магниевый скраб beletage

1.          Пишеться після букв на позначення м'яких приголосних д (де), т (те), з (зе), с (ес), ц (це), л (ел), н (ен):

а)    перед я, ю, є, ї: Дьяконов, Васильєв, Ананьїн, Панкратьєв, Третьяков, Полозьєв, Саласьєв, Ульянов, Ільюшин; Арсеньєво, Усольє;

б)    перед приголосними: Вольнов, Коньков; Клязьма, Лисьва, Льгов;

в)     у кінці слова: Лось, Соболь; Нахічевань, Тянь-Шань.

2.           Не пишеться, коли я, ю позначають сполучення м'якого приголо­сного з [а, у]: Зябрев, Ляпунов, Цявловський, Тюменєв; Аляска, Че­лябінськ, Тюмень.

3.          Після букви на позначення твердого кінцевого приголосного звука [ц] у прізвищах та географічних назвах російського походження в українській мові пишеться м'який знак, зокрема в суфіксі -ець: Глуховець, Скиталець; Олонець, Повенець, Череповець. Примітка. У кінці неслов'янських прізвищ та географічних назв

після ц (це) м'який знак не пишеться: Клаузевіц, Лівшиц, Моріц; Суец.

4.          Пишеться в суфіксах -ськ-, -цьк- відповідно до російських -ск-, -цк-: Луговськой, Баратинський, Трубецькой, Полоцький; Братськ, Брянськ, Курськ, Кузнецьк, Троїцьк.

5.          М'який знак не пишеться перед літерами на позначення шипля­чих приголосних звуків: Меншов, Меншиков (пор.: рос. Меньшов, Меньшиков).

Передача російських прізвищ та географічних назв українською мовою

Рос.

буква

Позиція літери в слові

Укр.

буква

Російська власна назва

Українська власна назва

Е

після букв на познач. приголосних

Е

Лермонтов, Воронеж

Лермонтов, Воронеж

Е

після ж, ч, ш, щ, ц, р у суф. -ев, -еєв

Е

Тютчев, Муромцев, Писарев, Плещеево, Ржев

Тютчев, Муромцев, Писарев, Плещеєво, Ржев

Е

на початку слів

Є

Егоров, Енисей

Єгоров, Єнісей

Е

у середині слів після букв на позначення голосних, після апострофа та ь

Є

Гуляев, Колгуев, Алябьев, мис Румянцева, Егорьевск

Гуляєв, Колгуєв, Аляб 'єв, мис Рум 'янцева, Єгор 'євськ

Е

після букв на познач. приголосних, крім шиплячих, р і ц, у суф. -єв, -єєв

Є

Медведев, Гордеев, Лежнево, море Лаптевих

Медведєв, Гордєєв, Лежнєво, море Лаптєвих

Продовження табл.

Рос.

буква

Позиція літери в слові

Укр. буква

Російська власна назва

Українська власна назва

Е

у корені, якщо рос. е відповідає укр. і, що не чергується з [е]

Є

Репин, Белово, Столетов, Белорецк

Рєпін, Бєлово, Столєтов, Бєлорєцьк

Е

у ГН, що в рос. мають форму, спільну з відповідною укр.

І

река Белая, Песчаное, Серьій мис, Целиноград

річка Біла, Піщане, Сірий мис, Цілиноград

Е

на поч. слова, після букв на познач. голосн., губн. та шипл. (якщо е познач. два звуки)

ЙО

Елкино, Окаемов, Воробьево, Ручьев

Йолкіно, Окайомов, Воробйово, Ручйов

Е

після букв на познач. м'яких приголосних

ЬО

Алферов, река Оленек

Алфьоров, річка Оленьок

Е

у назвах, утворених від спільних для обох мов імен чи заг. назв

Е

Артемов, Семенов, Федоров, Орел

Артемов, Семенов, Федоров, Орел

Е

під наголосом після шиплячих

О

Грачев, Пугачев, Щекино

Грачов, Пугачов, Щокіно

И

на початку слова та після букв на познач. пригол., крім ц та шиплячих

І

Игнатов, Гагарин, Игарка, Болдино, Кинешма

Ігнатов, Гагарін, Ігарка, Болдіно, Кінешма

И

у кінці ГН

І

Поти, Сочи

Поті, Сочі

И

у назвах, утворених від імен, відмінних від українських

І

Никитин, Николаев, Филиппов, Николаевск-на- Амуре

Нікітін, Ніколаєв, Філіппов, Ніколаєвськ-на- Амурі

И

після ж, ч, ш, щ і ц перед буквами на познач. приголосних

И

Гущин, Чичиков, Цецилин, Жигалово

Гущин, Чичиков, Цецилін, Жигалово

 

Закінчення табл.

Рос.

буква

Позиція літери в слові

Укр.

буква

Російська власна назва

Українська власна назва

И

у назвах, утворених від спільних для обох мов імен та загальних назв

И

Миронов, Пивоваров, Дмитров, Михайловское

Миронов, Пивоваров, Дмитров, Михайловське

И

у префіксі при-

И

Пришвин, Прикумск

Пришвін, Прикумськ

И

у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-

И

Новиков, Гнедич, Луховицьі, Мьітищи

Новиков, Гнєдич, Луховиці, Митищі

И

у скл. ГН, де и сполучний голосний

И

Владивосток, Пятигорск

Владивосток, П'ятигорськ

И

у закінч. множинних ГН із тверд. основою

И

Валуйки, Горки, Березники

Валуйки, Горки, Березники

И

у деяких словах та похідних від них

И

Сибирь, Симбирск, Новосибирск

Сибір, Симбірськ, Новосибірськ