1.1. Вікова психологія як наука Предмет та завдання вікової психології