Стаття 4. Міжнародні договори

магниевый скраб beletage

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого на-дана Верховною Радою України, встановлені інші норми, ніж ті, що передба-чені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 5. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчоївлади, до повноважень якого належить регулювання діяльності, пов'яза-ної з трансплантацією

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в га-лузі охорони здоров'я, до повноважень якого належить регулювання діяльнос-ті, пов'язаної з трансплантацією, є Міністерство охорони здоров'я України.

Розділ II. Умови та порядок застосування трансплантації.Діяльність, пов'язана з трансплантацією, і контрольза додержанням законодавства про трансплантацію