ІІ. Правопис складних іменників

магниевый скраб beletage

Разом пишуться:

1.          Складні іменники, утворені поєднанням двох основ за допомо­гою сполучного звука від двох іменникових основ, прикметни­кової, числівникової, займенникової та іменникової основ, кін­цевою дієслівною основою чи початковою частиною у формі дієслова наказового способу: лісостеп, світломузика, світло­технік, музеєзнавець, верболіз, носоріг, трудодень (але: людино- день), чорнослив, лісосмуга, білокрівці, дурносміх, довгоносик, жовтоцвіт, двокрапка, двоєженець, двовладдя, шестиклинка, одноліток, самокритика, самодіяльність, самоконтроль, са­москид, боєготовність, землетрус, дощомір, життєпис, хлі- бопостачання, шовкоткацтво, бетономішалка, всюдихід, ско­ропис, гуртожиток, крутивус, вертихвістка, перекотиполе, зі­рвиголова, пройдисвіт, горицвіт.

2.           Українські прізвища, утворені від словосполучень, дієслова в на­казовому способі та іменника, прикметника з іменником за до­помогою сполучного голосного тощо: Добрийвечір, Нетудихата, Панібудьласка, Великийчоловік, Малийчоловік, Покиньчереда, Для- бога, Добридень, Отченаш; Вернигора, Затуливітер, Непийвода, Перебийніс, Підкуймуха, Недайкаша, Тягнирядно; Білоус, Чорно- іваненко, Довгопол, Кривоніс, Скороход, Тригубенко, Парокінний, а також слов'янські імена: Тихомир, Людмила, Творимир, Всеволод, Святослав, Володимир, Рогволод, Остромир, Ратмир, Судимир, Святополк, Ярополк, Владислав, В 'ячеслав, Мирослава, Ярослава, Ростислав, Богдан, Предислава.

3.           Слова з частинами пів-, напів-, полу-: пів'ящика, піввікна, пів­аркуша, півномера, півоберта, півстоліття, півсферичний, пів­фінальний, пів 'їдальні, пів 'юрти, пів 'яблука, напіврозчинний, напівосвітлений, напівавтомат, напівписьменний, напівнатяк, напівпустеля, напівправда, полукіпок, полумисок.

Примітка 1. Частина пів- пишеться через дефіс лише з власними назвами: пів-Кишинева, пів-Єгипту, пів-Антарктиди, пів-Гімалаїв, пів- Десни, пів-Байкалу, пів-України, пів-Новгородки.

Примітка 2. Якщо між пів і словом, до якого воно відноситься, уживається прийменник чи якесь інше слово, то пишеться окремо: о пів на восьму, пів десертної ложки, пів стандартної цистерни.

4.           Складні іменники, утворені з трьох і більше основ: гідро­метеослужба, мінералометалокераміка, наркопсихотерапія, телерадіоапаратура, гідроелектростанція, автомототранспорт, овочекартоплесховище, маслосиромолочний, гідроаеродинаміка, гідрометеобюро, гідроелектрометалургія, гідроенергоресурси.

Через дефіс пишуться:

1.          Іменники, що означають спеціальність, професію: хімік-органік, шеф-редактор, шеф-кухар, шеф-механік, читець-декламатор, льотчик-космонавт, палеонтолог-стратиграф, бухгалтер-ре- візор, інженер-технік-технолог.

2.           Іменники, у яких перший компонент підкреслює певну ознаку, прикмету, особливість предмета, явища, названого другим ком­понентом: дівич-вечір, свят-вечір, багат-вечір, рай-дерево, зелен- сад, буй-тур, цвіт-калина, плакун-трава, ромен-зілля, чар-зілля, дизель-мотор, крекінг-процес, вакуум-апарат, жар-птиця, ко­зир-дівка, стоп-кран, яхт-клуб, дубль-дієз, дубль-бемоль.

3.           Іменники, що позначають державні посади, військові, наукові звання: генерал-губернатор, прем'єр-міністр, унтер-офіцер, штабс-капітан, контр-адмірал (але: контрреволюція), приват- доцент, член-кореспондент (але: членкор).

4.           Іменники, що позначають складні одиниці виміру: кіловат-го­дина, тонно-кілометр, людино-день, грам-атом, грам-калорія, міліампер-секунда, міліграм-процент, мілікюрі-година, міліом- метр, міліпаскаль-секунда, вольт-секунда, ват-секунда, машино- день, літако-виліт.

5.           Іншомовні назви проміжних сторін світу: норд-вест, норд-ост, вест-норд-вест, зюйд-вест, зюйд-ост.

6.           Сполучення, що переважно позначають назви рослин: люби-мене (незабудка), мати-і-мачуха, брат-і-сестра (братки), євшан-зілля, розрив-трава (бальзамін), сон-трава (рослина родини жовтецевих).

7.           Назви чорних клавіш на фортепіано або підвищення чи зниження звука на півтона тощо:ре-дієз, ля-бемоль, соль-дієз, сі-бемоль.

8.           Перша частина складного слова (яке пишеться разом або через де­фіс), коли далі йде слово з такою ж другою частиною: авіа- та автомоторобудування, кіно- та фотодокументи, відео- та ау- діозаписи, максі- та міні-мода.