ПРОБЛЕМА ВИБОРУ І ЇЇ ГУМАНІСТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ, ТЕМА ПЕРЕСТОРОГИ В РОМАНІ АЛЬБЕРА КАМЮ «ЧУМА»

План

Історія створення роману, тематика та проблематика твору.

Жанр, фабула, символічність назви.

Система образів у романі:

а)         лікар Ріє;

б)         Жан Тарру;

в)         Раймон Рамбер;

г)         Жозеф Гран;

д)        отець Панлю.

Антигуманна та аморальна позиція Коттара та старого астматика.

Місце роману «Чума» у світовій літературі, його ідейна спорідненість з творами української літератури, з іншими видами мистецтва.

чЗавдання для підготовчого періоду

Повторити поняття «есе», «хроніка», «притча», «натуралістична» та «символічна» деталі.

Визначити, прокоментувати деталі з символічним навантаженням.

Скласти цитатну таблицю для характеристики образів: ГЕРОЇ // ХАРАКТЕРНІ РИСИ // СТАВЛЕННЯ ДО ЧУМИ

Добрати заголовки до кожної частини роману, так щоб вони відтворювали обидва плани — реалістичний і символічний.

Література

Камю А. (Матеріали до вивчення творчості) // Всесвітня література. — 1999. — № 3. — С. 21.

Камю А. // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52—55.

Волощук Є. Духовні й художні здобутки літератури екзистенціалізму. // Зарубіжна література. — 2000. — № 20 (180). — с.

Горідько Ю. Вивчення творчості А. Камю // Зарубіжна література. — 2005. — № 3 (403) — С. 5—16.

Лобода О. П. «Єдине, що важливо, — це бути людиною» Урок за романом А. Камю «Чума». 11 кл. // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 13—18.

Марченко Ж. «Абсурд життя — це зовсім не кінець, а лише початок» (Ж.-П. Сартр) (за романом А. Камю «Чума») // Зарубіжна література. — 2005. — № 3 (403). — С. 17—20.

Нагорна А. Ю. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму його філософських ідей. На матеріалі роману «Чума» А. Камю // Всесвітня література. — 2005. — № 6. — С. 61—64.