Тема 16. Постмодернізм у літературі другої половини XX століття, його естетична парадигма

магниевый скраб beletage

Визначення поняття «постмодернізм» як одного з найвизначніших напрямів мистецтва кінця XX століття, його хронологічні межі, причини виникнення. Особливості та художня своєрідність літератури постмодернізму (інтертекстуальність, все- охоплюючий іронізм, гра з текстом і читачем, нелінійне письмо як атрибут літератури постмодернізму, перенесення дії у віддалені історичні епохи тощо). Найвідоміші представники та їхні твори.

Література

Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

Ж. Слово і час. 2002. — № 6. — С. 16—22.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.