ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ВСТУП           5

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та соціокультурні передумови виникнення при-кладної етики 7

У         витоків етики як практичної філософії         7

Методологічні підстави прикладної орієнтації етики         11

Прикладна етика як нова стадія розвитку етики    19

Основні принципи етичної регуляції в сучасному світі     23

РОЗДІЛ 2. Біоетика   41

Історія становлення біоетики           41

Предмет та основні принципи біоетики     50

Дилеми біоетики: аборт, евтаназія, трансплантологія       56

РОЗДІЛ 3. Екологічна етика 83

Історія виникнення та становлення екологічної етики      84

Поняття та предмет екологічної етики        86

Концептуальні основи екологічної етики   91

Основні напрями та принципи екологічної етики 96

Сучасні екологічні рухи та громадські організації: етико-правовийаспект           108

Відкриті питання екологічної етики: цінності внутрішні та зовнішні.... 111

Відповідальність як підґрунтя екологічної етики    114

РОЗДІЛ 4. Економічна етика           120

Поняття та предмет економічної етики                   120

Економічна етика як теорія фактичної економічної поведінки                  129

Економічна етика як нормативна теорія господарства                  139

Соціальна відповідальність суб'єктів господарства                        155

РОЗДІЛ 5. Політична етика             173

Політична етика — виклик соціально-політичної кризи               174

Політика і мораль: схоже у відмінному                    180

Політична етика: пошуки визначення                     185

Влада як фокус взаємин політики і моралі              192

Політика і чесність: чи можливе моральне виправдання політичноїбрехні                     199

Мораль у політичному конфлікті                  202

РОЗДІЛ 6. Етика соціолога              207

Професійна діяльність соціолога в контексті актуалізації професійноїетики                    208

Етика соціолога у світлі ціннісних вимог до наукової діяльності ....         226

Проблема професіоналізму соціолога в умовах соціальних трансфор-мацій в Україні               230

Морально-правова регламентація професійної діяльності соціологів. . . .           232

РОЗДІЛ 7. Етика юриста                  239

Предмет етики юриста                     239

Мораль і право: спільне і відмінне               252

Моральні якості судді                        264

Моральні якості прокурора               271

Моральні якості адвоката                  279

Поняття фрустрації. Проблема професійних деформацій               285

ДОДАТКИ                 291