Змістовий модуль 1. Модерністські зрушення у французькій літературі XX століття

магниевый скраб beletage

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

ПР

Лб

Ср

Ір

1

Французька література

А. де Сент-Екзюпері — письменник, льотчик, філософ.

Особливості творчого методу Екзюпері.

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж.- П. Сартр. А. Камю

Екзистенціалізм як напрям філософії та літератури. Його особливості.

Ж.-П. Сартр — теоретик екзистенціалізму у літературі:

Вплив екзистенціалістських ідей на творчість А. Камю.

2

2

 

2

 

3

Модерністська проза початку XX століття

Світоглядні та естетичні засади модерністського мистецтва.

Марсель Пруст — представник французької модерністської прози.

Творчий метод письменника.

2

 

 

2

 

Змістовий модуль 2. Своєрідність світобачення і його художнє вираження у німецькій літературі XX століття

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

Пр

Лб

Ср

Ір

4

Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт

Життєвий і творчий шлях драматурга.

Передумови розвитку, сутність реформи драми та основні принципи «епічного» театру Б. Брехта.

Загальна характеристика творчості письменника

2

 

 

2

 

5

Тема війни в німецькій літературі XX століття. Е.-М. Ремарк, Г. Белль

Загальна характеристика німецької літератури XX століття. Поняття «втрачене покоління».

Життєвий і творчий шлях Е.-М. Ремарка.

Г. Белль — совість німецької нації. Тема Другої світової війни у творчості Г. Белля.

2

4

 

4

 

6

Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна

Томас Манн — майстер інтелектуального роману.

Філософський зміст «великих романів» Т. Манна: «Смерть у Венеції», «Тоніо Крегер», «Маріо і чарівник»

Творчий метод Томаса Манна, його новаторство.

2

2

 

2

 

7

Австрійська література XX ст. Р.-М. Рільке, П. Целан, Ф. Кафка

Р.-М. Рільке — видатний австрійський поет.

П. Целан. Пошуки нової поетичної мови у творчості поета. «Фуга смерті».

Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки. Поєднання реальності й міфотворчості у прозі письменника.

2

2

 

2

 

Змістовий модуль 3. Філософсько-естетичні та морально-етичні проблеми англійської літератури XX століття

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

пР

Лб

Ср

ІР

8

Англійська література

Драматургія Б. Шоу — новий етап у розвитку англійської літератури XX століття.

Оскар Вайльд — славетний письменник і теоретик англійського естетизму.

Загальна характеристика методу «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса.

2

4

 

2

 

9

Новітня англійська література. Т. Еліот, У. Голдінг

Роль Т. Еліота у розвитку модерністської поезії в англомовних літературах.

Загальна характеристика творчості У. Голдінга.

Притчевий характер роману «Володар мух».

2

 

 

2

 

 

Всього

18

16

 

20

 

IVКУРС, VIII СЕМЕСТР. ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Змістовий модуль 1. Норвезька та американська література хх століття. Особливості їх поетики і стилю

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

пР

Лб

Ср

ІР

1

Норвезька література. Г. Ібсен, К. Гамсун

Історико-літературні передумови розвитку норвезької літератури.

Г. Ібсен — творець соціально-психологічної драми.

Кнут Гамсун — співець кохання.

2

4

 

6

 

2

Американська література. Джек Лондон. Ернест Міл- лер Хемінгуей

Загальна характеристика американської літератури XX століття.

Життєвий і творчий шлях Джека Лондона.

Новаторство прози Е.Хемінгуея: лаконізм, «ефект айсбергу», відвертість сповіді від першої особи, лейтмотив («Прощавай, зброє!», «По кому подзвін»).

2

2

 

6

 

3

Особливості розвитку літератури США. Г. Лонгфел- ло, О. Генрі, Т. Драйзер

Поетичний переказ індіанських міфів у поемі Гонг- фелло «Пісня про Гайавату».

О. Генрі — майстер американської новели. Життєвий і творчий шлях. Цикли новел та їх особливості (на прикладі новел «Дари волхвів», «Вождь червоношкірих», «Серце Заходу», «Останній листок», «3 любові до мистецтва»).

Т. Драйзер — майстер реалістичної прози. Особливості творчого методу.

2

 

 

6

 

4

Латиноамериканська література. Г. Маркес

Г. Маркес — теоретик «магічного реалізму».

Загальний огляд творчої спадщини письменника.

Проблеми духовності і моралі у новелі «Стариган з крилами». Приреченість героїв у романі «Сто років самотності».

2

2

 

6

 

5

Література Сходу. Японія. Китай

Ісікава Такубоку. Жанр хоку у творчості поета.

Я. Кавабата — класик сучасної японської літератури.

КобоАбе — письменник післявоєнного покоління, творець роману-параболи: «Жінка в пісках», «Людина- коробка».

2

 

 

8

 

Змістовий модуль 2. Постмодернізм — його теоретичні засади і літературна практика

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

ПР

Лб

Ср

Ір

6

Роман — антиутопія XX ст.

Поняття «утопії» та «антиутопії» у світовій літературі.

Основні риси, тематика та проблематика роману — антиутопії.

Загальний огляд романів Є. Замятіна «Ми», Д. Ору- елла «1984», О. Хакслі «Чудовий новий світ».

Жанр антиутопії в українській літературі.

2

2

 

6

 

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

пР

Лб

Ср

ІР

7

Театр абсурду

Поняття «театр абсурду». Риси, парадокси та символи «театру абсурду».

Швейцарський драматург — абсурдист Ф. Дюр- ренматт.

Проблема ціни життя окремої людини, спокутування боргів минулого у драмі «Візит старої дами».

Протистояння романтично-аваніюрної та обивательсько- затишної моделей існування у драмі М. Фріша «Санта Круз».

Е. Йонеско — представник французького «театру абсурду». Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства у п'єсі «Носороги».

Загальна характеристика життя і творчості С. Беккета.

2

2

 

6

 

8

Література постмодернізму

Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вияв у художній літературі.

Роман «Запахи. Історія одного вбивства» П. Зюскін- да — зразок німецької постмодерністської прози.

Іронічний ґатунок центрального конфлікту в романі «Ім'я троянди» У. Еко.

Художній час і простір, символіка і художня сила образів в романі «Останній світ» К. Рансмайра.

2

2

 

7

 

9

Всього:

16

14

 

51

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

№ п/п

Теми та плани практичних занять

Кількість годин

1

Жанрова своєрідність казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

Присвята казки-притчі, її своєрідність.

Малюнки юного художника і поради дорослим. Думки Екзюпері про дорослих.

Причини, з яких Маленький принц залишає свою планету.

Характеристика планет, які відвідав герой. Відкриття істини.

Роль постаті льотчика у казці.

2

2

Проблема вибору і її гуманістичне вирішення, тема перестороги в романі Альбера Камю «Чума»

Історія створення роману, тематика та проблематика твору, жанр, фабула, символічність назви.

Система образів у романі:

а)         лікар Ріє;

б)         Жан Тарру;

в)         Раймон Рамбер;

г)         Жозеф Гран;

д)        отець Панлю.

Антигуманна та аморальна позиція Коттара та старого астматика.

Місце роману «Чума» у світовій літературі, його ідейна спорідненість з творами української літератури, з іншими видами мистецтва.

2

№ п/п

Темп та плани практичних занять

Кількість годин

3

Тема «втраченого покоління» у романі Е.-М. Ремарка «Три товариші»

Роман «Три товариші» — життєвий біль Ремарка.

Система образів у романі. Життя «маленької людини».

Тема «втраченого покоління» в романі.

Тема кохання.

Наслідки анархії у країні.

2

4

Своєрідність композиції та символіка оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа...»

Г. Белль — «совість німецької нації».

Назва оповідання, його композиція.

Сприймання героєм навколишнього світу. Засоби характеристики героя.

Символи у творі.

2

5

Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки «Перевтілення»

Філософська основа новелістики Ф. Кафки. Відчуження людини — дегуманізація світу — провідна тема творчості письменника.

«Перевтілення» — програмовий твір Ф. Кафки.

Образ Грегора Замзи як гротескний літературний «авторпортрет» письменника й символічне уособлення типу «маленької людини» XX ст.

Сутність конфлікту Грегора з родиною.

Причини трагедії Г. Замзи.

2

6

Тема митця та мистецтва у новелі T. Манна «Смерть у Венеції»

«Смерть у Венеції», історія написання, тематика, композиція новели.

Характеристика образу Густава фон Ашенбаха.

Образ 14-річного Тадзьо — уособлення краси.

Ставлення автора до свого героя, до бездуховного мистецтва.

2

7

«Пігмаліон» Б. Шоу — зразок «драми-дискусії»

Драма «Пігмаліон» — втілення естетичних і соціальних принципів драматурга. Переосмислення автором міфа про Пігмаліона.

Проблематика твору.

Парадокс — сюжетна основа п'єси.

Система образів, авторське ставлення до героїв, подій твору.

2

8

Філософія життя, краси, насолоди і мистецтва в романі Оскара Уайль- да «Портрет Доріана Грея»

Основна тема і проблематика роману.

Ідейно-композиційна роль образу лорда Генрі.

Сутність трагедії Доріана Грея.

Роль парадоксу в романі.

2

9

ВСЬОГО:

16

IVКУРС, VIII СЕМЕСТР ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

№ п/п

Теми та плани практичних занять

Кількість годин

1

Показ шляху становлення особистості жінки у п'єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім (Нора)»

Історія написання драми «Нора». Назва п'єси, архітектоніка твору. Особливості драматичного конфлікту та розвиток дії п'єси.

Образи Нори і Хельмера.

Символіка драми.

Новаторство Ібсена-драматурга.

2

№ п/п

Темп та плани практичних занять

Кількість годин

2

Неоромантичні мотиви й образи в романі К. Гамсуна «Пан»

Історія написання роману «Пан», тема і проблематика твору, своєрідність композиції. Сенс назви роману; роль міфологічного підтексту.

Особливості трактування теми кохання (образи Глана, Едварди, Єви, Мака, лікаря і барона). Сутність протиставлення кохання Едварди та Єви.

Природа і людина в романі. Функції пейзажу.

Кнут Гамсун і українська література: контактно-генетичні зв'язки й типологічні паралелі.

2

3

Показ драматичних суперечностей людського буття у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море»

Сюжет повісті-притчі, головні лейтмотиви.

Старий Сантьяго, його життєва позиція.

Авторська позиція у творі.

2

4

Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням в оповіданні Габріеля Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»

Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола 3 людьми.

Своєрідність образу янгола: його безпорадність і терпимість до людей, спорідненість з людською природою.

Зображення людського суспільства, в якому немає місця ангелам.

Реальність і вигадка в оповіданні.

Сенс фіналу та назви оповідання.

Зрощення фантастичних елементів з побутовими деталями — характерна ознака художнього світу твору.

2

5

Відображення конфлікту між людиною і системою у романі Є. Замятіна «Ми»

Художній метод Є. Замятіна.

Ідейно-тематичний аналіз роману «Ми». Основні конфлікти твору.

Особливості композиції. Простір і час в романі.

Система образів.

Авторська позиція у творі.

2

6

Викриття «законів» конформістського мислення, показ розриву між науково-технічним прогресом та моральним станом людства у п'єсі Ф.Дюрренматта «Візит старої дами»

Ф. Дюрренматт — швейцарський драматург-абсурдист.

Ідейно-тематичний аналіз п'єси «Візит старої дами».

Алегорично-моральний сенс сюжету драми.

Характеристика мешканців міста Гюллена.

Центральний конфлікт п'єси (образи Клари Цаханасян та Альфреда Ілля).

Художня своєрідність твору (гротеск, умовність, символіка).

2

7

Схрещення елементів класичної та масової літератури у романі П. Зюс- кінда «Запахи»

Назва, ідейно-тематичне спрямування сюжету роману. Проблематика твору.

Образ митця Гренуя. Символічний сенс детективної інтриги.

Проблеми співвідношення краси і зла, влади митця та мистецтва над натовпом, пошук досконалості в романі.

Парфуми як гротескно-іронічна метафора мистецгва.Роль художніх описів у романі «Запахи».

2

 

ВСЬОГО:

14

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

№ п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин

1

Теорія екзистенціалізму в художньому баченні Ж. П. Сартра. Загальна характеристика оповідань: «Стіна», «Кімната».

1

2

Проблематика роману Е. М. Ремарка «Час жити і час помирати».

1

3

Історичні романи Г. Манна: «Молоді літа короля Генріха IV».

1

4

Філософські казки О. Уайльда. Ідейно-тематичний аналіз казки «Зоряний хлопчик».

1

5

Проблематика і система образів у романі К. Гамсуна «Вікторія».

1

6

Автобіографічні мотиви Збірки Джека Лондона «Північні оповідання».

1

7

Поняття «втрачене покоління» в американській літературі XX століття. Загальна характеристика роману Е. Хемінгуея «По кому подзвін».

1

8

Цикл новел О'Генрі. Ідейно-тематичний аналіз новели «Санаторій на ранчо».

1

9

Фантастичні романи Г. Уелса. Загальна характеристика роману «Війна світів».

1

10

Загальний огляд творчості А. Зегерс.

1

11

Сюжет і проблематика роману Маркеса «Полковнику ніхто не пише».

1

12

Місце роману К. Чапека «Війна з саламандрами» у світовій літературі.

1

13

Ідейно-тематичний аналіз роману Кобо Абе «Людина-коробка».

1

14

«Масова література» к. XIX — поч. XX століття: зміст поняття, представники.

2

15

Характеристика образу головного героя у однойменному романі Ромена Ро- ллана «Жан Крістоф».

2

16

Жіночий роман Сандри Браун. Особливості творчого стилю письменниці.

2

17

Інтелектуальні детективи Агати Крісті, загальна характеристика.

1

18

Розвиток жанру детективу у французькій літературі XX століття. Творчість Жоржа Сіменона.

1

1.3. Перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять

Художні тексти, рекомендовані для обов'язкового читання

А. де Сент-Екзюпері. «Маленький принц», «Планета людей».

Агата Крісті. Твори за вибором.

Беккет С. «Чекаючи наГодо».

Белль Г. «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».

Браун С. (один—два твори на вибір).

Брехт Б. «Матінка Кураж», «Життя Галілея».

Верлен П. Поезія.

Гамсун Кнут «Пан», «Вікторія», «Голод».

Гашек я. «Пригоди бравого вояка Швейка».

Голдінг У. «Володар мух», «Шпиль».

Джойс Д. «Джакомо», «Улісс».

Драйзер Т. «Сестра Керрі», «Джені Герхард», «Американська трагедія».

Дюрренматт Ф. «Візит старої дами», «Фізики», «Суддя та його кат».

Еко У. «Ім'я троянди».

Еліот Т. Поезія.

Замятін Є. «Ми».

Зюскінд П. «Парфумер».

Ібсен Г. «Ляльковий дім», «Бранд», «Пер Гюнт».

Йонеско Е. «Носороги».

Кавабата я. «Тисячокрилий журавель».

Камю А. «Сторонній», «Чума».

Кафка Ф. «Перевтілення», «Процес».

Кобо Абе. «Жінка в пісках», «Людина-коробка».

Коельо П. «Алхіміка», «Одинадцять хвилин».

Лондон Д. «Мартін Іден», зб. «Північні оповідання» 3—4 оповідання на вибір.

Лорка Г. Поезія, збірка «Циганські романсеро».

Лонгфелло. «Пісня про Гайавату».

Лоуренс Д. «Коханець леді Чаттерлей».

Манн Г. «Молоді літа короля Генріха IV».

Манн Т. «Смерть у Венеції», «Чарівна гора», «Маріо і чарівник».

Маркес Г. «Стариган з крилами», «Сто років самотності», «Полковнику ніхто не пише».

Мердок А. «Чорний принц».

О'Генрі. «Дари волхвів», «Вождь червоношкірих», «Останній листок», «З любові до мистецтва».

Олдрідж Д. «Клітка акул», «Останній дюйм».

Платонов А. «Котлован».

Пруст М. «В пошуках утраченого часу».

Ремарк Е. М. «Три товариші», «На Західному фронті без змін», «Повернення».

Рембо А. Поезія.

Рільке P. М. Поезія, збірка «Сонети до Орфея».

Роллан Р. «Зачарована душа», «Кола Брюньйон».

Сартр Ж. П. «Нудота», «Мур», «Кімната».

Селінджер Д. «Над прірвою у житі».

Стілл Д. (два твори на вибір).

Уайльд О. «Портрет Доріана Грея», «Саломея», філософські казки (2 за вибором).

Уеллс Г. «Невидимець», «Машина часу».

Фріш Макс. «Санта Круз».

Хемінгуей Е. «Старий і море», «Прощавай, зброє».

Чапек К. 5—6 новел на вибір.

Шоу Б. «Пігмаліон», «Будинки вдівця».

Для вивчення напам'ять:

Гарсіа Лорка «Гітара».

P. М. Рільке. Поезія за вибором.

Мацу о Басьо. Хоку (за вибором).

Ісікава Такубоку Танка (за вибором).

Вивчити напам'ять РАЙНЕР МАРІЯ РІЛЬКЕ

Згаси мій зір...

Згаси мій зір — я все ж тебе знайду, Замкни мій слух — я все ж тебе почую, Я і без ніг до тебе домандрую, Без уст тобі обітницю складу. Відломиш руки — я тоді тебе Впіймаю серцем, наче між долонь, А спиниш серце — мозок запульсує; Коли ж ти вкинеш в мозок мій огонь, Тебе в крові палючій понесу я.

(Переклад М. Бажана) Осінній день

Мій боже, час! Вже літо стало ярим.

На сонячний годинник довгу тінь

накинь і вітер простели над яром.

Звели останнім ягодам оцим

ще наливатись, дай їм трохи строку,

щоб геть дозріти, щоб солодкість соку

відтак вином зробилася тяжким.

Хто був бездомним, той не знайде дому,

не збудеться самітник самоти, не спатиме, читатиме, листи

почне писать чи вийде в парк брести

уздовж алей по листю ворушкому

(Переклад М. Бажана) Оливковий сад

Під сірим віттям вгору йшов помалу Він, сірий і самітний, між олив І голову, пилюкою припалу, в пил рук гарячих глибоко втопив. По всьому — це. І це кінець надходить. Та я повинен і осліпши йти. Чому мене примушуєш доводить, Що ти єси, хоч зник для мене ти? Тебе не можу більше я знайти, — Ані в собі, ні в інших, ні в камінні Знайти не можу. Сам-один я нині. Зі мною — вся скорбота людських бід. Полегшити ти міг би їхній гніт, Коли б ти був. О невимовний стид... Казали згодом: ангела прихід Хіба то ангел? Ах то ніч прийшла, Зашелестіла листям на оливах. Здригнулись учні в снах своїх лякливих.

Хіба то ангел? Ах то ніч прийшла Звичайна ніч прийшла сюди, як сотні Ночей було минуло тут підряд. Каміння спить, і пси лежать дрімотні. Ах, ніч сумна, як ночі ті скорботні, Що ждуть, щоб ранок повернувсь назад. Бо не приходить на такі благання Ні світла ніч, ні ангел поготів. Все тратять ті, хто сам себе згубив, — їх обмина отецьке піклування, їх поронило лоно матерів.

(Переклад М. Бажана)

ТОМАС СТЕРНЗ ЕЛІОТ