Розділ V. Прикінцеві положення

магниевый скраб beletage

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2.Встановити, що органи, які виконують окремі функції регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, продовжують їх виконувати до створення національних комісій регулювання природних монополій.

3. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після введення в дію Закону України «Про природні монополії»:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведен­ня законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у від­повідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центра­льними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

4. Регулювання у сфері зв'язку проводиться відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про поштовий зв'язок».

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ

20 квітня 2000 року № 1682-III

Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 р. за № 90/299

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Антимонопольного комітету України від 19 травня 2009 року № 168-р (останні зміни)

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 26 листопада 1993 року № 3660-XII «Про порядок введення в дію Закону України «Про Антимонопольний комітет України» затвердити Тимчасові правила роз­гляду справ про порушення антимонопольного законодавства України, які діятимуть до прийняття відповідних законодавчих актів.

Голова О.Завада

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 р. № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 р. № 169-р)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 р. за № 90/299