Діяльнісна концепція особистості О. М. Леонтьєва

магниевый скраб beletage

У концепції О. М. Леонтьєва підкреслено особливий смислот-ворчий аспект мотивації. Термін «мотив», за Леонтьєвим, означаєте об'єктивне, в чому конкретизується потреба в даних умовах і нащо спрямовується діяльність. Леонтьєв вводить поняття «зрушеннямотивів»: людина під впливом певного мотиву починає виконуватидію, а потім виконує її заради неї самої. В даному разі мотив немовбизміщується на ціль, а дія перетворюється у діяльність. Мотиви діяль-ності, що мають таке походження, Леонтьєв називає свідомими мо-тивами.

Леонтьєв відрізняє мотиви «усвідомлювані» від «реально дію-чих». Лише за певних умов одні мотиви можуть перетворюватися вінші. Це перетворення відбувається так; іноді результат дії виявля-ється раніше, ніж мотив, реально збуджуючий цю дію. Дитина сум-лінно готує домашні завдання, бажаючи швидше піти на прогулянку.В результаті це приводить до значно більшого, тобто до хороших оці-нок. Відбувається нове опредметнення потреб дитини, а це означає,що вони змінюються, розвиваються, піднімаються на щабель вище.Так здійснюється перехід до більш високого типу реальних мотивів.Якщо перед дитиною поставити завдання запам'ятати певні слова, апотім це ж завдання дати в ігровій діяльності, то в другому випадкузавдання буде виконано з подвійною ефективністю. Тут відіграє рольконкретний мотив конкретної діяльності.

Встановлюючи мотиви дій і мотиви діяльності, Леонтьєв показуєїх взаємний перехід: мотиви діяльності, підкоряючись більш висо-ким мотивам, стають мотивами лише окремих дій і додатково під-тримують їх виконання. Природно, можна спостерігати і зворотнийпроцес.

Тема 2.3РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯОСОБИСТОСТІ

План

Характеристика понять «розвиток» і «формування» особистості

Основні теорії розвитку особистості в дитинстві