Прагнення до переваги як основний мотив(А. Адлер)

магниевый скраб beletage

Особистість не просто реагує на зовнішні стимули середовища, вонасформована прагненнями власного «Я» й орієнтована на майбутнє.По суті, рушійною силою особистості, як постулює Адлер, є існуван-ня єдиної динамічної сили, що лежить в основі людської активності -пошуку досконалості. Адлер вважав, що прагнення до переваги — цефундаментальний закон людського життя і єдина мотиваційна сила вжитті особистості.

Життєвий досвід особистості сприяє усвідомленню почуття влас-ної неповноцінності і розвитку прагнення компенсувати це почуття.У дитинстві люди переживають тривалий період залежності й без-порадності. Цей досвід формує у дитини глибокі переживання не-повноцінності порівняно з іншими членами сім'ї, більш могутнімита вправними. Поява таких переживань знаменує початок життєвоїборотьби за досягнення переваги над оточенням, а також прагненнядо досконалості та бездоганності.

Якщо прагнення до досконалості поєднується із соціальним інте-ресом і турботою про оточення, воно розвивається у конструктивно-му (позитивному) напрямку. У негативному варіанті людина шукаєлише особистої переваги і дотримується принципу: відчути своюперевагу важливіше, ніж бути корисною іншим. На думку Адлера,прагнення досягнення особистої переваги - це невротичний симптом,результат дуже сильного почуття неповноцінності та відсутності со-ціального інтересу.

На думку Адлера, ті основні цілі, що визначають напрям нашогожиття, - це до певної міри фіктивні цілі, оскільки їх не можливо зі-ставити з реальністю. Прагнення індивіда до переваги скеровується обраноюособистістю фіктивною метою, а формуються фіктивні цілі власною творчою си-лою особистості. Якщо особистість має свого фіктивну мету, життя сповнюєтьсядля неї смислом: виникає історія життя, сповнена смислу. Фіктивні цілі допо-магають вирішувати життєві проблеми. Наприклад, професіонал, що прагнеперевершити інших, може не досягти своєї мети, але одного прагнення досягтивисокого професійного рівня достатньо, щоб зробити власне життя здоровим ікорисним.