ІІІ. Інші розділові знаки між однорідними членами речення

магниевый скраб beletage

Крапка з комою ставиться:

1.          Між поширеними однорідними членами, з'єднаними сполучни­ками чи безсполучниковим зв'язком, особливо якщо в їх складі є свої розділові знаки: То він [Хома] стояв на дверях парового мли­на і вітійствував перед словаками, голосно радячи їм «суспілити підприємство для народу»; то сидів, розпустивши вуса, за сто­лом у садку католицького попа і паплюжив за віщось перед ним Папу Римського; то, нарешті, водився по селу з захмелілими хлі­боробами та нахвалявся поділити чиїсь ґрунти (О. Гончар). Па­рубок плівся повагом, позакладавши руки назад себе; позирав на­вкруги своїми блискучими очима; іноді зупинявся й довго роз­глядав зелене нив 'я (Панас Мирний).

2.           Між однорідними членами речення досить далекими за змістом: Сидить батько кінець стола, на руки схилився; не дивиться на світ божий; тяжко зажурився (Т. Шевченко). Розжеврене,

червоне сонце низько спустилося; багряним світлом грало на де­ревах (Леся Українка).

Тире ставиться: між однорідними членами речення (найчасті­ше присудками), з'єднаними безсполучниковим чи сполучнико­вим (за допомогою сполучників і (й), та (=і), та й) зв'язком, якщо вони виражають:

1.          Різке протиставлення: Та йшов козак дорогою, дорогою широкою, не сам іде — коня веде (Народна творчість). І діло, як на гріх, не діло — тільки сміх (Л. Глібов). Не довго думали — рішили І Щуку на вербі повісити звеліли (Л. Глібов).

2.           Швидку зміну подій: Пішов — не попрощався. У вікні показалася чоловіча постать., глянула — і сховалася... (ПанасМирний). Со­рока заскрекотала — й понесла свій сорочий скрекіт із груші, низь­ко над вулицею полетіла, всівшись на березі білокорій (Є. Гуцало).

3.           Якщо наступний виражає причину дії, пояснення, уточнення по­передньої дії, узагальнення, наслідок: Не послужила й місяця [Олександра] — занедужала. Василь аж до землі припадає — просить (Марко Вовчок). І бабине літо летить — ледь сизіє, зникає, в душі зоставля невитравну печалі печать... (Є. Гуцало).

4.           Тире між двома прикладками ставиться за необхідності смислового виділення другої з них: наша землячка — кіровоградка Іванченко. Логічно наголошуватися можуть дві й більше прикладок, що сто­ять, як правило, у кінці речення й відділяються від першої за до­помогою тире: Під час церемонії відкриття фіналів до учасників з теплими побажаннями звернувся головний суддя — льотчик-кос- монавт, двічі Герой Радянського Союзу О. А. Леонов (З газети).