Змістовий модуль 1. Модерністські зрушення у французькій літературі XX століття

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

ПР

Лб

Ср

Ір

1

Французька література

А. де Сент-Екзюпері — письменник, льотчик, філософ.

Особливості творчого методу Екзюпері.

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж.- П. Сартр. А. Камю

Екзистенціалізм як напрям філософії та літератури. Його особливості.

Ж.-П. Сартр — теоретик екзистенціалізму у літературі:

Вплив екзистенціалістських ідей на творчість А. Камю.

2

2

 

2

 

3

Модерністська проза початку XX століття

Світоглядні та естетичні засади модерністського мистецтва.

Марсель Пруст — представник французької модерністської прози.

Творчий метод письменника.

2