Глава 4. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці

магниевый скраб beletage

Стаття 16. Неправомірне збирання комерційної таємниці

Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добуван­ня протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло за­вдати шкоди суб'єкту господарювання.

Стаття 17. Розголошення комерційної таємниці Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без дозволу особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до за­конодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням відповід­них обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту госпо­дарювання.

Стаття 18. Схилення до розголошення комерційної таємниці

Схиленням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, до роз­криття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

Стаття 19. Неправомірне використання комерційної таємниці Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення госпо­дарської діяльності без дозволу уповноваженої на те особи відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.