ІІ. Відокремлені прикладки Відокремлюються прикладки в таких випадках:

магниевый скраб beletage

1.          Якщо вживаються після означуваного слова (найчастіше поширені прикладки): Приїзду онуків, своїх маленьких помічників, бабуся завжди раділа. Ананас, чудовий дар природи тропіків, схожий на велику кедрову шишку вагою два-три кілограми (О. Новиков- Прибой).

2.           Коли поширена прикладка вживається перед означуваним імен­ником і має додатковий обставинний відтінок причини: Людина

енциклопедичних знань, мій батько міг дати відповідь на будь- яке питання. У минулому боцман, директор школи легко справ­лявся з лавіруванням між великими й малими суднами на підходах до порту.

Примітка. Якщо така прикладка має лише означальне значення, то комами не відокремлюється: Основоположник українського по­етичного кіно Олександр Довженко зумів поєднати у своїй творчос­ті глибокий філософський епос і потужний ліричний струмінь. Вірші «королеви української поезії» ХХ століття Ліни Костенко увібрали в себе складну свідомість сучасної людини, є емоційно-образним і вод­ночас філософським переживанням нею апокаліптичної довколишньої дійсності (З підручника).

3.           Коли стосуються особових займенників (такі прикладки від­окремлюються завжди, незалежно від позиції в реченні стосовно означуваного слова): Він, Роман, не дасть йому загинути (М. Ко­цюбинський). Митець самобутній і неповторний, він [Остап Ви­шня] формувався й зростав на ґрунті народного життя... (І. Зуб).

4.           Якщо прикладка, виражена загальним іменником, стосується власної назви й уживається після неї: Сіверцев, високий, вродли­вий блондин з акуратними бакенбардами, дивився на нього не- порозуміло, здивовано (О. Гончар). Олексій Штепа, молодий ко­зак, кість від кості козацького племені, лежав на вершині кур­гана в замаскованому кулеметному окопі (Л. Первомайський).

5.           Коли прикладка приєднується за допомогою слів родом, на ім'я, на ймення, на прізвище, так званий тощо: В. Винниченко, родом із Єлисаветградщини, ніколи не забував рідних місць. У журбі отакій і подружився Давид з одним австріяком, на імення Стах (А. Головко).

6.           Прикладки із сполучником як, коли вони мають значення причи­ни: Івась, як менший, завжди терпів від Карпа (Панас Мирний). У горах Брянський, як командир, зустрівся з новими трудноща­ми (О. Гончар). Лаврін, як менший син, мав право зостатися в батьковій хаті (І. Нечуй-Левицький).

Примітка. Якщо прикладка з як не має відтінку причини, а озна­чає «у ролі кого, чого», то комами не виділяється: Як архітектурна пам'ятка античного зодчества в Україні Царський курган ІУ століт­тя до нашої ери, відкритий біля Керчі 1837року, зберігся і його мож­на оглянути (З посібника). Володар дум російськоїреволюційно-демо- кратичної інтелігенції М. Чернишевський та його оточення зустріли Шевченка як сподіваного й бажаного однодумця (З газети). Як кадро­вий офіцер, учасник великих битв я закликаю вас [учителів] докласти всіх зусиль, щоб виховане вами покоління за будь-яких обставин не осо­ромило своїх батьків і дідів, щоб гідно продовжувало героїчні традиції нашого народу (Г. Карпезо).

Тире ставиться:

1. Якщо поширена, рідше непоширена прикладка вживається в аб­солютному кінці речення чи його структурної частини, щоб від­різнити її від однорідних членів речення або щоб підкреслити її пояснювальне значення (останнє можливе й у середині речення): Вийме кетяжок калини — сузір'я спечених кровинок (Є. Гуцало).

Як обіцяє директор Валерій Іванович, влаштують тоді ще одні захоплюючі змагання — перегони на човнах (О. Гончар). Якщо ви хочете, щоб юнацтво відчувало невгамовну жадобу до знань, дбайте про найголовніші, найважливіші вогнища духовної куль­тури — бібліотеки (В. Сухомлинський). Нас було троє: один усів- ся в кабіні з водієм, а ми з Віктором Вовком — моїм товаришем по курсу та по гуртожитській кімнаті — примостилися в ку­зові (Є. Гуцало).

2.           Якщо прикладка виділяється тире в середині речення, а після неї за умовами контексту повинна вживатися кома, то ставиться лише перше тире перед відокремленою прикладкою: Наш тренер — привітна та розумна людина, вийшовши на пенсію, організував дворову футбольну команду.

Така ж постановка розділових знаків, коли прикладка стосується одного чи кількох різних однорідних членів речення: Під час конфе­ренції виступили Олена Білоножко — переможець обласної олімпіа­ди, Тарас Швець — призер шкільного конкурсу творчих робіт, Віктор Дідик — студент-практикант.

3.           Якщо поширена прикладка вживається перед означуваним словом і має обставинний відтінок: Репресований комуністичним режи­мом поет-дисидент — Василь Стус у своїх поезіях відходив від традиційно емоційної стихії української лірики, намагався осмис­лити трагедію світу крізь призму філософії стоїчного існування (За підручником).