§ 37. Правопис та особливості вживання прийменників

магниевый скраб beletage

Прийменник — службова частина мови, яка разом з формами не­прямих відмінків іменників, числівників, займенників виражає відношен­ня між предметами або відношення дії, стану чи ознаки до предмета.

За походженням прийменники бувають первинні (в, на, при, до, від, над, о, під, через, при, з) та вторинні (навпроти, праворуч, спереду, обабіч, посередині, коло, поперед).

За будовою прийменники поділяються на прості (над, через, для, про, по, в, на), складні (з-перед, з-над, попри, попід, задля, проміж) та складені (під час, з нагоди, на противагу, в інтересах, за винятком).