ТЕМА 10. Сюрреалізм — одна із найзначніших авангардистських течій у французькій і світовій літературі

«Маніфест сюрреалізму» А.Бретона. Переорієнтація поезії на «глибинні психічні механізми», на «надреальність», що відкривається у підсвідомому. «Автоматичне письмо» як засіб «реального функціонування думки» і вивільнення її від контролю розуму. Спонтанність і несподіваність образів, що виринають із підсвідомого. Поль Елюар один із провідних поетів французького сюрреалізму. Еволюція творчості митця. Ліричний характер його сюрреалістичної поезії. Лірика Елюара періоду Опору («Свобода»). Аналіз поезій «Мова», «Земля вся синя», «Ми є».

література

Богословский В.Н., Гражданская З.Т. История зарубежной литературьі 1917—1943 гг. — М., 1969

ІІІ. 4. Коригуючі матеріали:

тести, орієнтовні запитання для заліку та іспиту

Питання до заліку з історії зарубіжної літератури І пол. XIX ст. (Романтизм)

Історичні передумови виникнення романтизму.

Різноманітні течії романтизму.

Характерні риси романтизму.

Романтизм як художній метод XIX ст.

Романтизм як художній напрямок XIX ст.

Життя і творчість В.Скотта. Створення жанру історичного роману.

Характеристика творчості Жорж Санд.

Життєвий і творчий шлях Жорж Санд.

Історія написання роману В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Композиційна роль Собору в романі В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Антиклерикальна ідея роману В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Образ Квазімодо ( за романом В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»).

Образ Есмеральди ( за романом В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»).

Характеристика творчості Гофмана.

Життєвий і творчий шлях Гофмана.

Натаніель Готорн і його час.

Зіставлення сюжетно-композиційного плану міфу про Мідаса і казки Готорна «Золото царя Мідаса». Ідея казки.

Характеристика творчості В.Гюго.

Життєвий і творчий шлях В.Гюго.

Байрон і Україна.

Втілення найкращих рис нар