Тема 25. Реальність і вигадка в оповіданні Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами»

Визначення поняття «магічний реалізм», риси магічного реалізму в оповіданні. Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми. Елементи фантастичного у творі, своєрідність образу янгола, його безпорадність і терпимість до людей, спорідненість з людською природою. Реалістичні картини зображення людського суспільства, у якому немає місця янголам. Зрощення фантастичних елементів з побутовими деталями — характерна ознака художнього світу у творі.

Література

Земсков В. Маркес. — М., 1986.

Маркес Г. Г. Стариган з крилами // Всесвітня література. — 1998. — № 12.

ПокальчукЮ. Латиноамериканський роман. — К., 1980.

Ромащенко Л. Крила як символ духовного злету людини // Там же.

Ж. Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 23.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 19.

3.4. Коригуючі матеріали: тести, орієнтовні питання до екзамену

Орієнтовні питання до екзамену

Теоретичні питання

Напрямок символізму в літературі XX століття. Його характерні риси.

Загальна характеристика творчості французьких поетів-символістів.

Філософія екзистенціалізму у французькій літературі XX століття.

Життєвий і творчий шлях Антуана де Сент-Екзюпері.

«Епічний» театр Б. Брехта, його характеристика.

Т. Манн — засновник інтелектуальної прози.

Б. Шоу — видатний англійський письменник, творець нової драми-дискусії.

Загальна характеристика творчості Ф. Кафки.

Художній метод та літературна діяльність Е. Хемінгуея.

Психологічне есе Дж. Джойса «Джакомо», загальна характеристика. Метод «потоку свідомості».

Трагедія Другої світової війни у зарубіжній літературі (Г. Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»)

Тема «втраченого покоління» у романах Е. М. Ремарка.

Естетичні погляди О. Уайльда.

«Ляльковий дім» Г. Ібсена — соціально-психологічна драма.

Життя і творчість Дж. Лондона.

Особливості новелістики О'Генрі.

КГамсун — засновник психологічного роману у норвезькій літературі.

Філософсько-етичні та моральні проблеми роману О. Вайльда «Портрет Доріана Грея».

Тема «бездуховного мистецтва» у новелі Т. Манна «Смерть у Венеції»

Філософська казка-притча «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері.

Міфологічний підтекст п'єси Б. Шоу «Пігмаліон», її проблематика.

Історія створення, тематика, проблематика роману А. Камю «Чума»

Практичні завдання

Порівняйте форми та ознаки драматичного («аристотелівського») та «епічного» театру Б. Брехта. В чому полягає їх своєрідність?

Розкрийте значення поняття «втрачене покоління». Хто з представників літератури XX століття показав його у своїх творах?

Дайте визначення поняття «парадокс». Наведіть приклади парадоксів із п'єси Б. Шоу «Пігмаліон».

Поясніть алегоричність назви новели Т. Манна «Смерть у Венеції», окресліть її конфлікт і діалектику переживань героя.

Простежте етапи впізнання героєм рідної школи (за оповіданням Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа.»).

Поясніть назву твору Дж. Джойса «Джакомо». Яка відмінність між автором та його ліричним героєм? У чому вони схожі?

Поясніть символічність назви рома