3. Творчий метод, новаторство письменника

у центрі творів — людина, її життя, суперечності людського буття;

зосередження уваги на порухах людської душі, змінах, що відбували у психіці героїв;

глибокий психологізм, прихована іронія, гра інтелекту;

зіставлення двох світів: філістерський (обмеженого бюргерства) та життя художника; світ духовний і світ речей;

відсутність прагнення до незвичайного, виняткового. Конкретний епізод у повсякденному житті героя змальований з підкресленим епічним спокоєм;

негативне сприйняття дійсності, її різка і відверта критика;

неквапливість і деталізованість описів, уміння передати глобальні колізії світу художніми засобами;

сполучення гостро аналітичного й іронічного начала з емоційною теплотою;

ідейно-проблематичне та тематичне розмаїття;

проникнення у людську душу, розкриття внутрішнього світу особистості, показ зародження почуттів;

широке охоплення складної німецької і європейської дійсності к. XIX — 1 пол. XX ст.

різноманітність тематики: творів історична доля Німеччини («Будденброки», «Маріо і чарівник»);

протиставлення бюргера і митця, гострий осуд «мистецтва для мистецтва» («Смерть у Венеції»);

викриття фашизму;

повага до людської гідності, ницість суспільства, де ніхто не цінував справжні почуттів;

показ поваги і визнання російської літератури («Російська антологія»).

Твори письменника — філософа Томаса Манна — були тісно пов'язані з кращими традиціями німецької прогресивної літератури. Він належав до тих представників літератури, які розпочали свій творчий шлях, усвідомивши зазначення прогресивний ідей XX століття. Прозаїк став засновником інтелектуальної прози, у якій образ викликав думку, а думка — образ. Митець був переконаний у тому, що, коли мистецтво існувало окремо від життя, воно не здатне дати людині повного щастя. Мистецтво, відірване від життя, не могло бути прекрасним.

Отже, Томас Манн — класик роману XX століття, який зумів розширити межі жанру й наповнити його новим соціально-філософським змістом. Використавши традиційні форми роману, він поглибив і перетворив їх.

Запитання для самоконтролю

У чому полягала складність творчості Т. Манна?

У яких жанрах працював письменник, наведіть приклади відповідних творів?

Поясніть назву новели «Маріо і чарівник». Що стало основою для її написання?

Чи залишилася актуальною творчість німецького письменника і сьогодні?

ЛЕКЦІЯ 7

АВСТРІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ. Р.-М. РІЛЬКЕ, П. ЦЕЛАН, Ф. КАФКА

Р.-М. Рільке — видатний австрійський поет.

П. Целан. Пошуки нової поетичної мови у творчості поета. «Фуга смерті».

Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки. Поєднання реальності й міфотворчості у прозі письменника.

1. Р.-М. Рільке — видатний австрійський поет

Райнер Марія Рільке став відомим вже за життя. Його визнали, ним захоплювалися всі європейські поети XX століття. Він став, за висловом М. Цвєтаєвої, «самою поезією у плоті». Поль Валері назвав Рільке «людиною-духом», який одночасно жив у двох світах — земному і небесному.

Райнер Марія Рільке народився 4 грудня 1875 р. у Празі в родині дрібного чиновника Иозефа Рільке та доньки імператорського ратника Софії. Батько був вихідцем із селян, працював на залізниці, а мати походили з більш знатної родини, тому шлюб виявився нерівним. Мати була примхливою і свої амбіції задовольнила лише тоді, коли син став відомим поетом.

При народженні хлопця охрестили доволі довгим ім'ям — Рене Карл Вільгельм Иоганн Иозеф Марія. Про роки дитинства збереглося багато свідчень, в основному автобіографічного характеру. Однак жоден поетичний чи епістолярний спогад не можна вважати об'єктивним. Майже кожен текст