Тема 8. Алегоричність і паралелізм у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник» : Історія зарубіжної літератури 20 століття : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 8. Алегоричність і паралелізм у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник»

Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели «Маріо і чарівник». Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції тоталітарних режимів свідомістю людей). Поняття «тоталітаризм». Віра письменника в здатність особистості до збереження свого «я». Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.

Література

Ж. Всесвітня література та культура. — 2002. — № 3. — С. 31— 34.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 6. — С. 11—13.

Ж. Всесвітня література. — 1998. — № 11. — С. 31—43.

Ж. Зарубіжна література. — 1998. — № 7.

Затонский Д. Волшебньїе горьі Томаса Манна // Литературное обозрение. — 1975. — № 6.

Мігальчинська В. М. Музика таланту Т. Манна // ЗЛ. — 2002. — № 11. — С. 61—62.

СучкоеБ. Ликивремени. — М., 1969.

ФедоровА. А. Томас Манн. Время шедевров. — М., 1981.

Ященко Є. Велич Томаса Манна // Всесвіт — 1992. — № 5—6.