І. Подвоєння на межі морфем (значущих частин слова)

магниевый скраб beletage

1.          На межі двох префіксів: возз'єднання, беззастережний, ввійти, ззамолоду, ззовні, беззаперечний.

2.           На межі префікса й кореня: ввезти, беззвучний, беззлобність, об­білити, оббризканий, наддалекий, наддністрянський, наддунай­ський, відданість, віддерти, віддієслівний, віддзеркалений, перед­день, переддощовий, піввідра, піввіку, півватний, півверсти, спів­вітчизник, Беззубко, Піддубник.

3.           На стику кореня й суфікса (найчастіше при цьому до останньої букви н (ен) кореня додаються такі словотворчі форманти -н(ий), -н(ій), -ниц(я), -ник: балконний, ресторанний, баклажанний, уклінний, щозмінний, осінній, ранній, сторонній, віконниця, охо­ронниця, манекенниця, винниця, відмінниця, караванник, багато­гранник, пісенник, ожинник, малинник, чинник, наколінник, се­зонник, прикордонник, Царинний, Курінний, Парокінний, Винник, Линник, Тютюнник, а також у похідних утвореннях: кінний — кін­нота, стінний — стіннівка, безвинний — безвинно — безвинність, гостинний — гостинно — гостинність тощо.

Увага! Слово священик пишеться без подвоєння.

4.           На стикові двох суфіксів: письменник, старовинний, рослинність, тваринник, поіменний, воєнний.

5.           У дієсловах на межі кореня на -с та постфікса -ся (афікса, що вжи­вається після закінчення, у цьому випадку після нульової флексії): розрісся, понісся, пасся, трясся, піднісся, але підносься.

6. На межі частин складного слова: деффак (дефектологічний фа­культет), юннат (юний натураліст), міськком (міський комітет), військкомат (військовий комісаріат), заввідділу (завідувач відді­лу), страйкком (страйковий комітет), омметр, вакуумметр.