РОЗДІЛ ІІ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ. КРЕДИТ ТЕМА 6. СУТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУ

магниевый скраб beletage

1. Економічна суть кредиту.

2. Роль кредиту в ринковій економіці та базові функції кредиту.

3. Основні принципи організації кредитних відносин.

Аналіз питань про економічну суть і функції грошей, про грошові системи, їхні типи та складові елементи, про функціонування валют­них відносин тощо дає змогу звернутися до розгляду ще одного важ­ливого інструмента ринкового господарства — кредиту.

У ринковій економіці гроші мають перебувати в постійному русі. Тимчасово вільні грошові кошти повинні негайно надходити на ри­нок позичкових капіталів, акумулюватися в кредитно-фінансових установах, а потім ефективно розміщуватися в тих галузях економі­ки, де в них є нагальна потреба.

Це досягається за допомогою особливої форми руху грошей у ринковому господарстві — кредиту. Кредит являє собою форму руху позичкового капіталу, що здійснюється на засадах строковості, по- воротності, платності. Кредит виникає на певному етапі розвитку людського суспільства і вдосконалюється одночасно з розвитком гро­шей і товарного виробництва. Винайдення кредиту поряд з винайден­ням грошей вважається одним з найгеніальніших відкриттів людства.