Інтернальність у виробничих відносинах (Ів)

магниевый скраб beletage

Високі показники в сфері виробничих, чи ділових, відносин свід-чать про інтернальний, чи високий, суб'єктивний контроль, якийпроявляється в тому, що людина вважає свої дії важливим факторомв організації власної участі у виробничій діяльності, стосунках у ко-лективі, побудові кар'єри.

Низькі показники означають, що людина схильна приписуватибільш високе значення зовнішнім обставинам — керівництву, допо-мозі друзів, везінню-невезінню.