Індивідуація як мотиваційна сила особистості (К. Юнґ)

магниевый скраб beletage

Мотиваційною силою особистості, на думку К. Юнга, виступаєпрагнення досягти кінцевої життєвої мети - повної реалізації свого«Я». Процес досягнення цієї мети спрямований на особливий резуль-тат - «здобуття самості». Самість Юнг вважав найголовнішим архе-типом, що втілює в собі єдність свідомого та несвідомого, гармонію табаланс різних протилежних елементів психіки.

Процес розвитку особистості в напрямку здобуття самості діставназву індивідуації. Еґо здобуває зв'язок із самістю в процесі довгої ітривалої роботи розуміння та прийняття несвідомих процесів. Розви-ток самого Еґо - це лише розвиток свідомості, процес здобуття знаньпро світ і про себе. Самість пересуває Еґо в центр психіки. Утвореннясамості надає єдності психічному життю особистості, допомагає інте-грувати свідоме та несвідоме. Результатом процесу є завершеність і ці-лісність особистості, а не досконалість: «Не досконалість, а завершеність- ось те, чого чекають від вас» (Юнг).

Юнг вважав, що самореалізація як завершальний етап розвиткуособистості є недосяжною для більшості людей. Досягнення індиві-дуації під силу тільки обдарованим і високоосвіченим людям, які дотого ж мають у своєму розпорядженні багато вільного часу. Через такіобмеження для переважної більшості самореалізація є недосяжною.Юнґ вважав, що люди в першій половині життя не надто включеніу процес індивідуації, вони більше спрямовані на успіх - цілі Еґо. Звіком, вже досягнувши таких цілей, вони шукають гармонії, більшепрагнуть інтеграції, ніж досягнень.