Творчий метод Т. Драйзера:

магниевый скраб beletage

створив свій романтичний світ і розробив свою типологію роману, у якому показав реалістичне американське життя;

відтворив ідеологію так званої «американської мрії» — і шлях її перетворення на американську трагедію;

у центрі романів герої різних психологічних формацій: «середнього» американця, художника, фінансиста;

висвітлив тему несумісності особистості і держави, закони якої призводять до трагедії. У цьому сила реалізму Т. Драйзера.

тонкий знавець людської душі;

творчий пошук письменника розвивався у двох напрямах:

тяжіння до панорамності;            посилена увага автора

створення всебічної          до психологізму, глибоке проникнення

картини суспільства         у внутрішній світ героїв.

Започаткування самобутньої американської «людської комедії»

Запитання для самоконтролю

Що служило причиною звернення О' Генрі до літератури?

У чому полягала своєрідність новелістики О' Генрі порівняно з іншими представниками цього жанру в літературіXX століття?

Яка новела О' Генрі була особливо актуальною перед Різдвом?

Чому тема «американської трагедії» зайняла провідне місце у творчій спадщині Т. Драйзера?

Як саме біографія письменника була відображена у його творчості?

У чому полягало відмінність двох головних героїнь першого та другого романів американського прозаїка?

Г. Г. Маркес — теоретик «магічного реалізму».

Загальний огляд творчої спадщини письменника.

Проблеми духовності і моралі у новелі «Стариган з крилами». Приреченість героїв у романі «Сто років самотності».