Інтернальність у сфері досягнень (Ід)

магниевый скраб beletage

Високі показники за цією шкалою відповідають інтернально-му, чи високому, рівню суб'єктивного контролю над емоційно пози-тивними подіями чи ситуаціями. Такі люди вважають, що самі дося-гли всього значущого, що було в їхньому житті, що саме вони здатні зуспіхом досягати свої цілі і в майбутньому.

Низькі показники по шкалі Ід свідчать про те, що людина пояснюєсвої успіхи, досягнення, радощі зовнішніми обставинами — щасливадоля чи допомога інших людей.