8.1.1. Матеріальна цивілізаціяу країнах Європи та Північної Америки XIX ст.

магниевый скраб beletage

Головним елементом способу життя людини у добу Нового часу стає принципо-во нове ставлення до праці. Праця перетворюється на справу (бізнес). Головноюметою і критерієм успіху бізнесу є отримання прибутку, а також постійне зростан-ня й розширення справи. Крок за кроком бізнес завойовує позиції у сфері ремісни-чого виробництва та сільського господарства. Найважливішу роль починають віді-гравати грошові відносини. Банки й біржі регулюють рух товарів і грошей, яківкладаються у справу, боргові зобов'язання тощо. Капітал, тобто гроші, що прино-сять гроші (прибуток), стає самостійною силою, яка не залежала від соціальногостану її власника. У штучно створюваному світі бізнесу найважливішими стаютьтакі людські якості, як діловитість, підприємництво, майстерність, зростає рольспеціалістів. Головний закон бізнесу — найбільший результат із найменшими за-тратами, причому і те, і друге має грошовий вираз.

Прагнення до безперервного зростання бізнесу прискорило темп життя, сприялорозриву з традиціями, порушенню органічності розвитку. З цим боком нового часупов'язана велика роль у його історії переселенців, емігрантів, національних і релі-гійних меншин. З діловою активністю була також тісно пов'язана колонізація євро-пейцями країн в усіх частинах світу. У XVIII—XIX ст. починається вивіз з Європидо колоній капіталу й технологій і організація там виробництва й торгівлі. Такимчином, ділова сфера європейської цивілізації почала зростати й розширюватися зарахунок колоній.

У XIX ст. розвиток бізнесу виглядає як спрямований у безкінечність процес, уякому обмежене життя окремої людини — безкінечно мала величина. Економікавідмежовується від конкретної праці. Головними факторами у ній стають цінні па-пери, продаж акцій на біржі, а грандіозна робота промисловості виглядає лише яквідображення обігу паперів. Завдяки акціям власність віддаляється від людини, стаєанонімною. Господарем будь-якої справи стає підприємець. Він (або його довіренаособа) керує бізнесом і отримує прибуток. Господар залучає до участі у справі йінших людей. У цьому випадку він виступає як роботодавець, а всі залучені осо-би — наймані працівники різних типів (інженери, управлінці, робітники). Між ро-ботодавцем і найманими працівниками укладається договір про оплату праці. Ви-рішальним фактором при розподілі ролей у бізнесі є власність на нього. Володіннянабуває характеру приватної власності. Юридичне оформлення права приватноївласності стало одним із найважливіших завдань суспільної і політичної системиНового часу.