Своєрідність художнього бачення Ф. Кафки

шокуюче поєднання у жахливої фантасмагорії із тверезою буденністю;

песимістичний характер творчості, в основі якої лежала фантастична подія, що носила реальний характер;

показ безнадійності людського існування, відчуження особистості у сучасному світі;

віддзеркалення процесу неминучої бюрократизації державної влади;

соціальний і водночас глибоко особистісний характер конфліктів у творах;

неможливість і небажання заглянути в душу учасників дивних подій — головне у творі;

самотність і страждання героїв.

Новаторство митця: ніхто із численних песимістів світової літератури не опустив людину до такого жалюгідного стану (перетворення у комаху), як це зробив Ф. Кафка.

Запитання для самоконтролю

Чому особливе місце в естетиці та світосприйнятті Рільке відведено речам?

Що пов'язало Рільке, як людину і як поета, з Україною?

У чому полягали особливості творчості П. Целана?

Визначте провідні мотиви вірша «Фуга смерті», простежте за їх розвитком і взаємодією.

Які чинники вплинули на формування свідомості та творчого методу Ф. Кафки?

Які автобіографічні моменти наявні у новелі «Перевтілення»?

ЛЕКЦІЯ 8

АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Драматургія Б. Шоу — новий етап у розвитку англійської літератури XX століття.

Оскар Уайльд — славетний письменник і теоретик англійського естетизму.

Метод «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса.

1. Драматургія Б. Шоу — новий етап у розвитку англійської літератури XX століття

У 70-х роках XIX століття Англія стала провідною капіталістичною країною, яка завойовувала важливі морські шляхи і колонії. Держава була всесвітнім банкіром, світовим купцем і світовою фабрикою. Найсильніша країна світу могла б шукати союзів, перебуваючи у «блискучій ізоляції». Англійська верхівка спритно приборкала робітничі спілки. Але відносне процвітання Англії як буржуазної країни продовжувалося недовго. Призупинився ріст великої індустрії, США та Німеччина випередили її за обсягом виробництва та експорту. Англія відмовилася від «блискучої ізоляції» і пішла на зближення з колишніми ворогами — Францією та Росією. Ці основні риси і протиріччя у суспільстві викликали економічну кризу, воєнний ажіотаж і загострення класової боротьби.

Розпочався інтенсивний розвиток промисловості, і тому із сільської місцевості відбувається приплив нової робочої сили. А це викликало у 80-ті роки новий підйом робітничого руху, страйки, виникнення незалежної робітничої партії, а в 1900 — лейбористської. Усі ці складні суспільні явища знайшли відображення у філософії та літературі.

В англійській літературі кін. XIX століття розвивали напрями, які відобразили кризу буржуазної культури (натуралізм, декаданс) і напрями реалістичні, пробули пов'язані з наростанням робітничого руху і загальною демократичною опозицією.

Тенденції натуралізму проявилися у творчості таких англійських письменників — Джорджа Гіссінга, Арнольда Беннета, Джорджа Мура та інших.

Англійський декаданс набув специфічної форми естетизму і отримав своє вираження у теоретичних думках У. Пейтера, А. Саймонса, О. Уайльда. Естетизм з їхнім культом краси групувався у 90-х роках навколо журналу «Жовта книга», який очолив художник О. Бердслі.

Паралельно з декадансом в Англії розвивався неоромантизм напрям, ворожий буржуазній дійсності. Протестуючи проти жорстокої дійсності, неоромантики (Р.Стівенсон, Джозеф Конрад, Райдер Хаччард, Артур Конан Дойль) оспівали небезпеку і пригоди, перенесли своїх героїв у минуле або незвичайні умови далеких країн, в атмосферу, яка вимагала виключної мужності. їх приваблювали сюжети із заплутаною інтригою, але більшу увагу вони приділяли психологічному аналізу. Письменники продовжили розвивати жанр історичного роману.

Наприкінці XIX століття передові люди Англії гостро відчули необхідність докорінної зміни усієї соціальної