Тема 17

магниевый скраб beletage

Дайте визначення поняття «постмодернізм». Хто у літературі представляє цей напрям?

Який внесок зробив П. Зюскінд у розвиток світової літератури?

Поясніть назву твору П. Зюскінда «Запахи». «Історія одного вбивці».

Як поєднує сучасний та міфологічний світ у романі «Останній світ» К. Рансмайр?

IV. Рекомендована література Тема 15

Давидова Т. Евгений Замятин. — М., 1991.

Зверев А. «Когда пробьет последний час природи...» // Вопросьі литературм. — 1989. — № 1.

Николенко О. Евгений Замятин и его роман «Мьі». — Харьков, 1995.

Тема 16

Ж. Всесвітня література. 2003. — № 9. — С. 11—15.

Ж. Всесвітня література. — 2003. — № 12.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2004 р. — № 5 — С. 37—41.

Ж. Зарубіжна література. — 2003. — № 11. — С. 42—44.

Тема 17

Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

Ж. Слово і час. 2002. — №6. — С. 16—22.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

Патрік Зюскінд — художник постмодерністських ідей (за ред. доктора пед. наук, проф. Давиденко Г. Й.) — Глухів: ГДПУ, 2004. — 33с.

МК (модульний контроль) Теми № 15—17

Варіант 1

Художні особливості роману-антиутопії.

Подумайте, як показана иостмодерністська гра стереотипами «масової літератури» у романі П. Зюскінда «Запахи».

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

Ф. Дюрренматт визначив жанр свого твору «Візит старої дами» як:

а)         трагічна комедія;

б)         трагіфарс;

в)         драма;

г)         трагедія.

Альфред Ілл не зміг накласти на себе руки через те, що:

а)         був слабкою людиною;

б)         усвідомлював, що для нього справжнім правосуддям буде вирок людей;

в)         зумів побороти свій страх завдяки повільним тортурам;

г)         хотів жити.

У романі Є. Замятіна «Ми» чітко простежується:

а)         дві сюжетні лінії;

б)         три сюжетні лінії;

в)         чотири сюжетні лінії;

г)         одна сюжетна лінія.

Варіант 2

Жанр антиутопії у контексті світової літератури.

Порівняйте різні варіанти перекладу назви роману П. Зюскінда «Запахи», яка із них, на вашу думку, найповніше відповідає ідейному задуму письменника?

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

Мультимільйонера Клера Цаханасян у рідному Тюлені була відома під іменем:

а)         Луїзи Шварц;

б)         Клерхен Вашер;

в)         Матильди Блюмхард;

г)         Матильди Цаханасян.

Грімаль, до якого потрапив Жан Тренуй після пансіону мадам Гайар (за романом П. Зюскінда «Запахи»), був:

а)         лікарем;

б)         кушніром;

в)         чинбарем;

г)         парфумером.

Головною проблемою у романах-антиутопіях постає:

а)         духовна деградація людини в умовах насильства;

б)         духовна спустошеність людини;

в)         морального вибору;

г)         відповідальності людини.

Варіант 3

Ознаки та особливості літератури постмодернізму.

Порівняйте художні особливості жанрів утопії та антиутопії. У чому їх схожість і чим вони відмінні?

чВиберіть     правильну відповідь із запропонованих варіантів.

У зовнішності Гренуя парфумера Балдіні вразило (за романом П. Зюскінда «Запахи»):

а)         чуттєві ніздрі;

б)         полохливі очі;

в)         потворні рубці на обличчі;

г)         талант говорити.

Клер Цаханасян до Гюлена привезла із собою:

а)         мільйон;

б)         мільярд;

в)         свідків — сліпців Кобі і Лобі;

г)         труну.

Альфред Ілл починає боятися:

а)         Бога та його кари;

б)         Клер;

в)         загибелі душі;

г)         людей.

Варіант 4

Символи у романі П. Зюскінда «Запахи».

Подумайте, чи потрібно рятувати світ від носорогів, як це прагне зробити Бе- ранже (за п'єсою Е. Йонеско «Носоріг»)?

Виберіть       правильну відповідь із запропонованих варіантів.

Події у п'єсі Е. Йонеско «Носороги» відбуваються у:

а)         Парижі;

б)         маленькому провінційному містечку, що представляє собою територію комуни;

в)         великому французькому місті, назва якого не визначена;

г)         місті умовному.

Жан Гребуй загинув через:

а)         покарання його за вбивство Лори Ріші;

б)         те, що з'їли канібали;

в)         те, що заподіяв собі смерть, усвідомивши свою провину перед людством;

г)         кохання, на яке не відповідали взаємністю.

Клер Цаханасян обіцяє подарувати Гюлену мільярд, але за умови:

а)         обміну його на правосуддя;

б)         одруження з Альфредом;

в)         що її призначать бургомістром.

Варіант 5

Проблематика роману Є Замятіна «Ми».

Подумайте, чи можна вважати Гюлен містом, за висловом бургомістра, «з великими гуманістичними традиціями» (за п'єсою Ф. Дюрренматта «Візит старої дами»)?

3. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

Метафору Е. Ионеско «оносороження» можна розтлумачити як:

а)         фантастичне служіння певній ідеї;

б)         тоталітаризм будь-якої ідеологічної масті;

в)         узагальнення найрізноманітніших форм «гуртування мас».

Малий Жан Гренуй (роман П. Зюскінда «Запахи») не міг запам'ятати назви абстрактних понять тому що:

а)         не розумів їх значення;

б)         ці предмети не мали запаху;

в)         їх назви було складно вимовляти.

Клер Цаханасян учитель порівнює із античною героїнею (за п'єсою Ф. Дюрренматта «Візит старої дами»):

а)         Федрою;

б)         Андромахою;

в)         Єленою;

г)         Медеєю.

Варіант 6

Історія розвитку та становлення літератури постмодернізму.

Чи погоджуєтесь ви із твердженням Беранже, що «найкращий засіб боротьби — виявити волю»? Як ви розумієте цей вислів? Який зміст, на вашу думку, вкладає у нього автор? (за п'єсою Е. Ионеско «Носоріг»)

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

Дудар порівнює Беренже із (за п'єсою Е. Ионеско «Носороги»):

а)         Дон Кіхотом;

б)         Гамлетом;

в)         Прометеєм.

Бургомістр пояснює смерть Ілла так (за п'єсою Ф. Дюрренматта «Візит старої дами»):

а)         «его убила справедливость»;

б)         «он умер от радости»;

в)         «он умер от невозможности раскаяться»;

г)         «он умер от неумения любить».

Жан Гренуй зрозумів (за романом П. Зюскінда «Запахи»), чому він так «уперто і завзято тримався за життя»; він повинен стати:

а)         найвидатнішим митцем усіх народів і часів;

б)         творцем (Богом) запахів;

в)         законодавцем моди в парфумерії;

г)         генієм.

Варіант 1

«Театр абсурду», його особливості, представники (загальна характеристика).

Проаналізуйте особливості композиції роману П. Зюскінда «Запахи».

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

І. Образ Жана Гренуя перегукується із героєм світової літератури:

а)         Дон Кіхотом;

б)         Цахесом;

в)         Доріаном Греєм;

г)         власний варіант.

На думку Жана, що почав уже перетворюватися на носорога, можна замінити мораль (за п'єсою Е. Йонеско «Носороги»):

а)         природою, бо мораль протиприродна;

б)         диктатом;

в)         вільнодумством.

Більш виразно передає настрій мешканців Гюлена напередодні приїзду Клер Цаханасян вислів:

а)         «вот и осталось в жизни — смотреть, как проносятся поезда»;

б)         «в Гюллене останавливаются поезда только мирового значення»;

в)         «да, когда-то мм бьіли культурним городом!».

Варіант 8

Проблема масового «оносороження» людей у п'єсі Е. Йонеско «Носороги».

Подумайте, коли і чому Жан Гренуй уявив себе Богом (за романом П. Зюскінда «Запахи»).

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

Істину нам, людям сучасним, слід, на думку газетяра, викарбувати на носі таку:

а)         «щастя полягає не тільки в грошах»;

б)         «те, що відоме Богові, повинні знати і діти»;

в)         «краще бути бідним, ніж катом».

Першим художнім твором П. Зюскінда стала:

а)         моноп'єса «Контрабас»;

б)         повість «Голубка»;

в)         новела «Потяг до глибини»;

г)         роман «Запахи».

Роман Є Замятіна «Ми» належить до різновиду антиутопії:

а)         роману-попередження;

б)         соціально-фантастичного роману;

в)         пародії.

Варіант 9

Трагіфарсовість і фантасмагоричність у п'єсі Е. Йонеско «Носороги».

Подумайте, чому діти у пансіоні мадам Гайяр не злюбили Жана Гренуя (за романом П. Зюскінда «Запахи»)?

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

На думку вчителя, є «початком багатьох бід та нещасть» (за романом П. Зюскінда «Запахи»):

а)         бідність;

б)         милосердя;

в)         несправедливість.

Постмодернізм багато у чому близький до:

а)         романтизму;

б)         критичного реалізму;

в)         декадансу;

г)         екзистенціалізму.

Основою мистецтва «театру абсурду» вважають:

а)         філософію екзистенціалізму;

б)         драматургію класицизму;

в)         досягнення драматургів XX століття.

Варіант 10

Причини появи роману-антиутопії у світовій літературі.

Подумайте, як звучить фінал твору — оптимістично чи песимістично? Яку думку утверджує кінцівкою «Носорогів» Е. Ионеско?

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

Романи-антиутопії, як правило, створювали у часи:

а)         порівняно мирні та відносно стійкі;

б)         на зламі епох та несподіванок майбутнього;

в)         І та II Світових війнах.

Є. Замятін у романі «Ми» використовує синтезовану оповідь, яка поєднує особливості напрямків:

а)         романтизму та модернізму — «неоромантизму»;

б)         реалізму та модернізму — «неореалізму»

в)         натуралізму та модернізму — «неонатуралізму»;

Гюлен — головне місто, у якому відбуваються події у:

а)         романі «Запахи» П. Зюскінда;

б)         трагікомедії «Візит старої дами» Ф. Дюрренматта;

в)         п'єсі «Чекаючи на Годо» С. Беккета.

Призначення рейтингових балів

Оцінювання з дисципліни здійснюється за КІ > = 40 К бальною шкалою, тобто загальний обсяг оцінювання становить: 40 • 2,5 = 100 балів.

«відмінно» — 90—100 балів; «добре» — 75—89 балів; «задовільно» — 60— 74 бали; «незадовільно» — менше 60 балів. ШХ0, 6К

Розподіл рейтингових балів дисципліни за модулями:

Модуль

Теоретичний матеріал

Практичні роботи

Підсумкова рейтингова оцінка

оцінка

бали

оцінка

бали

оцінка

бали

RK = 100

5

70—75

5

20—25

5

90—100

4

60—70

4

15—19

4

75—89

3

60—70

3

10—14

3

60—74

2

ДО 50

2

ДО 10

2

До 60

Якщо модульний контроль проводиться шляхом тестування за тестовими завданнями, то тестування оцінюється:

n1 / N2 - 100 %,

де N1 — число правильних відповідей; N2 — загальне число питань. 90—100 % правильних відповідей — «відмінно»; 75—89 % правильних відповідей — «добре»; 60—74 % правильних відповідей — «задовільно»; 59 % та менше — «незадовільно».

Від заходу підсумкової атестації звільняються студенти, які за підсумками поточного контролю отримали оцінку «задовільно», тобто отримали не менше 0,6 КБ рейтингових балів.

Перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється у разі відсутності на контрольному заході з поважної причини, чи отримання незадовільної оцінки протягом атестаційного тижня.

При повторному контролі знань у шкалу оцінювання вводиться поправочний коефіцієнт 1,05. Тобто, наприклад, для отримання оцінки «добре» потрібно отримати 79—95 балів при письмовому контролі або дати 79—95 % правильних відповідей при тестуванні.

Студент, що має право на звільнення від підсумкової атестації, може підвищити свій рейтинг з дисципліни (К. Б) шляхом участі в ній, при цьому незалежно від результатів підсумкової атестації оцінка з дисципліни не може бути нижчою, ніж визначена за отриманими рейтинговими балами.

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни (зі знаком «+») нараховуються:

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;

за виконання завдань підвищеної складності або підготовку аналітичних оглядів;

за тематикою навчальної дисципліни; — за написання та публікацію наукової роботи (стаття у фаховому журналі або;

матеріали чи тези доповідей на конференції);

за участь у предметній олімпіаді чи конкурсі.

При нарахуванні заохочувальних балів провідний викладач (лектор) має право звільнити студента від виконання практичних (індивідуальних) завдань, що містяться у навчальній програмі.

PoffU 4

ДОДАТКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ

4.1. Додаткові навчальні матеріали

символи ТВОРЧОСТІ ТА ТВОРЧОГО СТАНОВЛЕННЯ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ СИМВОЛИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Капелюх і сірникові коробки

Самотність, невизначеність у житті; відчуженість

1917 р. Переїзд до готелю... Глянувши на капелюх і пальто я відчув себе безпритульним ... Цілий день витратив на придбання сірників, цигарок і марок. (Париж)

Літак

Професії, романтичного потягу до незнаного, невідомого; волелюбного характеру

Доброволець в авіаційному полку, льотчик у поштовій компанії «Аеросталь», польоти до Південної Америки

Усмішка

Людської прихильності

Він приваблював людей посмішкою, щирістю ніжним серцем.

«Я люблю, коли можу дати більше, ніж сам отримую. Я люблю ВИТЯГТИ з людини посмішку»

Зірка

Божого Й ЛЮДСЬКОГО призначення

Він шукав свою зірку — в польоті та в літературі. «Помирають лише за те, заради чого треба жити»

Філіжанка з кавою

Творчого натхнення

Любив писати свої твори у кафе, кав'ярнях, ресторанах, коли навколо були люди

Глобус із прапорцями

Відданості дружбі, яка може з'єднати розірваний ланцюг духовних стосунків МІЖ ЛЮДЬМИ

Хотів купити великий глобус і позначити місця прапорцями, де він зустрів друзів

Символи творчості

Замок

дім;

сімейні традиції

Лис

— філософська мудрість

Телефон і велосипед з крилами

пошук;

прагнення зробити нове і піднестися вгору

Троянда

— пробудження прекрасного в людських серцях

Народився в Ліоні в сім'ї графа ... Матері: «Ви нахилялися над нашими ліжечками, в яких ми відправлялися назустріч наступному дню, і щоб мандрівка була спокійною, щоб нічого не турбувало наші сни, ви розпрямляли хвилі, складки й тіні на наших ковдрах»

«Згодом з далеких мандрівок він приводив різних тварин: з Південної Америки — тюленя й пуму, з Африки — левеня.3 пустелі він приручив газелей й лисиць»

Любив конструювати. У 6 років один раз їхав на паровозі, він із пам'яті намалював схему локомотива. Будучи дорослим, навчив 3-річного хлопчика пускати мильні бульбашки. Але вони скоро полопались і хлопчик плакав. Потім Екзюпері додав до мильної піни краплю гліцерину — і бульбашки відскакували від стіни, як м'ячі. Цим витвором Екзюпері дуже пишався

«Я був народжений, щоб стати садівником.» Його дружина Консуело «приручила». Екзюпері своєю красою, гордістю і безпорадністю; найпрекрасніше, що може подарувати кохана, — це потребу в тобі, у твоєму захисті, це слова «Ти мені потрібен»

СХЕМА 2