Особливості творчості Кобо Абе:

магниевый скраб beletage

основна ідея творів — зіткнення людини з ворожим їй суспільством і марність будь-яких спроб втекти від нього, що породило почуття глибокої безвиході;

у романах існував взаємозв'язок вигаданого та реального світів. Автор використав документи, газетні статті, тобто реальні факти, і спроектував їх на ситуацію вигадану, щоб підкреслити, що вигаданий світ його романів — не фантастичний, а тільки деформований уявою реальний світ;

головний герой — людина — «билинка, яка неспроможна визначити свою долю»;

широке використання символіки, підтексту та алегорії;

провідна тема — тема відчуження, самотності людей, ворожості буржуазного суспільства особистості людини;

головний принцип творчості — зображувати світ не таким, яким він здавався, а таким, яким він був насправді;

герої Кобо Абе часто постали не живими людьми, а символами, покликаними уособлювати те або інше явище.

Запитання для самоконтролю

У чому особливості розвитку японської літератури?

Що таке жанр хоку? Назвіть риси цього жанру.

У чому новаторство Ісікава Такубоку?

У чому своєрідність жанру роману-параболи? Хто був його засновником?

Які образи-символи використовував Кобо Абе у своїх романах?

ЛЕКЦІЯ 15

РОМАН-АНТИУТОПІЯ XX СТОЛІТТЯ

Поняття «утопії» та «антиутопії» у світовій літературі.

Основні риси, тематика та проблематика роману-анти- утопії.

Загальний огляд романів Є. Замятіна «Ми», Дж. Оруелла «1984», О. Хакслі «Чудовий новий світ».

Жанр антиутопії в українській літературі.