Авангардистські течії в літературі І пол. XX ст.: кубізм, дадаїзм, сюрреалізм