Запитання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Як треба розуміти суть форми кредиту?

2. Які форми кредиту належить виокремити? У чому їхня суть?

3. Як треба розуміти суть виду кредиту?

4. Які види кредиту належить виокремити?

5. У чому суть банківського кредиту?

6. Які особливості має банківський кредит як вид кредиту?

7. За якими ознаками слід класифікувати банківський кредит та які іс­нують його різновиди?

8. У чому суть комерційного кредиту?

9. Які існують різновиди комерційного кредиту?

10. Що являє собою вексель як інструмент оформлення комерційного кредиту?

11. У чому суть державного кредиту?

12. Що являє собою міжнародний кредит?

13. Як слід класифікувати міжнародний кредит?

14. Які особливості міжнародного кредиту?

15. У чому суть споживчого кредиту?

16. Чому всі види споживчого кредиту мають соціальний характер?

17. Як треба розуміти лізинг як вид кредиту?

18. Які виокремлюють види лізингу?

19. У чому суть факторингової послуги як виду кредиту?

20. У чому суть та особливості іпотечного кредиту?