Вияви емоцій та почуттів

магниевый скраб beletage

Переживання емоційних станів — радості, любові, дружби, симпатії, прихильності або болю, суму, страху, ненависті, презирства, огиди тощо — завжди мають певний вияв:

Г          Внутрішній (вісцеральний) вияв      J

ритм серцебиття, дихання, кров'яний тиск, зміна в ендокринних залозах, органах травлення та виділення;

ці внутрішні переживання бувають астенічними або сте- нічними, тобто виявляються в пригніченні або збудженні роботи організму

Г          Зовнішній (експресивний) вияв       J

рухи, поза, рухова та вокальна міміка, інтонації мовлення, рухи очей тощо;

помітне навіть у немовлят, але з досвідом, особливо із засвоєнням дитиною мовлення, екпресивне вираження емоцій та почуттів набуває різноманітних відтінків

Рис. 2.8.4. Вияви емоцій та почуттів

Залежно від обставин і стану організму, його підготовленості до переживань емоції та почуття можуть бути виражені по-різному. Наприклад, почуття страху може зумовити астенічну реакцію - скупість, шок, або ж реакцію стенічнуу

У процесі набування досвіду і розвитку мовлення дитина поступово оволодіває експресивними способами вираження емоцій і почуттів, певною мірою стримує їх. На основі цього формується здатність сприймати й розуміти різноманітні форми та відтінки виявлення переживань, уміння їх розпізнавати, а також уміння їх використовувати з метою впливу на інших.

Ця здатність потрібна артисту, а особливо педагогу, який, розпізнавши завдяки спостережливості внутрішні стани та переживання учня, може керувати ними з метою виховання, впливати на інших власними експресивно виявленими почуттями.

Форми та інтенсивність вияву емоцій і почуттів значною мірою залежать від соціальних факторів — вихованості, рівня культури особистості, традицій та звичаїв. Це особливо позначається на виявленні їх за допомогою зовнішніх засобів — мімічних та пантомімічних виразних рухів. Внутрішній їх вияв (серцебиття, дихання, дія ендокринної системи) відбувається відносно незалежно від соціальних чинників.

Види емоцій та почуттів. Вищі почуття

Залежно від впливу емоцій на організм та психіку

Залежно від стану задоволення по-

треб:

Природа емоцій і почуттів органічно пов'язана з потребами. Потреба як потрібність у чомусь завжди супроводжується позитивними або негативними переживаннями в різноманітних їх варіаціях. Характер переживань зумовлюється ставленням особистості до потреб і обставин, які сприяють або не сприяють їх задоволенню.