І. Подвоєння в іншомовних словах

магниевый скраб beletage

1. У загальних назвах іншомовного походження букви на позначення подовжених приголосних звуків, як правило, не подвоюються: ба­роко, лібрето, піанісимо, стакато, інтермецо, сума, шосе, бе­ладона, бравісимо, ват (хоч Ватт), групето, гун (гуни), каса, ме­тал, піцикато, фортисимо, шасі, фін (фіни), комуна, комісія тощо. Винятки: аннали (записи найважливіших подій по роках у Стародавньому Римі й деяких країнах Західної Європи за середніх віків;

на Русі їм відповідали літописи), бонна (вихователька дітей), брутто (вага товару з упаковкою), ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто (епіграф, дотепний чи влучний вислів), нетто (вага товару без упаковки), панна, пенні (грошова одиниця), тонна, білль (проект за­кону чи закон), булла (папська грамота), вілла, мулла (в ісламі нижчий сан служителя релігійного культу), дурра (назва рослини), мірра (аро­матична смола), гамма (1) третя літера грецького алфавіту; 2) мільйон­на частка грама; 3) стотисячна частка ерстеда — одиниці напруженості магнітного поля), а також перша частина складних слів гамма- (означає стан речовини або зв'язок з гамма-випромінюванням): гамма-глобулі- ни, гамма-активний, гамма-апарат, гамма-астрономія, гамма-залі­зо, гамма-сигнал, гаммаскопія, гамма-функція, гамма-спектрометр.

2.           У випадку збігу кінцевого приголосного префікса та початкового приголосного кореня подвоєння відбувається тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне слово: інновація (бо є но­вація), сюрреалізм (бо є реалізм), апперцепція (бо є перцепція), ім­міграція (бо є міграція), ірраціональний (бо є раціональний), ір­реальний (бо є реальний), контрреволюція (бо є революція), ім­матеріалізм (бо є матеріалізм).

Примітка. Букви на позначення приголосних звуків на межі пре­фікса й кореня не подвоюються тоді, коли іншомовне префіксальне слово далеке за змістом від безпрефіксального: нотація (повчання, ви­словлене людині, яка допустила якийсь промах) — анотація (стис­ла характеристика змісту книги, статті, рукопису) — конотація (до­даткове значення слова, що накладається на основне й служить для ви­раження експресивно-емоційної оцінки).

3.           У власних назвах іншомовного походження подвоєні букви на по­значення подовжених приголосних звуків зберігаються відповідно до мови, з якої слово запозичене: Голландія, Руссо, Торрічеллі, Марокко, Калькутта, Маттью, Бетті, Ріккі, Жульєтт, Песта- лоцці, Кессо, Хеллоуей, Саллівен, Россіні, Гаммі (кличка собаки), Діллі (персонаж мультфільму), Маккензі (затока), Барроу (мис), Хеллох (печера), «Пратт-Уїтні» (авіаційний двигун), «Дольче енд Ґаббана» (торгова марка), «Феррарі» (автомобіль) тощо.

Примітка. Подвоєння зберігається й у всіх похідних загальних на­звах: боннський (Бонн), ніццький (Ніцца), яффський (Яффа), андоррець (Андорра), голландський (Голландія), равеннський (Равенна), меккський (Мекка), пруссацтво (Пруссія) та інші.