумати, чим схожі і чим відрізняються два Мідаси.

Складіть ЛС, ребуси, кросворди, вірші, тести, чайнворди.

Практична № 5. Е. По Новели («Вбивство на вулиці Морг», «Викрадений лист», «Золотий жук»). Принцип дедуктивного мислення. Провідний сюжет логічних новел, характерна їх ознака.

Образи Д.Огюста і Леграна, відмінність героїв від «нишпорок» буржуазної розважальної літератури.

«Логічні» новели. Характеристика новел «Вбивство на вулиці Морг» і «Викрадений лист». Психологічна новела «Золотий жук». Художні особливості новел. Завдання для підготовчого періоду: Прочитайте і занотуйте матеріал про особливості детективної літератури і «логічних» новел. Подумайте, яке поняття ширше. Визначте суттєві особливості «логічних» новел і детективної літератури, складіть таблицю-схему

 

 

 

 

 

 

контрольна

(10—15)

Усього по модульному циклу IV 15 — 25

 

12—20

Усього по модульних циклах для встигаючих студентів

60—100

Усього з дисципліни максимальне значення рейтингових балів

(КБ) 100

 

Uj Uj Uj

III. Теми і завдання для СРС

з/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Види навч. завдань

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

12

А.Міцкевич — засновник і теоретик польського романтизму. Ідеї й образи поем «Дзя- ди», «Пан Тадеуш»

2

Жанр поеми, роман у віршах, ідейний зміст

Робота з поемами та критич ними статтями

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне опитування

История всемирной литературм в 9 томах. — М., 1994. История зарубежной литературьі XIX века/ Под ред. Михальской Н.П.—М., 1991

13

А.Міцкевич і Україна. «Кримські сонети» Мцкевича

2

Художні ознаки циклу. Образот- ворчо-виражаль- ні засоби мови

Ідейно-художній аналіз, робота з підручником

Вміти виразно читати художні твори

Усна бесіда за змістом прочитаного

История всемирной литературм в 9 томах.

- М., 1994. История зарубежной литературм XIX века/ Под ред. Михальской Н.П. — М., 1991

14

Національна своєрідність та естетичні принципи американського романтизму

2

Художні ознаки творів американ ського романтизму

Робота з критич ними статтями

Визначити хронологічні межі, періодизацію американського романтизму. Представники. Особливості творчої манери.

Усне опитування

Ковалев Ю.В. «Молодая Америка». — Л., 1971. Литературная история США. В 3-х т. — Т.2,Т.З,—М., 1978

15

В.Ірвінг — творець американської новели. «Книга шкитців»

2

Поглиблене поняття про новелу, творча манера новеліста, особливості американ ської новели

Написати рецензію

Проаналізувати характер оповіді у романі, визначити біографічні мотиви у творі

Перевірка рецензій

Ковалев Ю.В. «Молодая Америка». — Л., 1971. Литературная история США. В 3-х т. — Т.2,Т.З,—М., 1978

16

Образ ідеального романтичного героя в пенталогії про Шкіряну Панчоху Ф.Купера

2

Поняття «пента- логія», «ідеальний романтичний герой»

Скласти тести за змістом

Вивчення теми і розробка конспекту

Тестова перевірка

Ковалев Ю.В. «Молодая Америка». — Л., 1971. Литературная история США. В 3-х т. — Т.2Д.З,—М., 1978

17

Тема всеперемагаючо- го кохання в романі Н.Готорна «Червона літера».

2

Тема, ідея, проблематика. Поглиблення поняття про роман

Складання тез

Визначити роль системи образів, сюжету, композиції та художніх засобів у їх єдності

Перевірка конспекту

Ковалев Ю.В. «Молодая Америка». — Л., 1971. Литературная история США. В 3-х т. — T.2, T. 3,—М., 1978

 

Контрольні питання для самоконтролю

ТЕМА 7

Що вплинуло на формування і становлення американського романтизму?

Які визначальні особливості новелістики В.Ірвінга?

Чому Ф.Купера вважають майстром пригодницького роману.

У чому новаторство творчості Н.Готорна?

ТЕМА 8

Чому Е.По називають письменником «трагічної біографії»?

У чому розкривається новаторство Е.По? Чому його вважають засновником детективного жанру?

Наведіть основні ознаки і структуру детективного жанру. Які ви знаєте види детективів?

Які основні риси інтелектуального детективу?

Назвіть послідовників Е.По у жанрі детективу. У чому проявилося наслідування?

ТЕМА 9

У чому полягають специфічні особливості польського романтизму?

Окресліть поле діяльності А.Міцкевича. У чому його основна заслуга?

Як у поезіях, баладах і поемах поета проявився бунтарський характер його творчості?

Рекомендована література

ТЕМА 7

Готорн Н. Избранньїе произведения: В 2 т. — Л., 1982.

Кун Н.А. Легенди, мифьі Древней Греции. — С., 1998.

Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. — М., 1968.

Ярчук О.Д. Міф. Література. (Система уроків) 6 кл. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 7. — С. 25—28.

ТЕМА 8

Білянець О. Захоплюючий світ детективної літератури (Е.По «Золотий жук») // Зарубіжна література. — 2005. — № 21—24. — С. 94—96.

Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX в. — М., 1972.

Кашуба Є.І. Логіка за Леграном. Конспект уроку за новелою Е.По «Золотий жук» 7 кл. // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 6. — С. 24—26.

Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. — М., 1968.

ТЕМА 9

Европейский романтизм. — М., 1973.

Литературньїе манифестьі западноевропейских романтиков. — М., 1980.

МК (модульний контроль)

Тема № 7—9

Варіант 1

Розкрийте поняття «детективна література». Чим, на вашу думку, можна пояснити популярність цього жанру?

Доведіть, що «Світязь» А.Міцкевича є літературною баладою.

Виконати тестову роботу.

Літературне визнання до Едгара По прийшло, коли він написав твір:

а)         «Вбивство на вулиці Морг»;

б)         «Рукопис, знайдений у пляшці»;

в)         «Викрадений лист».

У новелі «Золотий жук» Легран сховав папірець із зображенням жука у:

а)         кишеню;

б)скриньку;

в)         письмовий стіл.

Пенталогію Ф. Купера називають:

а)         «американською одіссеєю»;

б)         «американською історією»;

в)         «Американським винаходом».

Варіант 2

Поясніть, чому Е.По вважають родоначальником детективу. Яку «формулу» детективного оповідання вирахував він?

Розкрийте основну тему і розкажіть про головного героя циклу А.Міцкевича «Кримські сонети».

Виконати тестову роботу.

Едгар По ввійшов у літературу як:

а)         публіцист;

б)         новеліст;

в)         драматург.

Зображення на пергаменті в оповіданні «Золотий жук» проявилося внаслідок:

а)         тепла;

б)         світла;

в)         воску.

Постійним супутником Натті Бампо в 4-ох з п'яти романів Ф.Купера виступає:

а)         Ункас;

б)         вождь Магуа;

в)         вождь Чингачгук.

Поясніть надзвичайну популярність детективних оповідань А.Конан-Дойля.

Доведіть, що твір «Золотий жук» є детективним оповіданням.

Виконати тестову роботу.

Е.По назвав свої новели «Вбивство на вулиці Морг», «Таємниця Марі Роже», «Викрадений лист» не детективними, а:

а)         «комічними»;

б)         «логічними»;

в)         «інтелектуальними».

Вбивцею в новелі «Вбивство на вулиці Морг» стала:

а)         людина;

б)         тварина;

в)         випадковість.

Пенталогію Ф. Купера, присвячену темі фронтира, внутрішньо об'єднує наскрізний образ героя на ім'я:

а)         Натті Бампо;

б)         Чингачгук;

в)         Ункас.

Варіант 4

Поясніть назви оповідань «Пістрява стрічка» та «Спілка рудих» А.Конан- Дойла.

Визначте і проаналізуйте етичну проблематику прози Н.Готорна. Психологізм оповіді.

Виконати тестову роботу.

Головного героя новел Е.По звали:

а)         Огюст Дюпен;

б)         Шерлок Холмс;

в)         Ленок.

Легран з оповідання «Золотий жук» мав добру освіту й надзвичайно сильний...

а)         характер;

б)         розум;

в)         кулак.

Великим змієм у 4-ох романах пенталогії Ф. Купера названо:

а)         Натті Бампо;

б)         Ункаса;

в)         Чингачгука.

Варіант 5

Формування та національна своєрідність американського романтизму.

Розкрийте власне ставлення до героя оповідань Е.По — Огюста Дюпена. Намалюйте внутрішній портрет героя.

Виконати тестову роботу. І. Захопленням Е.По було:

а)         бокс;

б)         астрономія;

в)         математика.

«Єпископів заїзд» у новелі «Золотий жук» Е.По — це:

а)         висока скеля;

б)         заїзд;

в)         шинок.

У пенталогії Ф.Купера Натті Бампо втілює:

а)         американський тип «маленької» людини;

б)         американський тип зайвої людини;

в)         американський тип дикої людини.

Варіант 6

Розкрийте роль доктора Ватсона в розслідуваннях Шерлока Холмса (за детективними творами А.Конан-Дойля).

Спробуйте окреслити коло поетичних роздумів і переживань, які визначають ідейно-художню палітру циклу А.Міцкевича «Кримські сонети».

Виконати тестову роботу.

Е.По своєю новелою «Викрадений лист» ввів у літературу нову формулу.

а)         «видного місця»;

б)         «зачиненої кімнати»;

в)         «нерозгаданої таємниці».

Химерію з черепом капітана Кіда навіяв:

а)         піратський корабель;

б)         піратський прапор;

в)         піратський спосіб життя.

Мідас у казці Н.Готорна став посміховиськом через:

а)         прагнення до легкої наживи, зажерливість;

б)         занадто велику простоту;

в)         вуха віслюка.

Варіант 7

Поміркуйте, наскільки тісно поєднуються у «Кримських сонетах» А.Міцкевича історія і сучасність.

Проаналізуйте головного героя оповідань Артура Конан-Дойля — детектива Шерлока Холмса. Розкажіть про риси його характеру, ідеали та захоплення. У чому полягає дедуктивний метод розслідувань героя?

Виконати тестову роботу.

Країна, про яку мріяв Е.По:

а)         Італія;

б)         Україна;

в)         Ельдорадо.

Герой оповідання Е. По «Маятник і провалля», прокинувшись, знайшов біля себе:

а)         свого ножа;

б)         якийсь одяг;

в)         хлібину і глечик з водою.

Серед позитивних рис характеру Мідаса можна виділити:

а)         гостинність і розсудливість;

б)         гостинність і простота;

в)         простота і здоровий глузд.

Розкрийте особливості жанру новели В. Ірвінга.

Проаналізуйте зображення життя в прикордонних з індійцями районах американського заходу в історичній класиці Ф.Купера — пенталогії про Шкіряну Панчоху. Охарактеризуйте образ наскрізного героя — Натті Бампо.

Виконати тестову роботу.

Для прози Е.По характерна:

а)         широка картина людського життя;

б)         складність сюжету;

в)         загострена цікавість до таємничого у людському житті.

Вулиця, на якій відбулося вбивство:

а)         Морг;

б)         Марі Роже;

в)         Торг.

Мідасу не вистачає таких рис характеру, як:

а)         гостинність і простота;

б)         здоровий глузд і впертість;

в)         здоровий глузд і розсудливість.

Варіант 9

Охарактеризуйте національний історизм творів Ф.Купера.

Доведіть, що твір Готорна «Золото царя Мідаса» — не міф, а літературна казка. Які відмінності можна спостерегти між казкою Готорна та міфами?

Виконати тестову роботу.

Прологом до появи наукової фантастики став твір Е.По:

а)         «Вбивство на вулиці Морг»;

б)         «Незвичайні пригоди Ганса Пфааля»;

в)         «Золотий жук».

Нерви героя в оповіданні «Маятник і провалля» Е.По розхиталися від:

а)         тривалих мук;

б)голоду;

в)         того, що мало не звалився у провалля.

Символом спокутування гріха на грудях головної героїні роману Н.Готорна «Червона літера» стало:

а)         вишитий хрест;

б)         літера А;

в)         літера В.

Варіант 10

Розкрийте зв'язок А. Міцкевича з Україною.

Охарактеризуйте головного героя оповідання Е.По «Золотий жук» — Леграна. У чому проявляється аналітичний спосіб мислення Леграна?

Виконати тестову роботу.

І. Анонімний підпис «Бостонець» Е.По поставив під збіркою:

а)         «Гротески та арабески»;

б)         « Ворон та інші вірші»;

в)         «Тамерлан та інші вірші».

На людину разюче виливає (за оповіданням Е.По «Маятник і провалля»):

а)         голод;

б)         морок;

в)         страх.

Значне місце в романі Н.Готорна «Черона літера» приділено душевній драмі:

а)         Естер Прінн;

б)         пастора Дімсдейла;

в)         доктора Чіллінгуорта.

ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2006 — 2007 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Модуль І. Французька література 1820 — 1880 pp.

 

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

І

Теоретичний матеріал:

 

 

 

 

(обсяг лекційного матеріалу — 10 годин)

 

 

 

 

Лекція 1. Критичний реалізм. Проспер Меріме. Загальна характеристика французької реалістичної літератури XIX століття.

Проспер Меріме — майстер реалістичної новели. П.Меріме і Україна.

Характеристика творчості: «Матео Фальконе», «Таманго», «Федеріго». Особливості новелістики.

 

 

 

 

Лекція 2. Французький реалістичний роман XIX століття.

Особливості французької прози XIX століття. Життєвий шлях Фредеріка Стендаля. Новелістика французького письменника. «Ваніна Ваніні». Романтичні і реалістичні тенденції в романах Стендаля: «Арманс», «Пармська обитель». Лекція 3—4. Творчість Оноре де Бальзака. Життєвий шлях письменника. Універсальність задуму, тематико-жанровий склад, основні принципи побудови епопеї «Людська комедія» О. де Бальзака. Ідейно-художній аналіз творів: «Ежені Гранде», «Шагренева шкіра»

 

 

 

 

Лекція 5. Творчість Гюстава Флобера. Життєвий шлях.

Характеристика творчості: «Лексикон прописних істин», «Саламбо», «Виховання почуттів», «Проста душа».

Творчий метод Флобера

 

тестування

(18—30)

II

Практичні заняття:

 

 

 

 

(обсяг практичних занять — 10 годин)

 

 

 

 

Практична № 1. П.Меріме «Кармен». Правдивість зображення місцевого колориту і справжнього іспанського характеру

П. Меріме — засновник реалістичної новели у французькій літературі XIX ст.

 

 

 

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

 

Своєрідність композиції новели «Кармен». Характеристика Кармен і Хосе. Поєднання рис новели і роману. Образ Кармен у світовому мистецтві. Завдання для підготовчого періоду: Повторіть особливості жанру новели. Простежте, як автор для вирішення теми використовує специфіку жанру новели (гостро драматичний сюжет, «перевернуту» ситуацію, динаміку в розвитку дії, особливу роль фіналу), як через портрет, мовну характеристику, деталі побуту, вчинки і рішення героїв уточнює характери героїв. Складіть ЛС, ребуси, кросворди, вірші, тести, чайнворди.

Занотуйте і прочитайте вірш Готьє «Кармен». Практична № 2. Показ трагедії сучасної людини у побутовому злочині за романом Фредеріка Стендаля «Червоне і чорне» Історія написання роману.

Символічний зміст назви твору. Проблематика твору.

Життєві істини Жюльєна Сореля та вплив їх на

формування характеру героя.

Художній метод Стендаля.

Завдання для підготовчого періоду

Поясніть, як ви розумієте епіграф: «Правда, гірка

правда».

Подумайте, яку мету переслідує автор, використовуючи в романі «Червоне і чорне» мову символів?

Поясніть. Як ви розумієте вислів: «людина 93 року».

Який зміст вкладає Жюльєн Сорель у поняття «прокласти дорогу» на різних етапах свого просування по соціальній драбині. Практична № 3. Конфлікт між мрією та реальністю в романі Г.Флобера «Пані Боварі». Історія написання роману, його проблематика. Критика буржуазно-обивательського середовища в романі.

Оме — типовий представник провінційної верхівки.

Трагедія Емми Боварі.

Образ Шарля Боварі в ідейному задумі і композиції роману.

 

 

 

 

Завдання для підготовчого періоду

Дайте тлумачення підзаголовку «Побут провінцій». Доведіть (на конкретному аналізі тексту), що маленьке провінційне місто зберігає соціальну структуру і класову ієрархію всієї буржуазної Франції.

Дайте тлумачення поняттю «боваризм». Розгляньте протиставлення: аптекар Оме—родина Бовар

 

 

 

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

 

Практична № 4. Влада золота та її філософія у повісті Оноре де Бальзака «Гобсек». «Людська комедія» О. де Бальзака і місце в ній повісті «Гобсек».

«Гобсек» — діагностика хвороби суспільства, стосунки в якому базуються на грошах. Особливості композиції твору.

Гобсек — скнара, Гобсек — філософ. Причини деградації особистості Гобсека. Образи протилежного плану, їхній зв'язок з головним героєм.

Гобсек, Чічіков, Пузир... спільність героїв, їхнє життєве кредо.

Завдання для підготовчого періоду:

Дайте тлумачення поняттям: лихвар;

деградація; вексель.

Складіть ЛС «Етапи деградації особистості Гобсека».

Складіть цитатну таблицю для характеристики головного героя.

Подумайте, яка кольорова гама повісті? Як вона відображає авторське відношення до головного героя твору?

 

 

 

 

Практична № 5. Гроші як рушійна сила і фатум суспільства у романі О. де Бальзака «Батько Горіо».

Тематика і композиція роману. Дві взаємопов'язані сюжетні лінії, розкриття в різних аспектах теми влади грошей. Гроші як рушійна сила і фатум суспільства, що склалося після революції XVIII століття. Доля молодої людини, її формування суспільством, де панують гроші. Образ Растіньяка, його моральна драма.

Історія старого Горіо, її соціальний і моральний сенс

 

 

 

 

Завдання для підготовчого періоду:

Складіть цитатну таблицю для характеристики головного героя.

Складіть логічну схему за романом.

Визначте особливості трактування О. де Бальза-

ком «філософії золота»

 

 

 

 

 

 

тестування

(6—10)

Усього по модульному циклу І

24—40

 

Uj

III. Теми і завдання для СРС

з/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Види навч. завдань

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

1

Італійська тема у творчості Ф.Стендаля. «Ваніна Ваніні» — ескіз до «Червоного і чорного»

2

Історична основа твору, суперечливі характери героїв, проблематика

Самостійне вивчення теми

Визначити історичну основу твору, розкрити систему образів, ідейно- тематичний аналіз

Усна бесіда за змістом прочитаного

История всемирной литературьі в 9 томах. — М., 1994. История зарубежной литературм XIX века/ Под ред. Михальской Н.П. — М„ 1991

2

Романна творчість Ф.Стендаля: «Люсьєн Левен», «Пармський монастир».

4

Особливості творчого методу, проблематика романів

Написання рефератів

Визначити особливості творчого методу письменника- новаторство у зображенні картин війни. Проблематика романів

Перевірка і захист рефератів

История зарубежной литературм XIX в. / Под ред. Соловьевой Н.А. — М., 1991

3

Проспер Меріме — майстер психологічної новели. Відображення корсиканських звичаїв у новелі «Матео Фальконе»

4

Жанр психологічної новели, її витоки, своєрідність новел Меріме, стильова своєрідність

Самостійне вивчення теми

Визначити жанрову і стильову специфіку творчості Меріме, психологізм новел, інтерес до української і російської історії та літератури

Перевірка конспектів

История зарубежной литературм XIX в. / Под ред. Соловьевой Н.А. — М., 1991

4

Історичний роман Проспера Меріме «Хроніка царювання Карла IX»

4

Жанр історичного роману, поняття хроніка

Вивчення теми і розробка конспекту

Ідейно-художній аналіз твору, проблематика, система образів

Усна бесіда за змістом прочитаного

История зарубежной литературм XIX в. / Под ред. Соловьевой Н.А. — М., 1991

5

Проблематика роману О. де Бальзака «Батько Горіо»

2

Поняття про твір- епопею, роман. Особливості прози, наяв ність у ній романтичних рис. Структура і зміст

Самостійне вивчення теми

Визначити універсальність задуму, розмаїття тематики і проблематики. Гостра критика «влади золота»

Перевірка конспектів

История всемирной литературм в 9 томах. — М., 1994. История зарубежной литературм XIX века/ Под ред. Михальс- койНП. —М., 1991

6

Глибина психологічного аналізу у творах Флобера: «Саламбо», «Проста душа», «Виховання почуттів»

6

Глибина проникнення у внутрішній світ героїв. Трагікомічне в образах героїв

Вивчення теми і розробка конспекту

Визначити роль системи образів, сюжету, композиції, та художніх засобів у їх єдності

Перевірка конспектів

История всемирной литературм в 9 томах. — М., 1994. История зарубежной литературм XIX века / Под ред. Михальской Н.П.—М. ,1991

 

Контрольні питання для самоконтролю

Тема 1

Розкрийте жанрову різноманітність та основну тематику творів письменни- ків-реалістів.

Завдяки яким творчим відкриттям П.Меріме став класиком французького реалізму?

В яких сферах розкривається зв'язок П.Меріме з Україною?

Чому П.Меріме називають майстром психологічної новели? У чому його майстерність?

Тема 2

Назвіть справжнє ім'я Фредеріка Стендаля. Чому він обрав собі такий псевдонім?

Ще дитиною Анрі розділив людей на дві категорії. На які саме? Що вплинуло на такий розподіл?

Чим було почуття кохання для Фредеріка Стендаля? Скільки різновидів кохання він виділив у своєму трактаті «Про кохання»?

Розкрийте романтичні та реалістичні тенденції романістики письменника.

Тема 3—4

Чому Оноре де Бальзака називають «батьком сучасного реалізму і натуралізму»?

Розкрийте основний задум письменником «Людської комедії».

Що об'єднує таку масу творів Бальзака в одне ціле?

Які основні принципи побудови епопеї «Людська комедія»?

Тема 5

В який період життя Г. Флобер звернувся до написання творів? Дайте загальну характеристику його раннім творінням.

Ким стала для Г.Флобера Луїза Колле і як склалися їхні стосунки?

Чому Г. Флобера називають майстром психологічного аналізу?

Яку головну мету поставив перед собою Г.Флобер, звернувшись до письменницької діяльності?

У чому розкривається новаторство письменника?

IV. Рекомендована література

Тема 1

История французской литературм. — М., 1956. — Т. 2.

Кімова Л.Образ сильної особистості в новелістиці Проспера Меріме. 10 кл. // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2001. — № 6. — С. 19—21.

НусиновИ. Избраннме работьі. — М., 1959. — С. 367—407.

Порицький Л. Любляче серце. Життя Проспера Меріме. 7 кл. // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2005. — № 6. — С. 18—19.

Ревнивцева Є. Галерея психологічних портретів у новелі П.Меріме. // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2005. — № 6. — С. 20—21.

Тема 2

Гаврилко Л. Композиція роману Ф.Стендаля «Червоне і чорне», символіка назви, роль епіграфів // Зарубіжна література. — 2005. — № 34. — С. 8—10.

МоруаА. Литературньїе портрети. — М., 1970.

Мухін В.О., Кубар Г.М. Стендаль «Червоне і чорне»: у пошуках методичних варіантів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 9. — С. 47—54.

Овруцька І.М. Стендаль. Життя і творчість. — К., 1983.

Піотровські Д. Формула Сореля // Зарубіжна література. — 2001. — № 24. — С. 7.

Ратушняк ОМ. Подорож у світ людської психіки. (Матеріал до уроку за романом Стендаля «Червоне і чорне») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2002. — № 8. — С. 48—51.

Стамат К. Ідея наполеонізму в літературі і сучасному житті. (Роздуми над романами «Червоне і чорне» Стендаля та «Злочин і кара» Достоєвського) 10 кл. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2004. — № 9. — С. 46—48.

Султанов Ю.І. Перший і останній крок Ж. Сореля на шляху до духовного відродження. // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 7. — С. 16—20.

Султанов Ю.І. Перший і останній крок Жюльєна Сореля на шляху до духовного відродження. // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 7. — С. 16—21.

Тур В. «Червоне і чорне»: композиція і символіка соціально-психологічного аналізу. // Зарубіжна література. — 2004. — № 31. — С. 23—24.

Удовиченко ЛМ. Осягнути глибину новаторства «майстра літератури ідей» (Підсумковий урок-дослідження за романом Стендаля «Червоне і чорне») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2005. — № 7. — С. 49—52.

Тема 3—4

Алексєєнко Л. «Гобсек» Оноре де Бальзака. Історія створення, проблематика, композиція та система образів // Зарубіжна література. — 2005. — № 34. — С.14—15.

Бабенко К.П. Відтворити епоху у всій її повноті // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2000. — № 9. — С. 43—49.

Бальзак О. Предисловие к «Человеческой комедии» // Бальзак О. Собр. Соч.: В 10 т. — М., 1982. — Т.1. — С. 37—50.

Бальзак О. Романи. Повість. — К.: Веселка, 1998. — 527 с.

Боєва Н. Таємниця графині де Ресто. Тріумф і трагедія жінки у повісті Оноре де Бальзака «Гобсек» // Зарубіжна література. — 2004. — № 36. — С. 22—23.

Зарубежная литература XIX века: Реализм. — М.: Вьісш. школа, 1990. — 384 с.

Зарубежная литература: Пособие. — М.: Просвещение, 1977. — 318 с.

Кальченко Н.О. Тести на знання змісту повісті Бальзака «Гобсек» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 8. — С. 40.

9. Логвин Т.П. Людська комедія ...індивідуалізм, егоїзм, прагнення до наживи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1997. — № 8. — С. 41—44.

Онищенко Н. Золото — влада чи руїни людськості? (10 кл. Порівняльна характеристика: Гобсек «Бальзака», «Скупий і лицар» Пушкіна, «Мертві душі» Гоголя) // Зарубіжна література. — 1998. — № 13. — С. 4.

Пасічник Л. Три варіанти «Гобсека» // Зарубіжна література. — 1998. — № 13. — С. 4.

Пастух Т.В. Використання проектної технології під час вивчення повісті О. де Бальзака «Гобсек». Матеріали до уроків // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2006. — № 9. — С. 53—56.

Пулина Г.А. «Человек, сделавший себя сам». Материальї к изучению творчес- кого пути Бальзака и его повести «Гобсек» // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — № 8. — 2004. — С. 60—64.

Фокіна В.А. Хозяин или мученик? Урок-дискуссия по повести Бальзака «Гобсек»// Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2004. — № 6. — С. 32—33.

Чечетіна Л.А. «Принижуватися заради грошей не варто». Романтичні і реалістичні тенденції в повісті Бальзака «Гобсек» // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2004. — № 9. — С. 26—30.

Шахова К. Разрушение личности в буржуазном мире // Література в школе.

1989. — № 3. — С. 84—90.

Тема 5

Андре Моруа. Литературньїе портрети. — М., 1970.

Андронік А. Від Емми до Фелісіте. Герої Г.Флобера крізь призму жанрового живопису. // Зарубіжна література. — 2001. — № 35. — С. 3—4.

Єременко О. У полоні романтичних уявлень, або Обережно: боваризм // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 7. — С. 42—45.

Мацевко Л.В. Всупереч літературознавчій традиції (переосмислення ролі та місця жінки в суспільстві у творах Флобера і Винниченка). // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2000. — № 2. — С. 45—47.

Султанов Ю. І. Гюстав Флобер: « немає прекрасних думок без прекрасної форми і навпаки» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.

2000. — № 11. — С. 35—40.

МК (модульний контроль)

Тема № 1—5

Варіант 1

Розкрийте суть понять «реалізм», «соціально-психологічна проза». Поміркуйте, чому жанр роману став панівним в епоху розквіту реалізму.

Доведіть, що роман Ф.Стендаля «Червоне і чорне» за жанром — соціально- психологічний роман. Яке місце він займає у творчості письменника?

3. Виконати тестову роботу.

Найвидатніше творіння Оноре де Бальзака:

а)         «Людська трагедія»;

б)         «Людська комедія»;

в)         «Божественна комедія».

За походженням Ж.Сорель був:

а)         сином священика;

б)         сином селянина;

в)         сином аристократа.

Основний жанр у творчості Проспера Меріме:

а)         оповідання;

б)         драма;

в)         новела.

Варіант 2

Охарактеризуйте теми і жанри, яким надає перевагу Проспер Меріме у своїй творчості.

Обґрунтуйте свою думку стосовно трактування символіки назви роману «Червоне і чорне» Ф.Стендаля.

Виконати тестову роботу.

Слово «Гобсек» у перекладі з голландської означає:

а)         скнара;

б)         лихвар;

в)         живоїд.

Перша сходинка Ж. Сореля на соціальній драбині:

а)         секретар;

б)         семінарист;

в)         гувернер.

Проспер Меріме-новеліст концентрує увагу на:

а)         «місцевому колориті»;

б)         внутрішньому світі героїв;

в)         гармонії людських почуттів.

Варіант 3

Розкрийте особливості романтичного світогляду у новелістиці П.Меріме. Що таке «місцевий колорит»? В яких творах Меріме звертається до «місцевого колориту».

Поміркуйте, чи дотримується Ф.Стендаль у романі «Червоне і чорне» принципу нового мистецтва, сформульованого ним у трактаті «Расін і Шекспір»: «Досліджуємо! У цьому все XIX ст.». Яку роль у цьому відіграє підзаголовок роману «Хроніка XIX ст.»?

Виконати тестову роботу.

Розповідь про Гобсека у творі ведеться від імені:

а)         автора;

б)         Дервіля;

в)         Максима де Трая.

Кумир Ж.Сореля:

а) Наполеон;

б)         абат Шелан;

в)         Жан-Жак Руссо.

III. Головною внутрішньою причиною трагічної розв'язки новели «Кармен» є:

а)         жагучий темперамент героїв;

б)         різні погляди на почуття обов'язку;

в)         зіткнення двох самосвідомостей різних народів, двох устроїв, представлені характерами персонажів.

Варіант 4

Розкрийте значення для творчості Стендаля ідеї «природна людина». Наведіть приклади з творів письменника. Розкрийте ключові поняття стендалівської філософії: «енергія», «свобода», «щастя».

Охарактеризуйте ідею та структуру «Людської комедії» Оноре де Бальзака. Що таке «техніка перехідних персонажів»? Яку роль вона відіграє в композиції епопеї?

Виконати тестову роботу.

«Золото — ось духовна суть теперішнього суспільства» — це слова:

а)         Максима де Трай;

б)         Гобсека;

в)         Дервіля.

Жюльєн Сорель у пана де Регаля працює на посаді:

а)         секретаря;

б)         швейцара;

в)         гувернера.

Персонажі новели «Кармен» за національністю:

а)         іспанці;

б)         корсиканці;

в)         Хосе — баск, а Кармен — циганка.

Варіант 5

Розкрийте власне розуміння деяких тем флоберівської філософії. Як ви можете визначити світогляд Флобера (оптимістичний, песимістичний, цинічний)?

Порівняйте підходи Бальзака і Стендаля до зображення людини. Чим вони різняться?

Виконати тестову роботу.

Єдина людина, з якою Гобсек підтримував взаємини:

а)         Фанні Мальво;

б)         Дервіль;

в)         Максим де Трай.

Ж. Сорель у перший день перебування у будинку де Реналів здивував усіх:

а)         вишуканим одягом;

б)         знанням латинської мови;

в)         спритністю рук.

Проспера Меріме приваблюють:

а)         типові представники певного соціального прошарку та національності;

б)         незвичайні люди у незвичайних обставинах;

в) люди незвичайні, яскраві, жагучі, які не відповідають загальноприйнятому розумінню норми.

Розкрийте тематику і образний діапазон «Людської комедії» Оноре де Бальзака.

Доведіть, що Проспер Меріме не ідеалізує Кармен. Охарактеризуйте образ Кармен: зовнішній вигляд; повсякденну поведінку; риси характеру; поводження з чоловіками.

Виконати тестову роботу.

Лихваря Гобсека його клієнти називали:

а)         Батечко Гобсек;

б)         Гобсек;

в)         Скнара.

Коли пані де Реналь зрозуміла, що закохана:

а)         вона боїться, опирається своїм почуттям;

б)         нічого нового для неї у цьому почутті не було;

в)         думає, скільки вона витратить грошей.

Г. Флобер у своїй творчості вивів принцип:

а)         суб'єктивізму;

б)         об'єктивізму;

в)         споглядання.

Варіант 7

Дайте характеристику образу головного героя роману «Червоне і чорне» Ф.Стендаля — Ж.Сореля. У чому полягає суперечливість його характеру? Яку роль відіграв Наполеон у житті Жюльєна?

Опишіть життя Емми Боварі у шлюбі. Яке її ставлення до чоловіка? У чому полягає причина Емминого розчарування?

Виконати тестову роботу.

Гобсек отримував насолоду від:

а)         розваг;

б)         марнотратства;

в)         багатства.

Пані де Реналь як кару за свій гріх сприйняла:

а)         банкрутство родини;

б)         хворобу молодшого сина;

в)         перелом ноги.

Друга назва роману Г.Флобера:

а)         «Провінційні звичаї»;

б)         «Провінційні характери»;

в)         «Провінційне життя».

Варіант 8

Розкрийте тему втрачених ілюзій у романі Г. Флобера «Пані Боварі». Чи виправдало життя сподівання героїні?

Проаналізуйте головні «сходинки підйому» Ж.Сореля соціальною драбиною: сім'я Сорелів — дім де Реналів — духовна семінарія. Яких внутрішніх змін зазнає герой під час «сходження»?

3. Виконати тестову роботу.

Гобсек полюбляв бруднити в маєтках аристократів:

а)         занавіски;

б)         килими;

в)         скатертини.

У Парижі про Жюльєна поширилися чутки, що він:

а)         коханець дружини маркіза;

б)         незаконний син багатого шляхтича;

в)         англійський шпигун.

Почуття Емми і Леона можна визначити як:

а)         кохання;

б)         пристрасть;

в)         закоханість.

Варіант 9

Розкрийте поняття «боваризм». Як розглядається в романі проблема Еммино- го бунту проти буржуазного оточення?

Простежте помилки, яких припустився Горіо у «вихованні» своїх дочок (за романом Оноре де Бальзака «Батечко Горіо»). Чим їх можна пояснити?

Виконати тестову роботу.

Всі сили людства на думку Гобсека зосереджені у:

а)         правді;

б)         золоті;

в)         силі.

Весілля Ж.Сореля не відбулося, тому що:

а)         не дозволила церква;

б)         з'ясували його походження;

в)         пані де Реналь написала листа.

Основна тема роману Г.Флобера «Пані Боварі»:

а)         зіткнення світу багатіїв і бідних;

б)         зіткнення світу мрії і реальності;

в)         зіткнення справжнього і надуманого кохання.

Варіант 10

Розкрийте поняття «бальзаківська пристрасть». Які її ознаки? Чи можна вважати любов Горіо до дочок прикладом «бальзаківської пристрасті»? Чому?

Порівняйте кохання Жюльєна Сореля до пані де Реналь з коханням героя до Матильди де Ла-Моль. Чим вони різняться? Чого більше в почуттях Жюльєна: розрахунку чи щирості?

Виконати тестову роботу.

Маєтки графа де Ресто після його смерті згідно з фіктивним контрактом мали належати:

а)         Дервілю;

б)         графині де Ресто;

в)         Гобсеку.

Жюльєнові суд оголосив вирок:

а) його виправдали;

б)         довголітнє ув'язнення;

в)         страта.

III. Безпосередньою причиною самогубства Емми Боварі стало:

а)         зрада чоловіка;

б)         фінансові проблеми;

в)         розбите серце.

Модуль II. Англійська література Вікторіанської доби і література США після Громадянської війни

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

І

Теоретичний матеріал:

 

 

 

 

(обсяг лекційного матеріалу — 8 годин) Лекція 6—7. Англійський реалістичний роман. Ч.Діккенс.

Характеристика англійської реалістичної літератури XIX століття. Життєвий шлях Ч.Діккенса.

Автобіографічні мотиви романів «Пригоди Олівера Твіста», «Великі сподівання». Збірка «Різдвяні оповідання» — розповідь про духовне переродження героїв

 

 

 

 

Лекція 8. Художній світ Вільяма Теккерея. Життєвий шлях письменника. Етапи творчості В.Теккерея. Майстерність Теккерея — романіста.

«Ярмарок суєти» — «роман без героя». Лекція 9. Американська поезія трансценденталізму. Уолт Уїтмен.

Філософська течія трансценденталізму: витоки, характерні риси, представники. Уолт Уїтмен — поет-трансценденталіст. Збірка У.Уїтмена «Листя трави»: назва, побудова, провідні мотиви, образ ліричного героя

 

 

 

 

 

 

контрольна

(21—35)

II

Практичні заняття:

 

 

 

 

(обсяг практичних занять — 6 годин)

 

 

 

 

Практична № 6—7. Ідея згубності людської пихи у романі Ч. Діккенса «Домбі і син»

Проблематика роману «Домбі і син».

Система образів. Життєві причини і мета Домбі;

Флоренс і Поль Домбі;

Уолтер Гей і капітан Катль;

Каркер і Едіт.

Роль щасливої кінцівки в поетиці роману Ч.Діккенса.

Завдання для підготовчого періоду:

А) Подумайте, як через сімейні відносини розкривається характер взаємин людей у буржуазному суспільстві.

Б) Підберіть цитатний матеріал для характеристики героїв

 

 

 

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

 

В) Як в описі будинку-фортеці Домбі (на початку і в кінці роману) передано зміни його долі? Г) Яка роль фірми «Домбі і син» у композиції роману, у долі головних героїв?

 

 

 

 

Практична № 8. Гуманістичні тенденції та їх утілення у повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі»

Знедолене життя родини Кретчитів.

Подорож Скруджа в річну ніч у часі та просторі, як можливість осягнути своє життя.

Деградація особистості Скруджа, її причини.

Реальне та фантастичне в повісті. Завдання для підготовчого періоду:

Визначити епізоди переродження Скруджа як реакцію на осмислення свого життя.

Б) Чим пояснити те, що у назву повісті про Різдво винесено слово «пісня»?

Накресліть план подорожі Скруджа.

 

тестування

(3-5)

 

Усього по модульному циклу II

24-40

 

Uj Ui

III. Теми і завдання для СРС

з/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Види навч. завдань

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

7

Соціальні контрасти і духовні конфлікти суспільства Англії в романі Ч.Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»

4

Жанр соціального роману, його риси, ідейний зміст, гуманізм, гумор, сатира, іронія у творах

Робота з текстами та критичними статтями

Робити цілісний ідейно-художній аналіз твору

Усне опитування

История всемирной литературм в 9 томах. — М., 1994. История зарубежной литературм XIX века/ Под ред. Михальской Н.П. — М., 1991

8

Тема дитинства і образ дитини в романах Ч.Діккенса «Холодний дім», «Девід Ко- перфільд»

4

Поняття про прозу, епічні жанри. Елементи мелодрами в сюжетах, сентиментальність автора у зображенні позитивних героїв. Щасливі кінцівки творів

Самостійне вивчення теми

Визначити головні типи героїв Діккенса, сентименгтальність автора у зображенні позитивних героїв. Автобіографічні мотиви у розкритті теми дитинства

Перевірка конспектів

История всемирной литературм в 9 томах. - М., 1994. История зарубежной литературм XIX века/ Под ред. Михальской Н.П. — М., 1991

9

Г.Лонгфелло — поет- романтик. Відображення фольклору американських індіанців у творчості. «Пісня про Гаявату»

2

Поняття і жанри фольклору, міфи американських індіанців

Самостійне вивчення теми

Визначити роль системи образів, сюжету, композиції, та художніх засобів у їх єдності

Перевірка конспектів

История всемирной литературм в 9 томах. - М., 1994. История зарубежной литературм XIX века/ Под ред. Михальской Н.П. — М., 1991

10

«Ярмарок суєти» У.Теккерея — «роман без героя».

2

Історичний роман, його проблематика Поняття «роман без героя».

Самостійне вивчення теми

Простежити еволюцію реалізму і світогляду письменника в історичному романі, проблема «роману без героя».

Перевірка конспектів

История всемирной литературм в 9 томах. М., 1994. История зарубежной литературм XIX века/ Под ред. Михальской Н.П. — М., 1991

11

Європейська психологічна реалістична проза XIX ст.

4

Творчий метод пись- менників-реалістів, жанрове розмаїття, психологізм творів

Робота з критичними статтями

Дати загальну характеристику європейській психологічній реаліс тичній прозі XIX ст.

Усне опитування

История всемирной литературм в 9 томах. — М., 1994

12

Новаторський характер лірики У. Уїтмена. 36. «Листя трави»

4

Жанри лірики. Ідеї й образи поезії. Особливості творчого методу поета

Робота з віршами. Самостійне вивчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне опитування

История зарубежной литературм ХІХ в. / Под ред. Соловьевой Н.А. — М., 1991

 

Контрольні питання для самоконтролю

Тема 6—7

Назвіть і дайте загальну характеристику англійської літератури доби реалізму.

Яку складну еволюцію пройшов Ч.Діккенс протягом свого творчого життя?

Чому Ч.Діккенс у свої твори вводив сцени животіння і страждання бідняків, які опинилися на дні суспільного життя?

У яких романах письменника є відчутними автобіографічні мотиви? Охарактеризуйте один із таких романів.

Тема 8

Чому В.Теккерей стоїть в одному ряду із Ч.Діккенсом, але значно поступається славі сучасника?

Чому В.Теккерей назвав свій роман «Ярмарок суєти» «романом без героя»?

У чому проявилася майстерність Теккерея-романіста?

Тема 9

Визначте риси і назвіть представників течії трансценденталізму.

Коли Уолт Уїтмен прийшов у літературне життя Америки?

Ким стала для Уолта Уїтмена англійська письменниця Енн Гілкрайст?

Назвіть наскрізні теми і образи збірки Уїтмена «Листя трави».

Розкрийте образ ліричного героя у вірші «Пісня про себе».

IV. Рекомендована література

Тема 6—7

Вітушкіна Л.О. Віднайти світло в тунелі. Конспект уроку за романом Ч.Діккенса «Домбі і син». 10 кл. // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 10. — С. 26—28.

Гузь О. Система уроків за повістю Ч.Діккенса «Різдвяна пісня у прозі». 6 кл. // Зарубіжна література. — 2004. — № 42. — С. 10—20.

Моню О.І. «Душа не повинна бути замкнена». Урок за повістю Ч.Діккенса «Різдвяна пісня у прозі». 6 кл. // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2004. — № 5. — С. 22—23.

Носкоеа М Різдвяна пісня у прозі. Система уроків // Зарубіжна література. — 2003. — № 42. — С. 8—14.

Підлісна Г. Діккенс і його герої // Зарубіжна література. — 1998. — № 1. — С. 3.

Пронекевич О. Застосувати різні прийоми осягнення тексту (Матеріали до вивчення роману «Домбі і син») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 10 — С. 51—54.

Середюк Т.М. Ч.Діккенс «Різдвяна пісня у прозі»: у пошуках методичних варіантів. Система уроків // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2005. — № 11. — С. 45—50.

Сизько Г.Л. Ч.Діккенс «Різдвяна пісня у прозі». (Матеріали до підсумкового уроку). 6 кл. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 10. — С. 14—22.

Смирнова І. Заклик до єднання багатих і бідних («Різдвяна пісня у прозі») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 11. — С. 9—13.

Султанов Ю. Принцип добра (Художественньїй мир Ч. Диккенса) // Зарубіжна літературав середніх навчальних закладах України. — 2001. — № 9. — С. 51—56.

Тугушева М. Ч. Диккенс. Очерк жизни и творчества. — М., 1979.

Цвейг С. Діккенс — між Англією і дитинством // Зарубіжна література. — 1998. — № 1. — С. 6.

Ч. Діккенс // Все для вчителя. — 2002. — № 4 — С. 39.

Черненко М. Специфіка англійського реалізму у творчості Ч Діккенса // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 4 — С. 55—58.

Шахова К. Ч. Діккенс // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2004. — № 6—7. — С. 17—28.

Тема 8

Алексеев М.П. Из истории английской литературм. — М. — Л., 1960.

Аникин Г., Михальская М. История английской литературм. — М., 1985.

Ивашева В. Английские диалоги. — М., 1971.

Ивашева В. Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании. — М., 1974.

Ивашева В. Судьбьі английских писателей. — М., 1989.

Ивашева В. Теккерей-сатирик. — М., 1958.

История зарубежной литературм XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского и С.В.Тураева. — М, 1982.

История зарубежной литературм XX века. (1917 — 1945) / Под ред. З.Т. Гра- жданской. — М., 1987

История английской литературм. — Т.ІІ — Вмп. 1—2. — М., 1953—1955.

Тема 9

Засурский Я.Н. Американская литература XX века. — М., 1984.

История зарубежной литературм XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского и С.В.Тураева. — М., 1982.

История зарубежной литературм XX века (1917 — 1945) / Под ред. Т. Граж- данской. — М., 1987.

Литературная история Соединенньїх Штатов Америки. В 3-х т. — Т. 2. — М., 1978.

МК (модульний контроль)

Тема 6—9

Варіант 1

Прояви трансценденталізму в американській літературі.

Проаналізуйте роль образу Тайні Тіма у «Різдвяній пісні у прозі» Ч. Діккенса.

3. Виконати тестову роботу.

За жанром «Домбі і син» — це:

а)         сімейний роман;

б)         історичний роман;

в)         соціальний роман.

«Різдвяна пісня у прозі» Ч.Діккенса за жанром — це:

а)         казка;

б)         повість;

в)         роман.

Один із найважливіших елементів поезії пізнього Уїтмена:

а)         соціалізм;

б)         урбанізм;

в)         космогонізм.

Варіант 2

Визначте особливості стилю, казковий і детективний елемент у творах Діккенса. Еволюція Діккенса-романіста.

Розкрийте проблему позитивного героя у творчості В. Теккерея.

Виконати тестову роботу.

Тема роману Ч. Діккенса «Домбі і син»:

а)         історія сім'ї англійського буржуа;

б)         історія сімейної кризи як модель загального неблагополуччя світу, людського страждання;

в)         історія життя багатіїв і бідняків у Англії XIX ст.

Дух компаньйона Марлі попередив Скруджа про те:

а)         щоб він змінив своє життя і погляди, бо буде пізно;

б)         що Скрудж скоро помре;

в)         що його фірма збанкрутує.

Ключовим твором у збірці У.Уїтмена «Листя трави» є:

а)         «Пісня про себе»;

б)         «Я співаю про тіло електричне»;

в)         «Йдучи травою степовою».

Варіант 3

Реалізм В.Теккерея. Проблема героя. Авторська позиція, сатира і пародія у творчості Теккерея.

Проаналізуйте композиційно-стильові особливості романів Ч.Діккенса. Світогляд і система персонажів у ранніх творах.

Виконати тестову роботу.

Домбі ставився до Флоренс, як до:

а)         служниці;

б)         улюбленої дитини;

в)         фальшивої монети, яку не можна вкласти у справу.

Дух, що з'явився після Марлі:

а)         переніс Скруджа в майбутнє;

б)         повернув його в минуле;

в)         показав йому теперішнє.

III. «Листя трави» У.Уїтмеиа по праву можна назвати:

а)         «загальною історією нового часу»;

б)         «загальною біографією людини нового часу»;

в)         «загальним дослідженням нового часу».

Варіант 4

Простежте традицію та експеримент у романах В.Теккерея.

Ч.Діккенс назвав свою повість «Різдвяна пісня у прозі» і дав їй підзаголовок «Свят-вечірнє оповідання з привидами». Як ви розумієте цю назву? Поясніть, що означає слово «пісня» у даному випадку.

Виконати тестову роботу.

Едіт стала дружиною містера Домбі, тому що:

а)         він купив її за гроші у матері;

б)         вона закохалася в нього;

в)         вирішила розбагатіти.

Від Духа Теперішніх святок Скрудж дізнався про те, що скоро:

а)         збанкрутує;

б)         помре сам;

в)         помре син його помічника Боба.

Ліричний герой більшості поезій збірки «Листя трави» визначає себе відносно:

а)         природи;

б)         почуття кохання;

в)         стихій.

Варіант 5

Розкрийте еволюцію підходу Діккенса до зображення добра та зла. У чому полягає «вікторіанство» Діккенса? У чому він вивищується над своїм часом?

Поясніть поняття «верлібр». Якими причинами можна витлумачити звернення Уїтмена до цієї поетичної форми?

Виконати тестову роботу.

Перед смертю маленький Поль попросив:

а)         потурбуватися про долю Уолтера;

б)         добре ставитись до ФІлоренс;

в)         щоб містер Домбі взяв Річардса до себе на роботу знову.

Для Скруджа головним у житті було:

а)         слава;

б)         гроші;

в)         доброта.

Заради передання руху самого життя Уїтмен вводить:

а)         вільний вірш;

б)         вірш у прозі;

в)         вільний вірш і ритм.

Варіант 6

1. Охарактеризуйте своєрідність головних рис світогляду Діккенса: оптимізм, гумор, демократизм, «різдвяні настрої», християнство, гуманізм тощо. Яких змін вони зазнають протягом життя? Чим ви можете пояснити таку еволюцію?

Спробуйте описати програму радикальної перебудови Всесвіту, запропоновану Уїтменом у «пісні відкритого шляху».

Виконати тестову роботу.

Флоренс утекла з дому, тому що:

а)         батько непомірно пестив її, а їй це не подобалось;

б)         сумувала за Уолтером;

в)         батько жорстоко вдарив її.

Ебінізер Скрудж жив у:

а)         власному новому будинку;

б)         будинку племінника;

в)         старому будинку, який належав його компаньйону.

У.Теккерей до роману «Ярмарок суєти» вивів підзаголовок:

а)         роман про героя;

б)         роман без героя;

в)         роман героя.

Варіант 7

Розкрийте назву поетичної збірки У.Уїтмена «Листя трави». У чому полягає новаторство і своєрідність таланту поета?

Визначте, з якою метою Ч.Діккенс наводить інтер'єр контори і помешкання Скруджа у повісті «Різдвяна пісня у прозі». Про які риси характеру власника свідчить його помешкання?

Виконати тестову роботу.

Одна з основних рис містера Домбі:

а)         доброта;

б)         ніжність;

в)         гордість.

Привид Марлі мусив тягти за собою довгий ланцюг за те, що він:

а)         за життя цурався людей;

б)         не допомагав рідним;

в)         був жадібний.

На сторінках роману «Ярмарок суєти» розгортається широка панорама життя і моралі.

а)         Англії І пол. XIX ст.

б)         Англії II пол. XIX ст.

в)         Бельгії II пол. XVIII ст.

Варіант 8

Визначте провідні теми та мотиви творчості У.Уїтмена.

Спробуйте з'ясувати ставлення Ч.Діккенса до Скруджа — головного героя повісті «Різдвяна пісня у прозі» на початку твору і в кінці. Що допомагає нам відчути постійну присутність автора у повісті?

Виконати тестову роботу.

І. Наприкінці роману містер Домбі живе із Флоренс, тому що:

а)         розуміє свою помилку;

б)         не має іншого виходу, бо збанкрутів;

в)         хоче зруйнувати їй життя з Уолтером.

Велику роль у перевихованні Скруджа відіграв:

а)         племінник;

б)         товариш;

в)         привид компаньйона.

Основним двигуном сюжету в романі В.Теккерея «Ярмарок суєти» є образ:

а)         Емілії Седлі;

б)         Ребекки Шарп;

в)         Джордж Осборн.

Варіант 9

Подумайте над тим, як Ч. Діккенс у своїй творчості висловлює віру в можливість людини осягнути своє життя і переродитися. Наведіть приклади з творів письменника.

Поясніть поняття «вітменівський каталог». Охарактеризуйте цей художній прийом на прикладі «Пісні про себе».

Виконати тестову роботу.

«Домбі і син» — це назва:

а)         фірми;

б)         порту;

в)         корабля.

«Це була не людина, а кремінь. Так, він був холодним і твердим, як кремінь, і ще нікому жодного разу в житті не вдавалося запалити в його кам'яному серці хоча б іскру співчуття». Мова йде про:

а)         Марлі;

б)         Скруджа;

в)         племінника Скруджа.

Верткий розум, честолюбство, привітність і красота — ці риси притаманні герою роману В.Теккерея «Ярмарок суєти»:

а)         Ребеці Шарп;

б)         Емілії Седлі;

в)         міс Пінкертон.

Варіант 10

Простежте еволюцію світогляду Ч.Діккенса і добу вікторіанства. Домінанти образної системи письменника.

Охарактеризуйте основні риси ідеалу братства людей у творчості У.Уїтмена.

Виконати тестову роботу.

Уолтер з роману «Домбі і син» мріяв про:

а)         багатство;

б)         щасливий шлюб;

в)         море і подорожі.

Після знайомства з духами Скрудж став:

а)         ще жадібнішим;

б)         добрішим;

в)         красивішим.

Емілія Седлі виходить заміж за Джорджа Осборна:

а)         бо так захотіли батьки;

б)         не питаючись у батьків;

в)         проти волі батьків.

Модуль III. Література кінця XIX — початку XX ст.

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

 

І

Теоретичний матеріал:

 

 

 

 

(обсяг лекційного матеріалу — 14 годин)

 

 

 

 

Лекція 10. Шарль Бодлер — предтеча символізму. Життєвий шлях Ш.Бодлера. Новаторство поета. Збірка «Квіти зла» — вияв протиставлення Добра і Зла.

Символічний зміст поезій Ш. Бодлера

 

 

 

 

Лекція 11. Особливості розвитку літератури кінця XIX — початку XX століття. Історико-літературний процес кінця ХІХ-початку XX століття.

Поняття модернізму. Течії модернізму, характеристика їх.

Поняття авангардизму. Авангардистські течії у світовій літературі

 

 

 

 

Лекція 12—13. Естетична програма символізму. Символізм як літературна течія. Поль Верлен — «король» символізму. «Поетичне мистецтво» — віршований маніфест символізму. Картини сутінок буття, настрій задумливого суму — провідні мотиви верленівської поезії («Осіння пісня», «В серці і сльози і біль»). Своєрідність творчого розвитку Артюра Рембо. Настрій захопленості волею, сп'янілої насолоди життям, анархічного бунту проти дійсності — емоційне підґрунтя поезії Рембо («П'яний корабель», «Голосівки», «Моя циганерія»)

 

 

 

 

Лекція 14. Символізм у французькій літературі кінця XIX — початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство Стефана Малларме («Лебідь», «Дар поезії» та ін.). Життєвий шлях М.Метерлінка. Роль драматурга у становленні «нової драми». Символічний образ птаха у драмі-феєрії «Синій птах». Лекція 15—16. Гі де Мопассан — представник критичного реалізму Життєвий шлях письменника. Новелістика Гі де Мопассана: різновиди, ознаки, провідні теми: «Сімонів батько», «Мадемуазель Фіфі», «Могильниці», «Два товариші». Загальна характеристика романістики Гі де Мопассана

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 17. Натуралізм у французькій літературі. Е.Золя.

Течія «натуралізм», її характерні риси. Е.Золя — теоретик натуралізму в художній літературі.

Тематичне розмаїття романів Е.Золя: «Нана», «Черево Парижа», «Пастка»

 

Усне опитування

(3—5)

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

 

II

Практичні заняття:

 

 

 

 

 

(обсяг практичних занять — 4 години)

 

 

 

 

 

Практична № 9. Динамізм оповіді та психологізм у зображенні персонажів у новелі Гі де Мопассана «Пампушка»

Особливості композиції новели «Пампушка», провідна думка.

Причини від'їзду пасажирів з Руана в небезпечний час. Характеристика їх. Ставлення до них автора.

Образ Пампушки.

Характеристика прусського офіцера, його роль у новелі.

Завдання для підготовчого періоду:

Повторіть теоретичні відомості про іронію. Подумайте, чи можна диліжанс назвати символом? Що він символізує?

Занотуйте оцінку новели Андре Моруа в літературному портреті «Гі де Мопассан». Складіть чайнворди, кросворди, ЛС, літературні ігри та тести.

Практична № 10. Втілення принципів символістської драми у п'єсі М.Метерлінка «Синій птах». Концепція «театру мовчання» та її подальше переосмислення, створення «п'єси — бесіди душі». «Синій птах» — світла лірична феєрія про вищі цінності людського буття.

Символічний сенс сюжету пошуків Синього птаха та символістська картина світу в п'єсі. Проблеми людських можливостей пізнання царини Невідомого, справжніх і штучних радощів життя.

Образи Тільтіля та Мітіль — символ людства, що робить перші кроки в осягненні сенсу й гармонії буття.

Багатозначність образу Синього птаха. Завдання для підготовчого періоду:

Підберіть цитатний матеріал до образів Тільтіля та Метіль.

Визначте символічні образи п'єси. Схематично подайте шлях пошуків Синього птаха. Складіть тести, схеми, ребуси, кросворди, чайнворди

 

 

 

 

 

Практична № 11. Пошуки нових засад і форм зображення світу й відтворення людських почуттів у творчості Г.Аполлінера Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду; сутність його поетичної реформи. Характеристика збірки «Звіролов, або Почет Орфея» (1911).

Відтворення світосприйняття людини початку XX століття у збірці «Алкоголі. Вірші 1898 — 1913 років» (1913)

 

 

 

 

з/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

 

 

Візитна картка любовної лірики XX століття — «Міст Мірабо».

Цикл «Рейнські вірші». Звернення до образу Ло- релеї у однойменній поезії.

Ідея створення віршів у формі малюнків, що відбивали б основний зміст текстів, у збірці «Калі- грами. Вірші Миру та Війни». Найхарактерніші риси аполлінерівської поетики. Завдання для підготовчого періоду Визначте, які події життя Аполлінера позначилися на його творчості.

Чому Аполлінера називають реформатором французької поезії?

Поет не одразу винайшов назву для другої своєї поетичної збірки («Алкоголі»). Як проміжні варіанти фігурували такі заголовки: «Вітер Райну», «Революційний рік», «Водка». На чому кожний із них наголошував увагу читача? Чому, на вашу думку, остаточним варіантом стала саме назва «Алкоголі»?

Практична № 12. Відображення фізіологічних аспектів людського життя та його соціальної панорами у романі Е. Золя «Жерміналь» Течія натуралізму у французькій літературі XX століття.

Витоки творчості Е.Золя. Історія написання роману. Образи головних героїв. Трагедія кохання.

Трагічна доля французького народу. Завдання для підготовчого періоду

Які описи використовує Е.Золя і з якою метою? Поясніть назву роману.

 

контрольна

(9—15)

 

Усього по модульному циклу III

12—20

 

Усього по модульних циклах для встигаючих студентів

 

60—100

 

Усього з дисципліни максимальне значення рейтингових балів

 

(КБ) 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uj

III. Теми і завдання для СРС

з/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Види навч. завдань

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

13

Тема франко-пруської війни у новелах Гі де Мопассана: «Мадемуазель Фіфі», «Тітка Со- важ», «Два приятелі»

4

Стислість, образна насиченість, мовне багатство, динамізм і драматизм оповіді

Вивчення теми і розробка конспекту

Визначити сюжетну оригінальність і довершеність, тематичне розмаїття, виразність психологічних характеристик персонажів

Усна бесіда за змістом прочитаного

История всемирной литературм в 9 томах. — М, 1994. История зарубежной литературьі XIX века/ Под ред. Михальской Н.П. —М, 1991

14

Європейська психологічна реалістична проза XIX ст.

4

Творчий метод письменників- реалістів, жанрове розмаїття, психологізм творів

Робота з критичними статтями

Дати загальну характеристику європейській психологічній реалістичній прозі XIX ст.

Усне опитування

История всемирной литературьі в 9 томах. — М., 1994

15

Пристрасні пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування — стрижень збірки Ш.Бодлера «Квіти зла»

2

Поняття про романтизм, символізм, його естетичні засади. Ліричний герой

Самостійне вивчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне опитування

История всемирной литературьі в 9 томах. — М., 1994. История зарубежной литературм XIX века/ Под ред. Михальской Н.П. — М., 1991

16

Натуралістичне змалювання життя шахтарів у творчому доробку Е.Золя «Жерміналь»

2

Поняття про натуралізм, творчий метод письменника

Самостійне вивчення теми

Проаналізувати характер оповіді у романі, визначити головні мотиви творчості

Усне опитування

Всесвітня література та культура. — 2000. — № 5, 7. Всесвітня література та культура."— 2001. — № 5. Всесвітня література. 2001. — №6. - С. 41.

 

Контрольні питання для самоконтролю

Тема 10

Чому Ш.Бодлера прийнято вважати предтечею символізму?

Розкрийте історію задуму та створення збірки «Квіти зла».

Чи є назва збірки символічною? Що вона символізує?

Чому збірка «Квіти зла» вважається цілісним твором? У чому це проявляється?

У чому розкривається новаторство поета?

Тема 11

Яким чином література на межі XIX—XX століть тісно пов'язана з усіма пе- рипетіями свого часу?

Назвіть найбільш прикметні чинники літературного розвитку у першій половині XX ст.?

Дайте загальну характеристику модерністської літератури.

Які течії і напрями належать до авангардистських? Дайте їх загальну характеристику.

Тема 12—13

Дайте визначення символізму як літературної течії.

Чому саме П.Верлен був обраний «королем» символістів?

Яка поезія П.Верлена стала віршованим маніфестом символістів?

У чому полягала концепція «ясновидіння» А.Рембо? В яких поезіях вона якнайкраще виражена?

Що стало емоційним підґрунтям поезії А.Рембо? Наведіть приклади.

Тема 14

У чому розкривається новаторство С.Малларме?

Простежте етапи становлення драматургії М.Метерлінка. Дайте їх загальну характеристику.

Розкрийте ознаки та особливості «театру смерті» М.Метерлінка.

Яка філософія «театру надії» драматурга?

Тема 15—16

Хто із французьких письменників став літературним учителем і опікуном Гі де Мопассана?

Який тип новели розробив у своїй творчості Гі де Мопассан?

Розкрийте провідні теми творчості новеліста.

У чому полягає новизна і майстерність новелістики письменника?

Тема 17

Розкрийте, у чому відмінність натуралізму від реалізму.

Е.Золя — теоретик натуралізму. Розкрийте положення його теорії.

Хто у французькій літературі став «літературним батьком» Еміля Золя?

Що стало поштовхом до створення письменником епопеї «Ругон—Маккари»?

— XX вв. — , статьи, зссе.

Який роман Еміля Золя став найвищим виявом теорії натуралізму?

Рекомендована література

Тема 10

Зарубежная зстетика и теория литературм XIX—XX вв. Трактати, статьи, зс- се. — М., 1987.

История зарубежной литературм XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского и С.В.Тураева. — М, 1982.

История французской литературм. — Т. II. — М., 1963.

Литературнме манифестм французских реалистов. — Л., 1935.

Черневич М.Н. и др. История французской литературм. — М., 1965.

Тема 11

Жанровме разновидности романа в зарубежной литературе XIX К., 1985.

Зарубежная зстетика и теория литературм XIX—XX вв. Трактатм

М., 1987.

История итальянской литературм XIX—XX веков. — М., 1990.

История немецкой литературм. В 5-ти т. — Т.З. — М., 1966.

История французской литературм. — Т. II. — М., 1963.

Плавскин З.Ж. Испанская литература XIX — XX веков. М., 1982

Тема 12—13

Зарубежная зстетика и теория литературм XIX—XX вв. Трактатм, статьи, зссе.

М., 1987.

История зарубежной литературм XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского и С.В.Тураева. — М, 1982.

История французской литературм. — Т. II. — М., 1963.

Литературнме манифестм французских реалистов. — Л., 1935.

Черневич М.Н. и др. История французской литературм. — М., 1965

Тема 14

Грабоеський А.В. «Людина — найвище божество». До уроку за феєрією М.Метерлінка «Синій птах». 10 клас // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 2004. — № 3. — С. 39—42.

Назарець В.Н., Васильєв Є.М., Пелех Ю.В. «Візитна картка» М.Метерлінка // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. — 2006.

№ 1. — С. 25—27.

Рогозинський В. Якого ж кольору метерлінківський птах? // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. — 2006. — № 1. — С. 28.

4. Шкурко О. Услід за птахом щастя. Вивчення п'єси феєрії М.Метерлінка «Синій птах». 10 кл. // Зарубіжна література. — 2006. — № 13. — С. 17—22.

Тема 15—16

Гладишев В.В. Епістолярна спадщина як контекст. (Гюстав Флобер про Гі де Мопассана) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2000. — № 11. — С. 40—41.

Градоеський А.В. Сповідь двох жуїрів. «Любий друг» Мопассана і «Місто» Підмогильного. 10 кл. // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. — 1999. — № 3. — С. 16—19.

Данилин Ю.И. Жизнь и творчество Мопассана. — М., 1968.

Калитина Н.Г., Гюстав Курбе. Очерк жизни и творчества Мопассана. — М., 1981.

Пащенко В.І. Гі де Мопассан. Нарис життя і творчості. — К., 1986.

Ревнивцев О.В. Психологічний аналіз як засіб вивчення художнього твору (на прикладі фрагментів уроків за творчістю Гі де Мопассана, П.Меріме, І.Крилова, Ф.Тютчева) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 12. — С. 33—35.

Франс А. Гі де Мопассан та французькі оповідачі // Зарубіжна література. — 1998. — № 6. — С. 4.

Тема 17

Кучборская Е.П. Змиль Золя — литературньїй критик: К истории реалистиче- ского романа во Франции XIX в. — М., 1978.

Кучборская Е.П. Реализм Змиля Золя. — Москва, 1973.

Пузиков А.И. Портрети французских писателей. Жизнь Золя. — М., 1981.

Удовиченко Л.М. Вивчення образу-персонажа у національному та загальному вимірах. На матеріалі творчості Е.Золя та І.Франка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2005. — № 6. — С. 42—45.

МК (Модульний контроль)

Тема 10—17

Варіант 1

З'ясуйте, яке значення для розвитку символізму мала творчість Ш.Бодлера.

Простежте за втіленням принципів символізму в поезії А.Рембо «Голосівки».

Поясніть асоціативний характер поезії.

Виконати тестову роботу.

Трагічну несумісність дійсності та ідеалу показано у збірці:

а)         У.Уїтмена «Листя трави»;

б)         Ш.Бодлера «Квіти зла»;

в)         Ф. Тютчева «Вірші, надіслані з Німеччини».

Поезію П.Верлена «Поетичне мистецтво» називають:

а) твором — маніфестом;

б)         програмовим твором;

в)         твором — пророцтвом.

III. Художньо-стильовий напрям, що виник на зламі XIX — XX ст., представники якого своїм основним завданням вважали витончене відтворення особистих вражень і спостережень:

а)         імпресіонізм;

б)         експресіонізм;

в)         символізм.

Варіант 2

Визначте особливість трактування назви, тему та ідейне спрямування роману Гі де Мопассана «Життя».

Визначте, чому у своїй поезії Гійом Аполлінер уникав розділових знаків. Розкрийте вплив Першої світової війни на творчість поета.

Виконати тестову роботу.

З останньої третини XIX ст. в європейській, і насамперед у французькій, літературі поряд з реалістичним утверджується новий літературний напрям. Він постав як логічне продовження і водночас заперечення основних принципів реалістичного відображення життя. Це:

а)         Експресіонізм;

б)         Натуралізм;

в)         Імпресіонізм.

Поезія Ш.Бодлера, яка ґрунтується на протиставленні поета і юрби:

а)         «Лебідь»;

б)         «Альбатрос»;

в)         «Сплін».

Блукання ліричного героя у бурхливому морі життя є темою вірша:

а)         П.Верлена «Поетичне мистецтво»;

б)         А.Рембо «П'яний корабель»;

в)         А.Рембо «Голосівки».

Варіант 3

Доведіть новаторський характер драматургії Моріса Метерлінка, визначте основні положення його «театру смерті».

Назвіть поетичні збірки Гійома Аполлінера й окресліть їхні провідні мотиви.

Виконати тестову роботу.

Його вважають визнаним майстром імпресіонізму, однак він став і зачинателем символізму у французькій поезії, хоча постійно заперечував свій зв'язок із символістами. Своєю творчістю він визначив подальший розвиток лірики не тільки Франції, а й усієї Європи. У постаті письменника А.Франс убачав «найбільш оригінального, грішного, містичного, найбільш натхненного і справжнього серед сучасних поетів»:

а)         А.Рембо;

б)         П.Верлен;

в)         Ш. Бодлер.

«Голосівки» А.Рембо — це:

а)         поезія мислення;

б)         поезія пошуку;

в)         поезія почуттів.

III. Видана підпільно збірка Ш.Бодлера, до якої увійшли «заборонені» твори, вилучені зі збірки «Квіти зла»:

а)«Заборона»;

б)         «Уламки»;

в)         «Вибране».

Варіант 4

Висвітліть авангардистські та модерністські тенденції в поезії кін. XIX — поч. XX ст.

Розкрийте символіку образів голубки, водограю та сонця у вірші Гійома Аполлінера «Зарізана голубка і водограй».

Виконати тестову роботу.

Його вважають головним ідеологом символізму та засновником «інтелектуального» його відгалуження, адже на відміну, скажімо, від інших поетів, творчість яких ґрунтувалася на уявленні про спонтанне ірраціональне «осяяння», він обстоював інтелектуалізм та продуманість вірша:

а)         А.Рембо;

б)         С.Малларме;

в)         П.Верлен.

Прагнення до ідеалу — на першому плані поезій:

а)         А.Фета;

б)         П.Верлена;

в)         Ш.Бодлера.

Художньо-стильовий напрям останньої чверті XIX ст., в основі якого лежить відображення «точної фотографії» дійсності:

а)         натуралізм;

б)         символізм;

в)         реалізм.

Варіант 5

Дайте визначення поняття «символізм». Доведіть, що поезію А.Рембо можна вважати символічною.

Розкрийте проблему співвідношення краси та зла у поезіях Ш.Бодлера.

Виконати тестову роботу.

На думку дослідників, лебідь у однойменній поезії С.Малларме є символічним образом поета. У творчості якого поета образ поета також є символічним?

а)         Ш. Бодлер;

б)         У.Уїтмен;

в)         А.Рембо.

Волоцюгою, що виривається у світ, руйнуючи стереотипи, прославляючи свободу в політиці, побуті, уяві є улюблений герой:

а)         А. Рембо;

б)         П. Верлена;

в)         С.Малларме.

Художньо-стильовий напрям кін. XIX—поч. XX ст., головною метою якого є пошук прихованої краси світ, — це:

а) натуралізм;

б)         символізм;

в)         реалізм.

Варіант 6

Натуралізм як літературний напрям на європейському тлі.

Дослідіть символічні образи у вірші А.Рембо «П'яний корабель».

Виконати тестову роботу.

М.Метерлінк був засновником театру:

а)         «театру мочання»;

б)         «епічного театру»;

в)         «аналітичного театру».

Словами «Найперше — музика у слові» розпочинається поезія П.Верлена:

а)         «Осіння пісня»;

б)         «Поетичне мистецтво»;

в)         «Сентиментальна прогулянка».

Поетичний троп, що ґрунтується на умовному означенні якогось явища чи поняття через інше на підставі подібності, — це:

а)         символ;

б)         алегорія;

в)         гіпербола.

Варіант 7

Розкрийте задум і композицію циклу Е. Золя «Ругон — Маккари».

Зробіть ідейно-художній аналіз поезії П. Верлена «Сентиментальна прогулянка».

Виконати тестову роботу.

Поет, творчість якого названа критиками «поезією ясновидіння»:

а)         А.Рембо;

б)         П.Верлен;

в)         С.Малларме.

За «аморальність і реалізм» у 1857 р. було засуджено збірку:

а)         У.Уїтмена «Листя трави»;

б)         Ф.Тютчева « Вірші, надіслані з Німеччини»;

в)         Ш.Бодлера «Квіти зла».

Усі кризові явища в царині культури кін. XIX — поч.. XX ст. позначає поняття:

а)         авангардизм;

б)         декаданс;

в)         футуризм.

Варіант 8

Дослідіть морально-етичну проблематику творчості Гі де Мопассана.

Доведіть, або спростуйте твердження про те, що «Поетичне мистецтво» Поля Верлена — це віршований маніфест символізму.

Виконати тестову роботу.

І. Роман Гі де Мопассана, у якому розповідається про чоловіка, який досяг успіхів у кар'єрі завдяки особливому ставленню до жінок:

а)         «Життя»;

б)         «Жіноче щастя»;

в)         «Любий друг».

Релігійні настрої П.Верлена позначилися на поезіях, що увійшли до збірки:

а)         «Сатурнічні поезії»;

б)         «Мудрість»;

в)         «Вишукані свята».

Імпресіонізм та символізм — це течії:

а)         романтизму;

б)         реалізму;

в)         модернізму.

Варіант 9

Проаналізуйте символістські риси та імпресіонізм поезії П.Верлена.

Розкрийте ідейно-художній задум автора у вірші Ш.Бодлера «Альбатрос».

Виконати тестову роботу.

До періоду авангардизму не належить:

а)         експресіонізм;

б)         сюрреалізм;

в)         символізм.

«А — чорне, біле Е, червоне І, зелене У» — так починається поезія:

а)         П.Верлена «Сентиментальна»;

б)         А.Рембо «Голосівки»;

в)         А.Рембо «П'яний корабель».

Любов до «маленької» людини Гі де Мопассан показав у новелі:

а)         «Могильниці»;

б)         «Пампушка»;

в)         «Мадемуазель Фіфі».

Варіант 10

Настанова на «поетичне ясновидіння» у творчості А.Рембо.

Дослідіть особливості поетичної мови С.Малларме.

Виконати тестову роботу.

Розташуйте у хронологічній послідовності етапи модернізму:

а)         авангардизм, декаданс, сюрреалізм, модернізм;

б)         власне модернізм, декаданс, постмодернізм;

в)         декаданс, власне модернізм, авангардизм, постмодернізм.

Перші літературні спроби П.Верлена помітно позначилися естетикою митців:

а)         поетичної групи «парнас»;

б)         школи «чистого мистецтва»;

в)         «реалістичної школи».

Г.Аполлінер порушує тему війни і миру в поетичній збірці:

а)         «Алкоголі»;

б)         «Бестіарій, або Кортеж Орфея»;

в)         «Каліграми».

Призначення рейтингових балів

Оцінювання з дисципліни здійснюється за КІ > = 40К бальною шкалою, тобто загальний обсяг оцінювання становить: 40 х 2, 5 = 100 балів. «відмінно» — 90—100 балів; «добре» — 75—89 балів;

«задовільно» — 60—74 бали; «незадовільно» — менше 60 балів. Розподіл рейтингових ,алів дисципліни за модулями:

Модуль

Теоретичний матеріал

Практичні роботи

Підсумкова рейтингова оцінка

Оцінка

Бали

Оцінка

Бали

Оцінка

Бали

/

5

70—75

5

20—25

5

90—100

 

4

60—70

4

15—19

4

75—89

RK = 100

3

50—60

3

10—14

3

60—74

 

2

до 50

2

до 10

2

До 60

Якщо модульний контроль проводиться шляхом тестування за тестовими завданнями, то тестування оцінюється:

N, /N2-100%, де М — число вірних відповідей, N2 — загальне число питань. 90— 100 % правильних відповідей — «відмінно»; 75—89 % правильних відповідей — «добре»; 60—74 % правильних відповідей — «задовільно»; 59 % та менше — «незадовільно».

Від складання підсумкової атестації звільняються студенти, які за підсумками поточного контролю отримали оцінку «задовільно», тобто отримали не менше 0,6 КБ рейтингових балів.

Перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється у випадку відсутності на контрольному заході з поважної причини, чи отримання незадовільної оцінки протягом атестаційного тижня.

При повторному контролі знань до шкали оцінювання вводиться поправочний коефіцієнт 1,05. Тобто, наприклад, для отримання оцінки «добре» потрібно отримати 79—95 балів при письмовому контролі або дати 79—95% правильних відповідей при тестуванні.

Студент, що має право на звільнення від підсумкової атестації, може підвищити свій рейтинг з дисципліни (К.Б) шляхом участі в ній, при цьому незалежно від результатів підсумкової атестації оцінка з дисципліни не може бути нижчою, ніж визначена за отриманими рейтинговими балами.

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни (зі знаком «+») нараховуються:

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;

за виконання завдань підвищеної складності або підготовку аналітичних оглядів;

за тематикою навчальної дисципліни;

за написання та публікацію наукової роботи (стаття у фаховому журналі або матеріали чи тези доповідей на конференції);

за участь у предметній олімпіаді чи конкурсі.

При нарахуванні заохочувальних балів провідний викладач (лектор) має право звільнити студента від виконання практичних (індивідуальних) завдань, що містяться у навчальній програмі.

 

чP*jfU IV

ДОДАТКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ

IV.1. Додаткові навчальні матеріали

Розділ І. Романтизм у літературі І пол. XIX ст.

 

Й         *

2          о

w         ft

5Я       р

S         "

Незавершеність, фраіментарність дії та образів

 

З ближєння епох, народів, культур

Барвистість мови

о          к

ч          «

2          8

Й         L_|

s:         о

<U       о,

н          EJ