Провідний мотив життя особистості:тенденція до актуалізації (К. Роджерс)

магниевый скраб beletage

У своїй концепції особистості К. Роджерс висунув гіпотезу, заякою поведінка людини спрямовується та підтримується єдиниммотивом, який він назвав тенденцією до актуалізації - це властиваорганізму тенденція розвивати всі свої здібності, щоб зберегти та роз-винути свою особистість. Ця фундаментальна тенденція і є єдиниммотивом, властивим людині, і для пояснення поведінки особистостіжодні інші специфічні мотиви, на думку Роджерса, більше не по-трібні. Будь-які інші потреби та мотиви можна пояснити як один ізпроявів тенденції актуалізації. Конкретними проявами тенденції доактуалізації є бажання досягти чогось, завершити справу, отриматипевні результати (хорошу оцінку, посаду, спортивний успіх, написа-ти наукову статтю).

Для пояснення поведінки не треба шукати інших специфічнихмотивацій (інстинктів, прагнень): кожна людина мотивована простотим, що живе. Роджерс не мав сумнівів, що людина є вільною в тому,щоб зробити вибір та творити своє життя. Тенденція до самоактуалі-зації максимально ефективна в особистостей з повним функціонуван-ням. Вони досягають свого повного функціонування, тому що вважа-ють себе першоджерелом власної свободи і дійсно користуються сво-бодою в кожний момент часу.