ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ......................................................................................................... 5

РОЗДІЛ 1. ВИДИ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ               6

1.1. Монополістичні правопорушення............................................... 6

1.2. Недобросовісна конкуренція...................................................... 23

Заключні положення........................................................................................... 41

РОЗДІЛ 2. АНТИМОНОПОЛЬНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ............... 44

2.1. Антимонопольний комітет України (АМКУ)......................... 44

2.2. Структурні підрозділи Антимонопольного комітету України        55

2.3. Повноваження державних уповноважених Антимонопольного комітету України  63

2.4. Територіальні відділення Антимонопольного комі­тету України   67

Заключні положення........................................................................................... 70

РОЗДІЛ 3. РОЗГЛЯД СПРАВ АНТИМОНОПОЛЬНИМ КО­МІТЕТОМ УКРАЇНИ       72

3.1. Правові засади розгляду справ.................................................. 72

3.2. Строки порушення та розгляду справ..................................... 76

3.3. Порушення провадження у справах........................................ 81

3.4. Особи, які беруть участь у розгляді справ.............................. 87

3.5. Доказування та докази................................................................. 91

3.6. Розслідування та слухання у справах..................................... 97

3.7. Рішення у справах....................................................................... 107

3.8. Виконання рішення та порядок його оскарження.............. 110

Заключні положення......................................................................................... 114

РОЗДІЛ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКО­НОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧ­НОЇ КОНКУРЕНЦІЇ...................................................................................................................... 116

4.1. Господарсько-правова відповідальність.............................. 116

4.2. Адміністративна відповідальність.......................................... 123

4.3. Кримінальна відповідальність................................................. 126

Список використаних джерел......................................................... 129

Законодавство (за станом на 01.01.2011 р.)

Конституція України (витяг)........................................................................ 139

Господарський кодекс України (витяг)..................................................... 140

Закони України:

Про Антимонопольний комітет України................................................... 149

Про захист економічної конкуренції.......................................................... 178

Про захист від недобросовісної конкуренції............................................ 215

Про природні монополії................................................................................. 222

Нормативні акти АМКУ:

Правила розгляду заяв і справ про порушення законо­давства про захист економічної конкуренції      232

Положення про територіальне відділення Антимонопо­льного комітету України         246

Положення про порядок проведення перевірок додер­жання законодавства про захист економічної конкуренції             255