Функції емоцій та почуттів

магниевый скраб beletage

Як будь-які інші прояви психіки, афективна сфера людини має позитивні й негативні наслідки для особистості. Стосовно позитивів, то маємо такі аспекти їх проявів:

- здійснюють регулятивну функцію (спонукають людину до знань, праці, вчинків або утримують)

- урізноманітнюють, поглиблюють та збагачують життя людини

активізують роботу організму;

Рис. 2.8.2. Позитивні аспекти прояву емоцій та почуттів

Однак має місце і негативний вплив афективної сфери на людину:

допомагають налагоджувати взаємини між людьми - пізнавальний інтерес як прояв інтелектуальних почуттів активізує та покращує навчання

- позитивні емоції викликають натхнення, отже є складовим компонентом творчості

- сміх як вияв радості допомагає людині розслабитись, відпочити тощо - надмірні емоції та почуття шкодять в бізнесі, оскільки ускладнюють розумову діяльність

- афективні й стресові (дистресові) емоційні стани порушують самовладання та контроль поведінки

- нерозділене кохання пригнічує, а сліпе - позбавляє людину свободи волі - домінування негативних емоцій у психіці може викликати розлади чи хвороби

- надто часте переживання сорому в дитинстві може сформувати низьку самооцінку

- емоційність людини викликає суб'єктивізм в науці й діяльності

Рис. 2.8.3. Негативні аспекти прояву емоцій та почуттів