Своєрідність структури романів

магниевый скраб beletage

«безсюжетність» — відсутність типового сюжету, викладеного хронологічно;

сюжет — це думки, враження персонажів;

нетрадиційне розкриття внутрішньою світу героїв. Вони не мають єдиної цілісної психології, їх характер і навіть зовнішність мінливі і плинні настільки, що складалося враження, ніби письменник дав одне і те саме ім'я різним людям.

незначні деталі, які письменник описав повільно, детально, і з непереверше- ною майстерністю.

М. Пруст здійснив справжню революцію в мистецтві створення романів. Вони не були лише оповіддю про події або життєві історії персонажів, а перетворилися на прискіпливий аналіз самого процесу бачення цих подій, на зображення механізмів роботи свідомості.

У зв'язку з цим прозу М. Пруста назвали романами «потоку свідомості».

Новаторство Пруста в романістиці розкрилося у тому, як автор переосмислив природу жанру епопеї. Це епопея, яка у всій своїй повноті розкрила життя окремої індивідуальної свідомості, це внутрішній монолог оповідача Марселя, який протягом усіх творів згадав те, що відбулося з ним у минулому, знову переживає своє життя.

Запитання для самоконтролю

Що стало метою творчості М. Пруста?

Чому романи письменника назвали «романами потоку свідомості»? У чому полягала їх своєрідність?

Які ознаки прозових творів вказували на своєрідність авторського стилю?

ЛЕКЦІЯ 4

РОЗВИТОК НІМЕЦЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ. Б. БРЕХТ

Життєвий і творчий шлях драматурга.

Передумови розвитку, сутність реформи драми та основні принципи «епічного» театру Б. Брехта.

Загальна характеристика творчості драматурга.