8.2.2. Скандинавські країни

магниевый скраб beletage

Для скандинавських країн XIX ст. було періодом становлення національнихшкіл, що розвивалися у руслі європейського мистецтва. Однак кожна з країн про-йшла цей шлях своєрідно і з різними художніми результатами. Найбільш плідні пе-ріоди свого розвитку вони також проживали у різний час. Уже на поч. XIX ст. Да-нія, Норвегія і Швеція, нерозривно зв'язані протягом усього історичного шляхурозвитку, прийшли з різним рівнем розвитку художньої культури.

Данія. Свого роду центром художнього розвитку Скандинавії виступала Данія,що мала стійкі традиції, постійні культурні зв'язки з країнами північно-західноїЄвропи — Німеччиною, Голландією, Англією й добру художню школу. Королівсь-ка академія красних мистецтв, заснована у Копенгагені у 1754 p., була першою уСкандинавії. У Швеції Академія відкрилася лише у 1768 p., у Норвегії тільки у 1818 р.була заснована державна художньо-реміснича школа. Датська Академія стала своє-рідним центром художньої освіти у Скандинавії, приваблюючи учнів з Німеччини іГолландії.

Образотворче мистецтво. У XIX ст. у мистецтві Данії виникає (у досить тісно-му зв'язку з тогочасним мистецтвом Німеччини) така значна фігура, як скульпторБертель Торвальдсен.

Творчість Торвальдсена сприймалася сучасниками як відродження духусправжньої античної класики. Головною темою його творчості був світ античноїміфології. Він звертався до станкових композицій, рельєфу, створював монуме-нти та портрети (статуї «Ясон із золотим руном», «Ганімед», рельєф «Ахілл іБрисеїда», «Грації, що слухають співи Амура», портретні статуї княгині Бара-тинської, графині Остерман-Толстої). Урочисто величне, дещо холодне, акаде-мізуюче мистецтво Торвальдсена було дуже типовим явищем для певного на-пряму європейського класицизму.