§ 9. Розрізнення [а] та [о]

магниевый скраб beletage

1.          У сучасній українській мові в деяких словах уживається а на міс­ці давнього [о] перед складом з наголошеним [а]: гаразд, хазяїн, халява, гарячий, гарячка, качан, калач, кажан, багатир (багач), багатий, багато.

Винятки: крохмаль, монастир, отаман, поганий, солдат, гончар, козак, лопата, корявий, собака, товар, богатир (силач); слід звер­нути увагу також на слова, у яких а пишеться в російській мові, а в українській — о: борсук, комиш, комірка, кропива, погон, пором, слов'яни та ін.

2.           У деяких дієслівних коренях [о] чергується з [а] перед наступним суфіксом -а- чи -ува-, причому дієслова з о зазвичай позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова з а — повторювану, багаторазову дію: гонити — ганяти, коти­ти — качати, кроїти — краяти, ломити — ламати, виламувати (і виломлювати); могти, змогти, допомогти — вимагати, допо­магати; скочити — скакати, перескакувати; схопити — хапати, стояти — стати, проводити — запроваджувати.

Однак у коренях більшості дієслів пишеться о, що не чергується з [а]: виростити — вирощувати, вимовити — вимовляти, прости­ти — прощати, виношувати, утрамбовувати, умотивовувати, згуртовувати, перебинтовувати, працевлаштовувати, розсорто­вувати, але випровадити — випроводжати.

Вправа 20.

Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви о чи а. Х...зяйство, зб...гачений, г...рячка, к...рявий, б...гатир (бага­тий), к...зачка, л.паточка, к... чанистий, г.рячкувати, кр.хмаль- ний, . таманський, м. настирський, к. мпанійський, к. лачик, к.ляска, к... мбінат, шк.ралупа, ...рендувати, виборча к.мпанія, сл.в'янський, б.рсучок, п.ром, кр...пивниця, к.ряга, гончар­ство, ск... кати, підск.чити, допом.гти, допом.гати, перег.ни, перег... няти, вкл.нятися, покл.н, кл.нятися, перем. гти, перем. гати, відл... мувати, відл.млювати, х. ..патися, сх... питися,

ух. пити, б. гатир (сильний), ск.тити, підк.чати, к.титися, к.ча- тися, кр. їти, кр. яти.

Вправа 21

Прочитайте й запам'ятайте значення слів. Осміхнувсь учитель і сказав Надії:

—                   Придивись, подумай, — різні це слова: мовиться про заходи чи воєнні дії - пишеться кампанія — з літерою а.

А коли це група, де зібрались люди

На пікнік, на гулі чи на торжество -

написання слова зовсім іншим буде -

пишеться компанія — з літерою о.

. Перше з них кампанія — не збагнеш ніколи -

йде від слова campus, по-латині поле,

тобто битва в полі, де ведуть вогонь, -

це й було первісне значення його.

Друге з них — компанія — теж цікаве слово.

І його стлумачимо не бездоказово.

І воно з латині, зазирнімо вглиб:

сот — прийменник разом, ну, а panis — хліб.

Звичні словотвори, все у тому ж дусі,

Бо в розмовній мові виникло з потреби.

Первісно компанія означало: друзі,

Що хліб-сіль звичайно ділять поміж себе (Д. Білоус).

©0> — Мамо, дай мені щось фантастичне почитати.

—                  Візьми он татів річний звіт.