1.1. Психологія як наука Історичні етапи розвитку психології