Тема 25. Реальність і вигадка в оповіданні Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами»

магниевый скраб beletage

Визначення поняття «магічний реалізм», риси магічного реалізму в оповіданні. Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми. Елементи фантастичного у творі, своєрідність образу янгола, його безпорадність і терпимість до людей, спорідненість з людською природою. Реалістичні картини зображення людського суспільства, у якому немає місця янголам. Зрощення фантастичних елементів з побутовими деталями — характерна ознака художнього світу у творі.

Література

Земсков В. Маркес. — М., 1986.

Маркес Г. Г. Стариган з крилами // Всесвітня література. — 1998. — № 12.

ПокальчукЮ. Латиноамериканський роман. — К., 1980.

Ромащенко Л. Крила як символ духовного злету людини // Там же.

Ж. Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 23.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 19.

3.4. Коригуючі матеріали: тести, орієнтовні питання до екзамену

Орієнтовні питання до екзамену

Теоретичні питання

Напрямок символізму в літературі XX століття. Його характерні риси.

Загальна характеристика творчості французьких поетів-символістів.

Філософія екзистенціалізму у французькій літературі XX століття.

Життєвий і творчий шлях Антуана де Сент-Екзюпері.

«Епічний» театр Б. Брехта, його характеристика.

Т. Манн — засновник інтелектуальної прози.

Б. Шоу — видатний англійський письменник, творець нової драми-дискусії.

Загальна характеристика творчості Ф. Кафки.

Художній метод та літературна діяльність Е. Хемінгуея.

Психологічне есе Дж. Джойса «Джакомо», загальна характеристика. Метод «потоку свідомості».

Трагедія Другої світової війни у зарубіжній літературі (Г. Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»)

Тема «втраченого покоління» у романах Е. М. Ремарка.

Естетичні погляди О. Уайльда.

«Ляльковий дім» Г. Ібсена — соціально-психологічна драма.

Життя і творчість Дж. Лондона.

Особливості новелістики О'Генрі.

КГамсун — засновник психологічного роману у норвезькій літературі.

Філософсько-етичні та моральні проблеми роману О. Вайльда «Портрет Доріана Грея».

Тема «бездуховного мистецтва» у новелі Т. Манна «Смерть у Венеції»

Філософська казка-притча «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері.

Міфологічний підтекст п'єси Б. Шоу «Пігмаліон», її проблематика.

Історія створення, тематика, проблематика роману А. Камю «Чума»

Практичні завдання

Порівняйте форми та ознаки драматичного («аристотелівського») та «епічного» театру Б. Брехта. В чому полягає їх своєрідність?

Розкрийте значення поняття «втрачене покоління». Хто з представників літератури XX століття показав його у своїх творах?

Дайте визначення поняття «парадокс». Наведіть приклади парадоксів із п'єси Б. Шоу «Пігмаліон».

Поясніть алегоричність назви новели Т. Манна «Смерть у Венеції», окресліть її конфлікт і діалектику переживань героя.

Простежте етапи впізнання героєм рідної школи (за оповіданням Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа.»).

Поясніть назву твору Дж. Джойса «Джакомо». Яка відмінність між автором та його ліричним героєм? У чому вони схожі?

Поясніть символічність назви роману А. Камю «Чума».

Дайте визначення поняття «лейтмотив», простежте розвиток лейтмотивів у повісті-притчі «Старий і море» Е. Хемінгуея.

«Тільки люди, яких зрадила однакова недуга, розуміють одне одного». Що розуміє Кафка під «недугою»? Поясніть це на прикладі оповідання «Перевтілення».

Простежте розвиток стосунків Його та її в психологічному есе Дж. Джойса «Джакомо».

Доведіть, що «Матінка Кураж та її діти» Б. Брехта — зразок нового «епічного» театру.

Подумайте, чому головних героїв роману Е. М. Ремарка «Три товариші» відносять до «втраченого покоління».

Охарактеризуйте образ Густава фон Ашенбаха (новела «Смерть у Венеції» Т. Манна)

Поясніть алегоричність назви роману «Пан» К. Гамсуна.

Дайте визначення поняття «підтекст». Який підтекст міститься у філософській повісті Е. Хемінгуея «Старий і море»?

Виділіть основні риси новелістики О'Генрі.

Поясніть назву оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа...».

Порівняйте головних героїв роману «Пан» К Гамсуна та повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського (Глан та Іван Палійчук).

Прочитайте напам'ять поезію Б. Брехта «Слабкість».

Визначте риси інтелектуального роману у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».

Прочитайте напам'ять поезію представників XX століття (за вибором).

Дайте визначення поняття «новела». Виділіть основні риси новели XX століття.

Розкрийте значення поняття «психологічне есе» (на прикладі творчості Дж. Джойса).

Творчі завдання

Подумайте, чому саме дитина постає у центрі казки-притчі А. де Сент- Екзюпері «Маленький принц».

«Коли руйнуються любовні стосунки — руйнується світ», — поясніть цей вислів К. Гамсуна на прикладі його творів.

Е. Хемінгуей говорив: «Людину можна знищити, але її неможливо перемогти». Поясніть цей вислів на прикладі повісті-притчі «Старий і море».

Подумайте, чому героїв роману «Три товариші» відносять до людей «втраченого покоління».

Подумайте, що споріднює Б. Шоу з античним міфом і що відрізняє.

Доведіть, що «Старий і море» Е. Хемінгуея — філософська повість.

Порівняйте професора Хіггінса і Піккерінга з п'єси Б. Шоу «Пігмаліон». Чим вони схожі і чим різняться?

Подумайте, з якою метою Ф. Кафка використовує прийом «перевтілення» в однойменному оповіданні.

«Людина у світі — маленька комаха». Поясніть цей вислів Ф. Кафки на прикладі його оповідання «Перевтілення».

Подумайте, які жіночі образи можна вважати трагічними у літературі XX століття.

Подумайте, в чому символічність назви новели «Останній листок» О'Генрі.

Порівняйте жіночі образи в романі «Пан» К. Гамсуна.

Подумайте, в чому спорідненість міфічного Пана і головного героя роману К. Гамсуна Томаса Глана.

Подумайте, в чому полягає заслуга Г. Ібсена?

Подумайте, в чому полягає заслуга Дж. Джойса?

Подумайте, чи можна вважати Томаса Глана слабкою людиною. Відповідь обґрунтуйте.

Подумайте, чи можна вважати старого Сантьяго сильною людиною. Відповідь обґрунтуйте.

Подумайте, в чому трагізм Грегора Замзи. Відповідь обґрунтуйте.

Подумайте, в чому трагізм Елізи Дуліттл з п'єси «Пігмаліон» Б. Шоу.

Подумайте, в чому полягає заслуга Е. Хемінгуея?

Порівняйте образи Жана Тарру та Раймона Рамбера з роману А. Камю «Чума». Чим вони схожі і чим різняться?

Подумайте, що сталося б з Норою, якби вона не залишила рідного дому.

Подумайте, з якою метою Ф. Кафка використовує прийом «перевтілення» в однойменному оповіданні.

Тести 3-х рівнів

Головна тема роману Ромена Роллана «Жан Крістоф»:

мистецтво і доля митця;

Б) доля художника у буржуазному суспільстві;

доля «маленької людини».

Назва роману Ромена Роллана «Зачарована душа» символічно розкриває образ:

Сільвії Рів'єр; Б) Анкет Рів'єр;

Рауля Рів'єр.

Головний герой повісті Ромена Роллана «Кола Брюньйон»:

майстер по виготовленню скла; Б) майстер гри на віолончелі;

майстер різьби по дереву.

«Чим більше я маю, тим більше я собою являю», — ця фраза належить головному герою твору Ромена Роллана:

роману «Жан Крістоф» Б) повісті «Кола Брюньйон»

«Планета людей» склада-

роману «Зачарована душа»

5. Філософський роман ється зі:

вступу і 6 розділів; Б) вступу і 7 розділів;

вступу і 8 розділів.чА. де Сент-Екзюпері

Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей» присвячений:

Леону Верту; Б) Анрі Верту;

Анрі Гійоме.

Маленький принц відвідав:

6 планет; Б)7 планет;

8 планет.

Людина з точки зору представників літератури екзистенціалізму — це:

«лялька у руках буржуазної дійсності»; Б) табула раса (чиста дошка);

істота, таврована першородним гріхом, приречена.

Ідейний смисл повісті А. Камю «Сторонній» полягає в тому, що:

головний герой усього боїться і тому тримається осторонь; Б) головний герой вагається приймати рішення, він самотній;

головний герой чужий суспільству, у якому живе.

Головний герой повісті А. Камю «Сторонній»:

комівояжер Мерсо; Б) службовець Тарру;

службовець Мерсо.

Повість А. Камю «Сторонній» поділяється на:

2 частини; Б) 3 частини;

4 частини.

«Єдине, що мені важливо, це бути людиною» — ця фраза стала смислом життя героя роману А. Камю «Чума»:

Тарру; Б) Ріє;

Рамбер.

Роман А.Камю «Чума» вийшов у світу:

1946 році; Б) 1947 році;

1948 році.

Фабула роману «Чума» збігається з:

алегоричним планом сюжету; Б) реалістичним планом сюжету;

символічним планом сюжету.

До якого героя звернутий один із найвидатніших поетичних циклів P. М. Рільке:

до Тезея; Б) до Персея;

до Орфея.

Конкретно-історичним тлом у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник» виступає:

Радянський Союз часів Сталіна; Б) Італія часів Беніто Муссоліні;

Німеччина часів Гітлера.

«Чарівник» Чіппола (за новелою Т. Манна «Маріо і чарівник») був:

ілюзіоністом-гіпнотизером; Б) астрологом;

психіатром.

Провідною темою творчості Г. Белля є:

знеособлення;

морального вибору людини.

Яка п'єса Б. Брехта розкриває проблему моралі вченого, його відповідальності за наслідки відкриття:

«Матінка Кураж та її діти»; Б) «Життя Галілея»;

«Кар'єра Альберто Уї, якої могло б не бути».

Провідною темою творчості Пауля Целана стала:

тема батьківщини; Б) тема матері;

тема голокосту.

З яким кольором асоціюється «молоко світання» у поезії П. Целана «Фуга смерті»:

сірого; Б)чорного;

золотистого.

Дія п'єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» відбувається:

у часи II Світової війни; Б) у часи 30-літньої війни;

у часи І Світової війни.

Термін «втрачена генерація» ввів у літературу:

Е. М. Ремарк; Б) Г. Белль;

Е. Хемінгуей.

Життя якого письменника пов'язане з Україною:

П. Целан;

Е. Хемінгуея;

Хто з письменників не хотів оприлюднювати свої творіння:

Ф. Кафка; Б) П. Целан;

Г. Белль.

У першій дії п'єси «Пігмаліон» Б. Шоу називає свою героїню:

Елізою;

Б) квіткаркою;

дівчиною.

Другого дня Еліза приїхала до професора фонетики, заявивши: «Бажаю стати..»:

герцогинею;

прислугою.

Еліза жалкує за своїм минулим і каже, що тепер, «незважаючи на гарну одіж», вона почуває себе:

такою ж квіткаркою, як і раніше; Б) освіченою та вихованою людиною;

рабинею.

Хто із письменників не був лауреатом Нобелівської премії:

Б. Шоу;

Б) Дж. Джойс;

О. Уайльд.

Автор фрази «До мистецтва я ставлюся, як до найвищої діяльності життя; життя я вважав одним із проявів творчості»:

В. Голдінг Б) О. Уайльд;

Б. Шоу.

Довгий час вважали «несценічною», (такою, що написана для читання) п'єсу:

О. Уайльда «Саломея» Б) Б. Шоу «Пігмаліон»;

Б. Шоу «Будинки вдівця».

Композиція психологічного есе Дж. Джойса:

чітка;

Б) порушена;

фрагментарна.

Провідною у поетичних творах Т. С. Еліота стала тема:

природи;

Б) стану сучасної йому цивілізації;

кохання.

Ініціатором усіх «цивілізованих» починань на острові у романі В. Голді- нга «Володар мух» був:

Саймон; Б) Джек;

Роха.

Герої роману В. Голдінга «Володар мух», потрапивши на острів і проживши там певний час:

почали деградувати; Б) духовно піднялися;

загартувалися і змужніли.

Роман В. Холдінга «Володар мух» має ознаки жанру:

соціального роману; Б) притчі;

реалістичного роману.

Автобіографічним твором є:

роман О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»; Б) роман В. Голдінга «Володар мух»;

есе Дж. Джойса «Джакомо».

Оскар Уайльд називав свої казки:

«короткими замальовками»; Б) «етюдами у прозі»;

«реалістичними казками».

Одним із перших творів О. Уайльда, перекладених українською мовою, є:

п'єса «Саломея»;

Б) казка «Щасливий принц»;

роман «Портрет Доріана Грея».

«Ляльковий дім» Г. Ібсена за жанром:

драма-«дискусія»;

Б) лірична феєрія про вищі людські цінності буття;

соціально-психологічна драма.

Нобелівську премію у 1929 році Кнут Гамсун одержав за роман:

«Пан»;

Б) «Вікторія»;

«Соки землі».

Тема «втраченого покоління» притаманна творчості:

Маркеса;

Б) Е.Хемінгуея;

Дж. Лондона.

Розквіт критичного реалізму а американській літературі ознаменував роман Т. Драйзера:

«Американська трагедія»; Б) «Сестра Керрі»;

Дженні Герхардт.

Літературний псевдонім О'Генр — новеліст взяв:

скоротивши ім'я і додавши прізвище; Б) від імені видавця першої збірки новел;

від імені автора фармацевтичного довідника.

З медициною було пов'язане життя:

Джека Лондона; Б) О'Генрі;

Теодора Драйзера.

Герой роману Кобо Абе «Жінка в пісках» Нікі Дзюмпей був:

кінологом; Б) політологом;

ентомологом.

Захоплення сповідальною прозою у колишньому Радянському Союзі почалося після виходу у світ роману:

Д. Дж. Селінджера «Над прірвою у житі»; Б) Дж. Лондона «Мартін Іден»;

Т. Драйзера «Американська трагедія».

Головним у творчості Г. Г. Маркеса є метод:

«потоку свідомості»; Б) айсберга;

магічного реалізму.

За традицією чайної церемонії побудовано:

роман Кобо Абе «Жінка в пісках»; Б) роман Кобо Абе «Людин-коробка»;

повість Ясунарі Кавабата «Тисячокрилий журавель».

Збірка поетичних мініатюр Ісікава Такубоку має назву:

«Сумні спогади»; Б) «Сумні іграшки»;

«Сумні ігри».

Майстром поетичної мініатюри в японській літературі XX століття був:

Ісікава Такубоку; Б) Мацуо Баско;

Ясунарі Кавабата.

Жанр антиутопії виник:

у добу Просвітництва; Б) у XIX столітті;

у XX столітті.

Автори роману-антиутопії зображували:

історичне минуле та його вади;

Б) світ майбутнього, гірший за дійсність;

світ майбутнього в ідеалі.

Романи-антиутопії, як правило, створювали у часи:

порівняно мирні та відносно спокійні;

Б) на зламі епох та несподіванок майбутнього;

І та II Світових війн.

Роман Є. Замятіна «Ми» належить до різновиду антиутопії:

роману-попередження;

Б) соціально-фантастичного роману;

пародії.

Є. Замятін у романі «Ми» використовує синтезовану оповідь, яка поєднує особливості напрямків:

романтизму та модернізму — «неоромантизм»; Б) реалізму та модернізму — «неореалізм»;

натуралізму та модернізму — «неонатуралізм».

Маргінальний герой у творах літератури постмодернізму — це:

особа, позбавлена культури та моральних стереотипів, яка намагається підкорити соціум;

Б) митець, який прагне до прогнозування майбутнього;

приречений від народження до гріхопадіння.

Постмодернізм багато у чому близький до:

романтизму;

Б) критичного реалізму;

декадансу.

Гюлен — головне місто, у якому відбуваються події у:

романі «Парфуми» П. Зюскінда;

Б) трагікомедії «Візит старої дами» Ф. Дюрренматта;

п'єсі «Чекаючи на Годо» С. Беккета.

Першим художнім твором П. Зюскінда стала:

моноп'єса «Контрабас»; Б) повість «Голубка»;

новела «Потяг до глибини».

Основою мистецтва «театру абсурду» вважають:

філософію екзистенціалізму; Б) драматургію класицизму;

досягнення драматургів XX століття.

Автори літератури «театру абсурду» у своїх творах:

показали погляд на світ взагалі, світ, у якому панує хаос; Б) виразили співчуття до людей;

пояснили причини деградації людей.

Діячам літератури «театру абсурду» вдалося привернути увагу мас завдяки:

оригінальності композиції та архітектоніки творів; Б) цікавим розв'язкам творів;

новизні прийомів.

II рівень

Пояснити походження терміна «втрачене покоління», розкрити його значення.

Пояснити назву роману А. Камю «Чума».

Розкрити зміст поняття «повість — притча» і пояснити на прикладі твору Е. Хемінгуея «Старий і море».

Розкрити сутність парадоксів у п'єсі Б. Шоу «Пігмаліон».

Пояснити походження терміна «ефект відчуження», розкрити його значення.

Пояснити назву п'єси Б. Шоу «Пігмаліон».

Розкрити зміст поняття «соціально-психологічна драма» на прикладі твору Г. Ібсена «Ляльковий дім».

Розкрити сутність поглядів на людину з точки зору письменників-екзистен- ціалістів.

Пояснити походження терміна «екзистенціалізм».

Охарактеризувати теорію естетизму О. Вайльда.

Розкрити особливості трактування проблеми любові (на прикладі роману К Гамсуна «Пан»).

Розкрити сутність поняття «ефект айсбергу».

Пояснити походження терміна «символізм» і розкрити його зміст.

Пояснити назву оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».

Розкрити зміст поняття «драма-дискусія» на прикладі п'єси Б. Шоу «Пігмаліон».

Розкрити сутність символів у п'єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім».

Пояснити походження терміна «драма ідей» (аналітична драма). Розкрити його зміст.

Охарактеризуйте особливості епічного театру Б. Брехта.

19. Розкрийте зміст поняття «казка-притча» (на прикладі твору А. де Сент- Екзюпері «Маленький принц»).

Розкрийте сутність символів у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море».

Розкрити зміст і пояснити різницю між термінами «імпресіонізм» та «експресіонізм».

Пояснити назву роману К. Гамсуна «Пан».

Розкрити зміст поняття «підтекст» на прикладі повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море».

Розкрити сутність терміну «драма пересторога» на прикладі п'єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти».

Охарактеризуйте напрямок екзистенціалізму, визначте його особливості на прикладі творчості Альбера Камю.

Розкрийте поняття «модернізм», назвіть найвідоміших представників цього напрямку у німецькомовній літературі.

Проаналізуйте жанрову своєрідність п'єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти».

Розкрийте суть поняття «гедонізм» на основі роману О. Вайльда «Портрет Доріана Грея».

Охарактеризуйте метод «потоку свідомості» на прикладі творів Дж. Джойса.

Розкрийте поняття «магічний реалізм» і проілюструйте його на конкретному творі.

У чому полягає «теорія айсбергу» Е. Хемінгуея? Як її ілюструє творчість письменника?

Ill рівень

Подумайте, як розкривається проблема відчуження у новелі Ф. Кафки «Перевтілення».

Розкрийте проблему маніпулювання натовпом та самозбереження людської гідності у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник».

Яку роль відіграє інтер'єр у композиційній структурі новели Ф. Кафки «Перевтілення».

Розкрийте символічність образу чуми в романі А. Камю «Чума».

Розкрийте особливості сюжету та композиції новели Ф. Кафки «Перевтілення».

Розкрийте символіку новели Ф. Кафки «Перевтілення».

Проаналізуйте особливості композиції роману П. Зюскінда «Запахи».

Висвітліть художні деталі у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник».

Подумайте, що приховане під реалістичною формою викладу в романі П. Зюскінда «Запахи».

Проаналізуйте метафору запаху в романі П. Зюскінда «Запахи».

Розкрийте роль фантастики і гротеску в романі Ф. Кафки «Перевтілення».

Висвітліть біблійні та євангельські мотиви у збірці «Нові вірші» P. М. Рільке.

Висвітліть міфологічну основу «Сонетів до Орфея» P. М. Рільке.

Подумайте, чи можна вважати роман П. Зюскінда «Запахи» твором як елітарної, так і масової літератури.

Розкрийте антивоєнний пафос у творчості Г. Белля.

Подумайте, на якій підставі відносимо роман «Запахи» П. Зюскінда до пост- модерністської літератури.

Висвітліть роль художніх деталей в естетичній структурі оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».

Подумайте, як співвідносяться між собою назва і підзаголовок роману П. Зюскінда «Запахи».

Подумайте, у чому полягає суть брехтівської реформи театру?

За якими ознаками новелу Т. Манна «Маріо і чарівник» можна віднести до жанру притчі.

Розкрийте суть конфлікту у п'єсі Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти»

Подумайте, як у творчості Б. Брехта відображені долі людей та долі світу.

Розкрийте проблему морального вибору в романі А. Камю «Чума».

Розкрийте символіку назви оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».

Подумайте, чому влада Орана зволікає із зловживанням заходів проти чуми (за романом А. Камю «Чума»).

Розкрийте роль обірваної цитати в оповіданні Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»

Розкрийте поліфонію у поезії П. Целана «Фуга смерті».

Розкрийте актуальність повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море».

Проаналізуйте композиційні особливості новели Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами».

Розкрийте проблему омасовлення людини у п'єсі Е. Ионеско «Носоріг».

3.5. Критерії оцінювання знань студентів

Критерії

оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів за п'ятибальною шкалою Зарубіжна література

Викладання предмета «Зарубіжна література» ставить такі завдання:

Навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу.

Давати їм літературознавчі поняття, розвивати мислення.

Розвивати гуманітарну культуру студентів, повагу до духовних надбань людства, творче сприйняття естетичної і духовної ваги текстів.

Об'єктом вивчення в літературі є художній твір, що має вивчатися як мистецтво слова, а не як «підручник життя» або ілюстрація для пояснення тих чи інших історичних подій. Студенти повинні сприймати твір за законами естетичного мислення, розуміти його художню природу, опановувати технологію тематично-естетичного аналізу художнього твору. Саме усний підхід до вивчення літературного твору і вміння аналізувати твір в єдності форми та змісту забезпечить формування знань і умінь студентів. Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з інших дисциплін («Української літератури», «Всесвітньої історії») та видів мистецтва, щоб найефективніше сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

Процес роботи з текстами художньої літератури ґрунтується на питаннях, пов'язаних з аналізом їхньої структури, проблематики, системи образів, поетики, естетичних принципів різних літературних напрямів тощо.

Вивчення художньої літератури має позитивно впливати на формування творчої особливості за умови активної співпраці зі студентами на шляху залучення до найкращих зразків культурно-мистецьких надбань людства.

Перевірка та встановлення досягнутого рівня знань та вмінь є важливою складовою навчального процесу. З метою забезпечення ефективних вимірників якості навчальних досягнень та їх об'єктивного оцінювання необхідно дотримуватися п'ятибальної шкали оцінювання. При цьому обов'язково мають враховуватися програмні вимоги до знань, умінь і навичок студентів.

Пропонується така шкала критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів із зарубіжної літератури.

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

«Незадовільно»

Студент відповідає на елементарні запитання викладача;

Відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи окремі факти;

Розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням;

Розуміє навчальний матеріал і за допомогою викладача дає відповідь у формі висловлювання

«Задовільно»

Студент за допомогою викладача відтворює матеріал, володіє елементарними навичками аналізу літературного твору;

Студент володіє матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, за допомогою викладача та студентів відтворює матеріал і наводить приклади з тексту;

Відтворює значну частину тексту, за допомогою викладача знаходить потрібні приклади

«Добре»

Студент володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим викладачем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень;

Студент володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом викладача виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження та висновку;

Студент володіє матеріалом, навичками аналізу художнього твору, систематизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження

«Відмінно»

Студент володіє матеріалом, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює з різними джерелами інформації, систематизує та творчо використовує дібраний матеріал;

Студент на високому рівні володіє матеріалом, висловлює свої думки, самостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, виявляє власну позицію до них;

Вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень, різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації

На практичних заняттях з зарубіжної літератури домінуючою формою навчання і здійснення контролю досягнутих результатів є діалог, до якого студентів залучає викладач, спонукаючи узагальнювати вивчений матеріал, висловлювати власні думки, при цьому здійснюється перевірка та поточне оцінювання навчальних досягнень студентів. Обов'язковим є контроль за прочитанням студентами творів для обов'язкового та додаткового (самостійного) читання. Ці результати будуть впливати на підсумкову оцінку.

3.6. Регламент впровадження МРС з дисципліни «історія зарубіжної літератури XX ст.»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Глухівський державний педагогічний університет Кафедра зарубіжної літератури ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри

« »                   2006 р.

Давиденко Г. И.

РЕГЛАМЕНТ

впровадження МРС з дисципліни: «Історія зарубіжної літератури» для студентів ІУ курсу денної форми навчання філологічного факультету Спеціальності: 6. 010100 « Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська. Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська»

кафедра зарубіжної літератури

Семестр

Загальний обсяг

В тому числі аудиторних

СРС

IPC

Підсумковий контроль

годин

кредит

Всього

Лекцій

Практичних

VII

 

 

54

18

16

30

30

 

VIII

 

 

81

16

14

21

30

Іспит

Викладачі, відповідальні за навчальну дисципліну:           Г. М. Стрельчук,

Н. І. Гричаник

Розглянуто на засіданні кафедри, протокол № від 2006 р.

Завідувач кафедри

Глухів — 2006 р.

о

№ п/п

Модульні цикли, його елементи

Термін контролю (тиждень)

Форма контролю

Сума можливих залікових балів

Модуль І. МОДЕРШСТСЬКІ ЗРУШЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XX СТОЛІТТЯ

1

Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу — 6 годин)

 

 

 

 

Лекція 1: Французька література.

 

 

 

 

1. Особливості розвитку французької літератури XX століття.

 

 

 

 

2. А. де Сент-Екзюпері —письменник, льотчик, філософ.

 

 

 

 

3. Особливості творчого методу Екзюпері.

 

 

 

 

Лекція 2: Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж.-П. Сартр. А. Камю.

 

 

 

 

1. Екзистенціалізм як напрям філософії та літератури. Його особливості.

 

 

 

 

2. Ж.-П. Сартр — теоретик екзистенціалізму у літературі.

 

 

 

 

3. Вплив екзистенціалістських ідей на творчість А. Камю.

 

 

 

 

Лекція 3: Модерністська проза початку XX століття

 

тестування

(18—30)

 

1. Світоглядні та естетичні засади модерністського мистецтва.

 

 

 

 

2. Марсель Пруст — представник французької модерністської прози.

 

 

 

 

3. Творчий метод письменника.

 

 

 

2

Практичні заняття:

(обсяг практичних занять — 4 години)

 

 

 

 

Практична Nil: Жанрова своєрідність казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

 

 

 

 

ПЛАН

 

 

 

 

1. Присвята казки-притчі, її своєрідність.

 

 

 

 

2. Малюнки юного художника і поради дорослим. Думки Екзюпері про дорослих.

 

 

 

 

3. Перша зустріч з Маленьким принцом. Причини, з яких він залишає свою пла

 

 

 

 

нету.

 

 

 

 

4. Характеристика планет, які відвідав Маленький принц. Відкриття істини.

 

 

 

 

5. Роль постаті льотчика у казці.

 

 

 

 

Завдання для підготовчого періоду

 

 

 

 

1. Дайте ттлумачення слів «планета», «притча».

 

 

 

 

2. Подумайте, чому Маленький принц після подорожі по Землі відчуває себе дуже нещасним?

 

 

 

 

3. Чому автор вдається до зображення нереального світу?

 

 

 

 

4. Намалюйте карту подорожі Маленького принца.

 

 

 


 

Практична Мі 2: Проблема вибору і її гуманістичне вирішення, тема перестороги в романі Альбера Камю «Чума»

ПЛАН

Історія створення роману, тематика та проблематика твору.

Жанр, фабула, символічність назви.

Система образів у романі:

а)         лікар Ріє;

б)         Жан Тарру;

в)         Раймон Рамбер;

г)         Жозеф Гран;

д)        отець Панлю.

Антигуманна та аморальна позиція Коттара та старого астматика.

Місце роману «Чума» у світовій літературі, його ідейна спорідненість з творами української літератури, з іншими видами мистецтва.

Завдання для підготовчого періоду:

Повторити поняття «есе», «хроніка», «притча», «натуралістична» та «символічна» деталі.

У реалістичних описах хворих на чуму є, крім натуралістичних подробиць, також деталі з символічним навантаженням. Визначте і прокоментуйте їх.

Скласти цитатну таблицю для характеристики образів:

ГЕРОЇ // ХАРАКТЕРНІ РИСИ // СТАВЛЕННЯ ДО ЧУМИ

Доберіть заголовок до кожної частини роману так, щоб вони відтворювали обидва плани — реалістичний і символічний.

 

 

 

 

 

 

тестування

(6-Ю)


24—40

о

On

Всього по модульному циклу І

-tx        III. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ CPC

О

№ п/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год.

Опорні знання

Вид навчальних завдань

Знання і навички, якими необхідно володіти

Форма контролю

Література

1

Жанрова своєрідність та проблематика роману А. де Сент-Екзюпері «Планета людей»

2

Філософський роман, композиція твору, проблематика

Самостійне

вивчення

теми

Аналізувати твір в єдності його змісту і форми

Перевірка конспектів

История француз, литератур. T. 4. — М., 1963.

Іроденко Л. М. Система уроків за каз- кою-притчею А.де Сент-Екзюпері «Маленький принц». // Зарубіжна література. 2004. — № 3.

Українець Л. Як говорить Маленький принц? // ВЛТК. — 2001. — №5. — С. 50—52

2

Теорія екзистенціалізму та її вираження у повісті А. Камю «Сторонній»

1

Поняття «екзистенціалізм», його риси у повісті А. Камю

Написання конспекту

Визначити художні засоби, якими користується автор

Перевірка конспектів

Ж. Зарубіжна література. — 1998. — № 4. — С. 17—20; 2001. — № 5. С. 23—54

3

Роман Ж. П. Сартра «Нудота» в контексті літератури екзистенціалізму

1

Поняття «екзистенціалізм», його риси у романі «Нудота»

Самостійне

вивчення

теми

Визначити особливості літератури екзистенціалізму на прикладі роману

Усне опитування, Перевірка конспектів

Конєва T. M. Зарубіжна література XX століття. — К, 1998'

Білоцерківець M. Сартр вам допоможе зробити вибір // «ЗЛ» 20 (84). — 1998. — С. 6.

Нобелівські лауреати. Жан Поль Сартр. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. — № 7. — 1998. — С. 44—50

4

Тема митця і проблема мистецтва у романі Р. Роллана «Кола Брю- ньйон»

1

Жанрова своєрідність, проблематика, ідейний зміст

Розробка тез

Визначити проблеми, дати їх загальну характерне тику

Співбесіда, Перевірка конспектів

Журавська І. Ю. Ромен Роллан Життя і творчість. — К, 1997

5

Своєрідність роману Р. Роллана «Зачарована душа», або «Жан Кріс- тоф» (за вибором)

1

Система образів у романі, роль і місце символів у творі

Самостійне

вивчення

теми

Аналізувати твір в єдності його змісту і форми

Усне опитува ння Перевірка конспек тів

Ромен Роллан. Собрание сочинений T. 1.— M., 1954


Контрольні запитання для самоконтролю Тема 1

У чому полягають особливості розвитку французької літератури XX століття?

Визначте особливості творчого методу Екзюпері.

Чи поєднується життя письменника з його творчістю?

Визначте етапи творчого становлення А. де Сент-Екзюпері.

Тема 2

Що називається екзистенціалізмом, у чому його своєрідність?

Які письменники працювали у цьому напрямку, хто став теоретиком цього напрямку в літературі?

Чому роман Сартра має назву «Нудота», визначте ознаки екзистенціалізму у творі?

Які проблеми порушував у своїй творчості А. Камю?

У чому полягають особливості творчого методу Камю?

Тема 3

Якою визначив мету своєї творчості М. Пруст?

Чому романи письменника називають «романами потоку свідомості»? У чому їх своєрідність?

Які ознаки творів вказують на їх специфіку і своєрідність авторського стилю?

Чи можна вважати твори своєрідними?

IV. Рекомендована література Тема 1

История французской литературм. — Т. 4. — М., 1963.

Скоцик Л. Подорож у Всесвіті. Життєві уроки маленького принца за твором А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» // «ЗЛ». — 2006. — № 12 (460). — С. 12—13.

Циганок С. Життя і творчість Екзюпері. Історія створення казки «Маленький принц» // «ЗЛ». — № 10 (410). — С. 15—16.

Маяковська Л. «Маленький принц» А. Екзюпері // «ЗЛ». — № 10 (410). — С. 19—21.

Городенко Л. М. Система уроків за казкою-притчею А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» // Зарубіжна література. — 2004. — № 3. — С. 34—36.

Берко І. Цінності дитинства // «ЗЛ». — 2004. — № 17. — С. 10—11.

Айрих Л. Філософська казка А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц». 8 клас // «ЗЛ». — 2005. — №10 (410). — С. 17—18.

Тема 2

Камю А. (Матеріали до вивчення творчості) // Всесвітня література. — 1999. — № 3. — С. 21.

Камю А. // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52—55.

Волощук Є. Духовні й художні здобутки літератури екзистенціалізму // Зарубіжна література. — 2000. — № 20 (180). — с.

Горідько Ю. Вивчення творчості А. Камю // Зарубіжна література. — 2005. — № 3 (403) — С. 5—16.

Лобода О. П. «Єдине, що важливо, — це бути людиною» Урок за романом А. Камю «Чума». 11 кл. // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 13—18.

Марченко Ж. «Абсурд життя — це зовсім не кінець, а лише початок» (Ж.-П. Сартр) (за романом А. Камю «Чума») // Зарубіжна література. — 2005. — № 3 (403) — С. 17—20.

Нагорна А. Ю. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму його філософських ідей. На матеріалі роману «Чума» А. Камю // Всесвітня література. — 2005. — № 6. — С. 61—64.

Попович М. Бунтівливий Камю // Зарубіжна література. — 1998. — № 20 (84). — С. 23.

Токмань Г. А. Камю: діалог письменника і філософа з іншими та із самим собою // Зарубіжна література. — 2001. — № 5 — С. 51—54.

Тема 3

Головченко Н. 1. Творча манера М. Пруста та її відмінність від реалістичного способу письма. Структурно-стильовий аналіз тексту повісті «Сваннове кохання» з роману «У пошуках утраченого часу» на уроці-семінарі та уроці-бесіді // Всесвітня література. — 2006. — № 3. — С. 40—49.

Чечетіна Л. А. «Чари затаєної туги...» Урок-семінар: тема мистецтва і кохання в романі Марселя Пруста «Сваннове кохання» // Зарубіжна література. — 2004. — № 5. — С. 30—33.

Чечетіна Л. А. Тематичне оцінювання знань: проза Марселя Пруста // Зарубіжна література. — 2004. — № 7. — С. 42—43.

Дітькова С. Ю. «Насичений квітковими пахощами Комбре». До вивчення роману М. Пруста «В напрямку Сванна» // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 3. — С. 32—36.

МК (модульний контроль) Тема № 1—3

Варіант 1

Світоглядні засади модернізму.

Поясніть вислів А. де Сент-Екзюпері: «Найскладніший політ — це політ над собою».

Виконати тестову роботу.

«Перш ніж писати, потрібно жити» — це творче кредо:

а)         М. Пруста;

б)         А. Камю;

в)         Ж. П. Сартра;

г)         А. де Сент-Екзюпері.

Філософський роман-притча А. Камю «Чума» був написаний у:

а)         1945 p.;

б)         1946 p.;

в)         1947 p.;

г)         1948 р.

III. Теоретиком екзистенціалізму став:

а)         А. де Сент-Екзюпері;

б)         Ж. П. Сартр;

в)         А. Камю;

г)         М. Пруст.

Варіант 2

Екзистенціалізм — течія філософії та літератури.

Подумайте, чому саме дитина постає у центрі казки-притчі А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»?

Виконати тестову роботу.

«Садівником у пустелі життя» називали:

а)         А. Камю;

б)         Ж. П. Сартра;

в)         А. де Сент-Екзюпері;

г)         М. Пруста.

Головна проблема роману А. Камю «Чума»:

а)         кохання;

б)вибору;

в)         боротьби;

г)         війни.

Марсель Пруст — представник літератури:

а)         модернізму;

б)         реалізму;

в)         символізму;

г)         романтизму.

Варіант 3

Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей».

Подумайте, що символізує назва роману А. Камю «Чума»?

Виконати тестову роботу.

Своєрідністю структури романів М. Пруста є:

а)         порушена композиція;

б)         стала композиція;

в)         «безсюжетність»;

г)         потік свідомості.

Людина з точки зору представників літератури екзистенціалізму — це: