Спілкування підлітків з ровесниками : Вікова психологія : B-ko.com : Книги для студентів

Спілкування підлітків з ровесниками

Підлітковий період є сенситивним до розширення та збагачення стосунків з ровесниками. Це виражається у налагодженні довірливого особистісного спілкування підлітка з однолітками як провідної діяльності даного віку. Спілкування з однолітками у підлітковому періоді реалізовує функції:

обміну інформацією, самопізнання,

вдосконалення навичок взаємодії з однолітками,

збагачення емпатійних навичок, здатності розділяти з іншими спільні заняття, інтереси і почуття,

налагодження контактів з протилежною статтю і засвоєння тендерних ролей,

становлення автономності підлітка, його незалежності від дорослих,

здобуття досвіду набуття прийнятного соціального статусу. Саме у групі однолітків створюється нова соціальна ситуація

Тлумачення поняття «гендер» - у словнику

розвитку особистості підлітка, так як дорослішання, статеве дозрівання формує прагнення у здобутті емоційної незалежності від дорослих та активізує потребу у спілкуванні з ровесниками. Спілкування з ровесниками стає значимою сферою також через дію механізму самооцінювання - порівняння себе з ровесниками. Взаємини підлітків з ровесниками виявляють нові поведінкові реакції: групування, пошуків друзів і компанії, хобі- реакції та реалізуються через налагодження дружніх взаємин і пошуки референтної групи та встановлення значимого статусу в ній.

  • І Підліткова реакція групування - потреба підлітка в при- належності до групи, що виражається через його прагнення перебувати в середовищі ровесників та взаємодіяти з ними

На основі реакції групування підліток спочатку розширює коло спілкування з ровесниками, але цим взаєминам властива значна емоційність та конфліктність через егоцентризм підлітків у дружбі. Приблизно в 14-15 років відбувається відбір та диференціація підліткових взаємин на категорії знайомих, приятелів, друзів. Спочатку актуальними є дружні взаємини з представниками своєї статі, до кінця підліткового віку може розгорнутися дружба з протилежною статтю.

Зі слів 13-річної дівчинки: «Мої батьки багато працюють, рідко буваючи вдома. Брат старший мене на шість років. Якби не подруги, мені навіть не було б з ким поговорити»

Динаміка дружніх взаємин у

цьому віці передбачає спочатку встановлення приятельських стосунків на основі спільних інтересів, визначення змісту «Я», самопізнання, а згодом формування емоційної прив'язаності, закріплення навичок соціальної взаємодії. Важливим чинником підліткової дружби є подолання самотності.

Для підліткового віку характерний пріоритет дитячої спільноти над дорослою.

Д.Б. Ельконін

В підлітковому віці з'являється «кодекс дружби»- набір значимих, цінних якостей, якими повинен володіти друг. Наприклад, це щирість, вірність, чесність, відданість тощо. Найважливіше та цікаве в дружбі підлітків - розмови обговорення. Егоцентричність дружніх взаємин підлітків проявляється у надмірній критичності до друга та лояльності до себе. Для цього віку характерною є висока чутливість до оцінки товаришів, яка може вступати в конфлікт з оцінкою дорослих.

Тлумачення поняття «референтна група» - у словнику

У підлітковому віці відбувається пошук референтної групи. Пошук референтної групи характерний для всіх підлітків, а потреба завоювати високий статус в ній більш активізована у хлопців. Для підлітка дуже важливо мати референтну групу, цінності якої він приймає, на чиї норми поведінки і оцінку він орієнтується.

Важливо, що підліток, який претендує на роль лідера, повинен мати високу або й завищену самооцінку. Активні підлітки можуть одночасно входити в кілька груп, приміром, у групу, яка склалася на заняттях у спорткомплексі, у компанію свого чи сусіднього двору, в одну з мікрогруп класу.

Для даного віку також характерними є різноманітні захоплення і пов'язана з ними хобі-реакція.

  • І Хобі-реакція - схильність підлітків переймати та розпо- всюджувати інтереси, захоплення ровесників, яка має поверховий та швидкоплинний характер

Інтереси хлопців та дівчат цього віку є швидкоплинними і поверховими, тобто підлітки часто захоплюються чимось новим, однак ненадовго. При виборі захоплення підліток виявляє свою самостійність та здійснює пошуки способів й сфер самореалізації. Як правило, захоплення підлітків не пов'язані з навчанням. За думкою А.Є. Лічко, тип захоплення підлітка визначається змістом його особистості. Захоплення підлітків А.Є. Лічко та Ю.О. Строцький класифікують на такі типи:

Інтелектуально-естетичні захоплення ґрунтуються на глибокій цікавості підлітка до певної галузі знань чи сфери діяльності - історії, музики, малювання, комп'ютерного програмування тощо. Подібним змістом наповнені і егоцентричні захоплення, однак їх головним призначенням є не поглиблення компетентності, а спосіб самоствердження, досягнення лідерства серед ровесників. Підлітки, котрі мають такого роду захоплення, намагаються привернути до себе увагу оригінальністю своїх занять, виділитись, підвищити свій авторитет в очах інших.

Підлітковий вік без захоплень подібний дитинству без ігор.

А.Є. Лічко

Тілесно-мануальні захоплення підлітків викликані їх наміром зміцнити свою силу, витривалість, набути спритності чи яких-небудь вишуканих мануальних навичок. Окрім спорту та бодібілдінгу, це захоплення скейтами, роликами, водіння мотоцикла для хлопців, які таким чином розвиваються в фізичному плані і оволодівають потрібними для них вміннями. Дівчатка для поліпшення фігури можуть захоплюватись шейпінгом, аеробікою та спортивними танцями.

Зустрічаються підлітки, що мають накопичувальні захоплення, в основу яких покладене колекціонування, яке може поєднуватись із пізнавальною потребою, із схильністю до накопичення матеріальних благ, з бажанням слідувати підлітковій моді (збирання етикеток, наклейок, дисків) тощо.

Найбільш розповсюдженими щодо сучасних підлітків є інформативно-комунікативні захоплення, які можуть набути примітивного змісту. Приміром, це багатогодинні пусті розмови в звичній вуличній компанії або з випадковими товаришами, некритичне споглядання того, що відбувається навколо (від вітрин магазинів до вуличних пригод), постійне поверхове спілкування з ровесниками засобами мобільного зв'язку чи мережі Інтернет, довготривале просиджування перед екраном телевізора чи комп'ютера. Перегляд телебачення може тривати кілька годин поспіль, але особливо цікавлять фільми детективно-пригодницького жанру, бойо-вики. Вся інформація засвоюється на достатньо поверховому рівні, іноді тут же передається іншим і забувається, приглушуючись іншою порцією. Це проводження часу важко назвати захопленням по його суті, але воно характерне для величезної кількості підлітків.

Спільним для підлітків обох статей щодо цього виду захоплень є розповсюджена орієнтація не стільки на процес занять, скільки на досягнуті результати

В інформаційно-комунікативних захопленнях проявляється жага отримання нової, не дуже змістовної інформації, яка не потребує ніякої критичної обробки, і потреба в легкому спілкуванні з однолітками - у великій кількості контактів, що дозволяють цією інформацією обмінюватись.

І.С. Булаху

Спілкування підлітків з ровесниками може відбуватись і в рамках ігрової діяльності. Гра залишає свою привабливість для підлітка у тому випадку, коли відповідає його інтересам. Найбільш популярними серед представників даного віку є комп'ютерні ігри, фігурують також спортивні, та, рідше, інтелектуальні.

Таким чином, спілкування з оточуючими, а зокрема значимими дорослими і ровесниками, є найбільш важливою стороною життя підлітків, умовою їх особистісного становлення.