Тема 15. Жанр роману-антиутопії у контексті літератури XX століття : Історія зарубіжної літератури 20 століття : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 15. Жанр роману-антиутопії у контексті літератури XX століття

Визначення поняття «утопія» та «антиутопія», їх витоки, художня своєрідність та представники. Роль і місце творів-антиутопій у світовій літературі, причини їх виникнення. Розвиток жанру в українській літературі, представники та їхні твори.

Література

Давидова Т. Евгений Замятин. — М., 1991.

Зверев А. «Когда пробьет последний час природи...» // Вопросьі литературм. — 1989. — № 1.

Николенко О. Евгений Замятин и его роман «Мьі». — Харьков, 1995.